Kurser

Missionsdrevet ledelse

Ledelse af innovation i en verden af systemiske, komplekse og vilde problemer

Om kurset


LokationAltinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K.

Opstartsdatoer
Efterår 202428. oktober 2024
Ledige pladser
Forår 20257. april 2025
Ledige pladser

Er du træt af enkeltprojekter, der ikke skaber reel forandring? Vil du være en leder, der ikke blot vedligeholder status quo, men som skaber banebrydende resultater også på lang sigt? Missionsdrevet Ledelse er nøglen til at navigere gennem komplekse udfordringer og omsætte dem til innovative og meningsfulde handlinger, som skaber ny værdi.

Dette kompetenceudviklende forløb er for dig, der ønsker at udvikle såvel dit personlige som faglige lederskab med fokus på at løfte ”vilde problemer” gennem missionsdrevet omstilling. Du vil undervejs møde en række eksperter og praktikere med indsigt og erfaring i ledelse af samfundsforandring, herunder personlig og relationel ledelse, foresight, missioner, designtænkning, velfærdsinnovation, porteføljestyring, governance og organisationsdesign.

Dit Udbytte:

Dit behov for kompetenceløft afhænger af din rolle og ansvar i organisationen. Kurset tilbyder en individuel læringsplan, udviklet i samarbejde med Christian Bason og dine medkursister.
Det betyder, at du efter første undervisningsgang har en konkret og dynamisk plan for dit kompetenceløft, der tager udgangspunkt i de værktøjer, du har brug for til at styrke dig som leder og klæde dig på til at flytte din organisation fremad.

Læringsplanerne vil tage udgangspunkt i følgende læringsmål:

  • Beherskelse af værktøjer og metoder
  • Resultatgivende samarbejde
  • Implementering i praksis
  • Bevidst og strategisk arbejde med problemer

Når kurset er afsluttet, er du parat til at videreføre eller igangsætte langsigtet, ambitiøst og visionært forandringsarbejde med fokus på impact for dit team, din organisation, jeres økosystem – og samfundet som helhed.

 

Målgruppe:

Dette kursus henvender sig til ledere, udviklingsansvarlige, innovatører og rådgivere i offentlige organisationer, fonde og virksomheder. Din titel kan f.eks. være udviklingschef, kontorchef, afdelingschef, teamleder, innovationschef, direktør, partner eller konsulent - det afgørende er at du arbejder med forandring.

Kursusleder

Christian BasonAdm. direktør, Dansk Design Center

Christian Bason, Ph.D. og medstifter af Transition Collective. Christian har tidligere været CEO for Dansk Design Center (2014-2023), leder af regeringens innovationsteam MindLab (2007-2014) samt Business Manager i Rambøll (1999-2006). Han er forfatter til ni bøger om ledelse, innovation, designtænkning og fremtidens organisations- og arbejdsliv, og er en hyppigt anvendt taler og rådgiver blandt offentlige organisationer, fonde, og internationale institutioner. Christian er tidligere formand for EU Kommissionens ekspertudvalg for offentlig innovation og har omfattende undervisningserfaring fra bl.a. Oxford Business School, European School of Administration og CBS. Christian er cand.scient.pol. og Ph.D. i ledelse, design og offentlig styring samt adjungeret professor ved University of Technology Sydney.

Program

Læringsplanerne vil tage udgangspunkt i følgende læringsmål:

  • Beherskelse af værktøjer og metoder: Du præsenteres for en række praktiske værktøjer og metoder, der er designet til at lede missionsdrevet forandring og omstilling i og på tværs af organisationer.
  • Resultatgivende samarbejde: Du lærer, hvordan du anvender missionsdrevet ledelse til at etablere og opretholde effektive samarbejder, der skaber værdi langt ud over sig selv, og som undgår at ende med enkeltprojekter med begrænset eller ingen effekt.
  • Implementering i praksis: Gennem træningen bliver du rustet til at omsætte de lærte metoder og værktøjer til din egen ledelsesmæssige og organisatoriske kontekst, hvilket giver dig evnen til at handle reflekteret og målrettet..
  • Bevidst og strategisk arbejde med problemer: Du udvikler dine evner til at arbejde bevidst og strategisk med komplekse udfordringer, der kræver innovative tilgange og visionære svar.
1. ModulIndividuel læringsplan og introduktion til ”vilde problemer” og Missionsdrevet Ledelse 28. oktober 2024 kl. 10.00 - 16.00

I det første modul vil vi prioritere at deltagerne lærer hinanden godt at kende og dermed får mulighed for at trække på hinandens viden og erfaringer forløbet igennem. Vi vil desuden udarbejde individuelle læringsplaner, som kobles op på en problemstilling eller mulighed i egen organisation; planerne vil være dynamiske så de kan tilpasses undervejs efterhånden som nye indsigter og behov opstår; deltagerne opfordres desuden til at arbejde systematisk i en læringsjournal, hvor de kan indfange indsigter under forløbet.

I løbet af dette modul rammesættes kurset ud fra en grundlæggende begrebsafklaring der kredser om disse hovedtemaer:

·       Hvorfor så stort et fokus på systemiske, komplekse og vilde problemer i disse år?

·       Centrale megatrends – fra polykrise til permakrise i den antropocene tidsalder

·       Hvad ligger der i forestillingen om missionsdrevet ledelse?

·       I forhold til hvilken type aktørfelter og problemstillinger er tilgangen særligt relevant?

·       Hvilke organisationer og personer er i dag toneangivende på feltet?

·       Hvilke muligheder ser jeg selv i min egen rolle for at arbejde missionsdrevet?

I løbet af dette modul matches du som kursist med din arbejdsgruppe, som du vil indgå i resten af forløbet.

Når du har gennemført modulet vil du kunne redegøre for hvorfor missionsdrevet ledelse er relevant, og have en solid forståelse for de mest centrale nøglebegreber

2. ModulAt arbejde missionsorienteret og porteføljebaseret med komplekse omstillinger 29. oktober 2024 kl. 10.00 - 16.00

Dette modul dykker ned i de seneste 10 års udvikling af missionsorienteret innovation som fagligt felt, og vil introducere såvel teori som praktiske cases fra ind- og udland. Der vil være fokus på missioner fra såvel offentlig sektor som privat sektor perspektiv – og på internationalt, nationalt og byniveau. I modulet vil vi særligt undersøge følgende emner:

·       Missionsudvikling fra A-Z – herunder designtænkning som metode: Hvad er processen?

·       Afdækning af et komplekst, vildt problem i et systemisk perspektiv

·       Design af scenarier og formulering af den ønskede fremtid

·       Udvikling af porteføljer af interventioner

·       Lederrollen i implementering af missioner: ”Mission management”

·       Styring (governance) af missioner i praksis

Her vil være gæsteindlæg fra en leder med dyb erfaring fra missionsudvikling- og implementering i praksis. Når du har gennemført modulet vil du selvstændigt kunne tage ansvar for at udvikle og igangsætte en mission i samarbejde med dit team og de relevante samarbejdspartnere.

3. ModulOrganisation: At designe frisatte, selvledende og lærende organisationer 2. december 2024 kl. 10.00 - 16.00

Man kan ikke adressere systemiske, komplekse og vilde problemer med traditionelle, hierarkiske og bureaukratiske organisationer. Så hvordan kan organisationer designes så de frisætter mest mulig menneskelig kreativitet, energi, motivation og innovationskraft? Hvad er det for nogle paradigmer der vinder frem netop nu, og hvilke greb kan vi bruge for at komme i gang?

Dette modul inviterer dig til at udforske og lære om emner som:

·       Centrale teorier og cases om ledelse og design af frisatte og selvledende organisationer

·       Organisationsdesign gennem et positivt menneskesyn

·       Mobilisering af fælles forestillingsevne som forandringskraft

·       Evnen at sætte værdiskabelse for borgere, kunder og interessenter i centrum

·       Prøvehandlinger og mikroeksperimenter som metode til organisationsudvikling

·       Kobling mellem organisationsdesign og missionsdrevet ledelse.

Her vil være gæsteindlæg fra en leder med praksiserfaring fra at frisætte organisationer.

Når du har tilendebragt dette modul vil du have et stærkt begrebsapparat omkring fremtidens organisations- og arbejdsliv, og du vil have konkret forståelse og erfaring for, hvordan man kan komme i gang med at skabe en organisation, der kan understøtte mere missionsdrevet ledelse.

4. ModulPrototypetest og handleplan for eget omstillingsprojekt 3. december 2024 kl. 10.00 - 16.00

Det sidste modul er din mulighed som kursist for at bygge en indsats for en eller flere organisationer, der mobiliseres gennem missionsdrevet ledelse. Ved at reflektere over dit egen handlerum – blandt andet med din arbejdsgruppe og med dit eget organisatoriske bagland – bliver du sat i stand til at udarbejde en personlig, faglig og organisatorisk handleplan for, hvordan du kan igangsætte de omstillinger, du brænder for og som dit team og organisation har behov for.

I dette modul sætter vi dermed fokus på dit personlige og relationelle lederskab i en kontekst, hvor det er en systemforandrende indsats, der er behov for.

Når modulet – og dermed kurset – er afsluttet er du parat til at videreføre eller igangsætte mere langsigtet, ambitiøst og visionært forandringsarbejde med fokus på impact for dit team, din organisation, jeres økosystem – og samfundet som helhed.

Tilmelding

Pris pr. person.
19.995kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

28. oktober 2024
7. april 2025
Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024