Følg L 94 Lov om miljøbeskyttelse
(Miljø- og Fødevareministeriet)

11/2
2020
30/1
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (L 94).

Læs mere
16/1
2020

Lovforslag: L 94 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Nationale affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelsesplaner).

Læs mere