Følg B 91 Skærpelse af reglerne om måltal og politikker for andelen af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer i private virksomheder
(Miljø- og Fødevareministeriet)

23/6
2020

Salen: Skærpelse af reglerne om måltal og politikker for andelen af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer i private virksomheder (2. og sidste beh.)

2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af reglerne om måltal og politikker for andelen af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer i private virksomheder (B 91).

Læs mere
29/5
2020
26/5
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af reglerne om måltal og politikker for andelen af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer i private virksomheder (B 91).

Læs mere
18/2
2020

Lovforslag: B 91 (Erhvervsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af reglerne om måltal og politikker for andelen af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer i private virksomheder.

Læs mere