Følg L 30 Økologiloven med videre
(Miljø- og Fødevareministeriet)

3/10
2019

Lovforslag: L 30 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til lov om ændring af økologiloven og lov om hold af dyr. (Indførelse af mulighed for rekvireret vejledning).

Læs mere