Dødsfald: Fhv. rådgiver for statsministre Sven Asger Lund-Sørensen (85)

En ren insider på Slotsholmen, kommitteret, cand.jur. Sven Asger Lund-Sørensen, Klampenborg, er død, 85 år gammel. Han bisættes 17. september.

Sven Asger Lund-Sørensen
Sven Asger Lund-Sørensen (1934-2019) Fhv. kommitteret, Statsministeriet

Den afdøde betroede embedsmand Sven Asger Lund-Sørensen har en imponerende biografi i Kraks Blå Bog, der kan tage pusten fra de fleste politisk interesserede.

Hans navn knyttes især til Statsministeriet, hvortil han kom som sekretær allerede i 1959, det år, han blev færdig som jurist.

Efter stillinger i Indenrigsministeriet og Undervisningsministeriet tog Lund-Sørensens karriere en drejning, da han i årene 1964-72 blev lektor på det nye fag Statskundskab ved Aarhus Universitet. Derefter gik turen tilbage til Statsministeriet som ekspeditionssekretær (vicekontorchef).

Som konsulent og kommitteret i Statsministeriet i årene 1977-97 er Sven Asger Lund-Sørensen en af de embedsmænd, der har tjent flest statsministre i vor samtid.

Han rådgav regeringsledelsen i spørgsmål om mediernes udvikling med avisdistribution, journalistuddannelse og TV 2's etablering samt telefonfusion, Øresundsbro, Grønlands fremtid og miljø-, realkredit- og finanstilsyn. Paletten er bred som en regnbue.

Som ung var han i 1950'erne aktiv i Studenterrådet og var siden blandt andet formand for Studienævnet for Statskundskab.

Lund-Sørensen var i alle årene 1970-99 redaktør af Kommunal Håndbog (der i dag udgives af Altinget under navnet Altinget: public). Blandt de mange andre tillidshverv kan nævnes, at han 1987-93 var medlem af bestyrelsen for TV-Reklame A/S. 

Han blev tildelt Aarhus Universitets guldmedalje i Statskundskab 1964 for en afhandling om ressortfordelingen mellem ministerierne – et emne, der interesserede ham længe. Således skrev han op i alderen et responsum om Finansministeriets rolle i forhold til fagministerierne, der netop i disse dage er mere aktuelt end nogensinde.

I sit responsum skrev Lund-Sørensen om den ændrede opgavefordeling, der har gjort det i forvejen magtfulde Finansministerium til dansk centraladministrations dominerende magtbase:

"Det må mere end bekymre. Det er direkte farligt. Finansministeriets naturlige opgave er at vogte, at de andre ministerier ikke i økonomisk forstand handler uforsvarligt. Det skal være vogteren. Men nu er det blevet mere end det. Og det magtmæssige problem i ethvert samfund – hvem skal vogte vogterne – er nu blevet et klart dansk problem."

Lund-Sørensen var i sin tid et begreb på Slotsholmen. Spørg Lund-Sørensen, sagde man gerne. Han var en embedsmand i særlig klasse – og børnene fulgte i faderens fodspor.

Sven Asger Lund-Sørensen bisættes 17. september klokken 13.00 fra Sankt Jakobs Kirke, København Ø.

Tilbage til navnenyt »

Prøv børn gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal