Netværk

Undervisning

Altingets undervisningspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske undervisningssektor og erfaringsudveksle med ligesindede. I netværket undersøger vi tendenser på undervisningsområdet, fra 0. klasse til frem til afsluttet ungdomsuddannelse, og diskuterer, hvad sektoren har brug for i fremtiden.

Næste møde

NetværksmødeHvordan kan man få klima tænkt ind i undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne?
23. august 2023

Hvis vi skal nå i mål med klimalovens mål om en 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030, er en velinformeret befolkning, som kan handle klogt og klimavenligt i hverdagen en del af løsningen – og det starter i skolen. I september 2022 blev bæredygtighed skrevet ind i den nye aftale for læreruddannelsen og samme måned blev rapporten "På vej mod bæredygtig udvikling", som er udarbejdet af 80 organisationer, udgivet, med anbefalinger til, hvordan hele uddannelsessystemet kan udvikles i en bæredygtig retning. På samme vis udvikler Lærerstuderendes Landskreds undervisningsmateriale til grundskolen og ungdomsuddannelserne, som indtænker klimaet. Man kan således sige, at der i denne tid er massere af fokus på klimadagsordenen, men spørgsmålet er, hvordan vi sikrer at børn, unge og lærerstuderende får de rigtige kompetencer? Hvordan sikrer man en god balance mellem sober viden om effekter af klimaforandringer og udvikling af handlingskompetence? Dette vil vi diskutere på dagens netværksmøde i Altingets undervisningspolitiske netværk.

Oplægsholder: Til dagens netværksmøde får vi besøg af Steen Hildebrandt, Ph.d. og Professor Emeritus ved Aarhus Universitet samt fhv. formand for og nu medlem af Folketingets 2030-panel. 

Steen Hildebrandt, Professor Emeritus og fhv. formand for 2030-panelet

Om netværket

Altingets undervisningspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske undervisningssektor og erfaringsudveksle med ligesindede. I netværket undersøger vi tendenser på undervisningsområdet, fra 0. klasse til frem til afsluttet ungdomsuddannelse, og diskuterer, hvad sektoren har brug for i fremtiden. Netværket er et af Altingets mest populære, idet vi både beskæftiger os med et praksisnært aspekt og et politisk aspekt i form af fire hjørnesten: 1) Politisk aktualitet – vi debatterer og analyserer politiske beslutninger som vi må forholde os til i sektoren. 2) Spritny forskning - en aktuel undersøgelse, eller en rapport som peger på noget generelt, der bør få betydning. 3) Konkrete “redskaber” – Vi er grundlæggende optaget af, hvordan praksis bliver endnu bedre. 4) Kulturelle strømninger i samfundet, der påvirker undervisning og uddannelse. Du er meget velkommen som medlem i Altingets Undervisningspolitiske Netværk, hvis du også har lyst til at dele viden og hente inspiration.

Mødeleder

Anja BoSelvstændig Anja Bo

Netværkets faste mødeleder er Anja Bo. Anja har flere års erfaring som journalist og har været studievært på Deadline og TV 2 Nyhederne. Anja har gennem en lang årrække beskæftiget sig med blandt andet uddannelsessektoren og har stor erfaring med konferenceledelse, herunder har hun ledet uddannelses- og forskningsministeriets Uddannelsesmøde.

Program

NetværksmødeHvordan kan man få klima tænkt ind i undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne?
23. august 2023

Hvis vi skal nå i mål med klimalovens mål om en 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030, er en velinformeret befolkning, som kan handle klogt og klimavenligt i hverdagen en del af løsningen – og det starter i skolen. I september 2022 blev bæredygtighed skrevet ind i den nye aftale for læreruddannelsen og samme måned blev rapporten "På vej mod bæredygtig udvikling", som er udarbejdet af 80 organisationer, udgivet, med anbefalinger til, hvordan hele uddannelsessystemet kan udvikles i en bæredygtig retning. På samme vis udvikler Lærerstuderendes Landskreds undervisningsmateriale til grundskolen og ungdomsuddannelserne, som indtænker klimaet. Man kan således sige, at der i denne tid er massere af fokus på klimadagsordenen, men spørgsmålet er, hvordan vi sikrer at børn, unge og lærerstuderende får de rigtige kompetencer? Hvordan sikrer man en god balance mellem sober viden om effekter af klimaforandringer og udvikling af handlingskompetence? Dette vil vi diskutere på dagens netværksmøde i Altingets undervisningspolitiske netværk.

Oplægsholder: Til dagens netværksmøde får vi besøg af Steen Hildebrandt, Ph.d. og Professor Emeritus ved Aarhus Universitet samt fhv. formand for og nu medlem af Folketingets 2030-panel. 

Steen Hildebrandt, Professor Emeritus og fhv. formand for 2030-panelet
NetværksmødeNye evalueringsformer?
26. oktober 2023
Ny Kongensgade 9, 1472 København K

Hvordan kan man måle læring? Bør vi bruge nye måder at måle læring på, fremfor den klassiske karakterskala? Undersøgelser viser, at evalueringer kan gribe styrende ind i planlægning og gennemførsel af undervisning. Man kan argumentere for, at den måde vi har opsat karakterer på, og det som eleverne skal leve op til, ikke gør det muligt at undervise på kreative, måske bedre måder. Vi låser hermed nysgerrigheden. Til dagens netværksmøde vil vi gå i dybden med nye evalueringsformer, såsom evaluering af læreprocesser, som inddrager Playful Learning, samt undersøge hvilke former for evalueringer der bruges i praksis på landets uddannelsesinstitutioner.

Oplægsholdere: Mikkel Vinding, Ph.d.-studerende ved Designskolen Kolding/UC SYD, som forsker i evaluering i relation til brugen af legende tilgange. Herudover får vi besøg af Sara Mac Dalland, rektor på Det Frie Gymnasium.

Mikkel Vinding, Ph.d.-studerende ved Designskolen Kolding/UC SYD & Sara Mac Dalland, rektor ved Det Frie Gymnasium
NetværksmødeProjektorienteret undervisning
14. december 2023
Ny Kongensgade 9, 1472 København K

Projektorienteret undervisning er kort fortalt undervisning, hvor eleverne i et længere forløb mere selvstændigt samarbejder om at løse en udfordring og formidle resultaterne af arbejdet. Mange eksperter argumenterer for, at projektorienteret undervisning er nøglen til en mere motiverende undervisning, hvor elever på både grundskoleniveau og ungdomsuddannelserne gennem et tværfagligt, innovativt og produktorienteret undervisningsforløb i højere grad lærer med udgangspunkt i virkeligheden. På den anden side kan man argumentere for, at denne form for undervisning appellerer til nogen, men måske ikke til alle typer elever? 

En helt særlig case kan her fremhæves: 60 % af undervisningen på Skolen på Grundtvigsvej kører i tværfaglige projekter, og skolens profil er derfor særlig interessant. Mette Bak Tang har arbejdet i tværfaglige projekter inspireret af virkeligheden de seneste syv år, og størstedelen af hendes matematik- og natur/teknologi-undervisning er såkaldt "scenariedidaktisk". Mette Bak Tang har udtalt, at strukturen adskiller sig fra en klassisk folkeskole, "som kræver en indstilling og tro på, at vi når at lære det, vi skal." Projekterne på skolen planlægges før skolestart, og hele årgangsteamet er med i planlægningen.

Til dagens netværksmøde vil vi gå i dybden med projektorienteret undervisning og forsøge at afdække hvorvidt scenariedidaktik er nøgleordet til motivation og læring eller måske snarere risikerer at koble nogle elever af på vejen. 

Oplægsholdere: Mere information følger. 

NetværksmødeKlasserummet med mange profiler: Hvordan skal læreren håndtere diagnoser?
9. februar 2024
Ny Kongensgade 9, 1472 København K

Mere information følger. 

NetværksmødeMusik og kulturskoler
3. april 2024
Ny Kongensgade 9, 1472 København K

Mere info følger.

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00