Netværk

Undervisning

Altingets undervisningspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske undervisningssektor og erfaringsudveksle med ligesindede. I netværket undersøger vi tendenser på undervisningsområdet, fra 0. klasse til frem til afsluttet ungdomsuddannelse, og diskuterer, hvad sektoren har brug for i fremtiden.

Næste møde

NetværksmødeDøgnmøde: Klasserummet med mange profiler - Hvordan skal læreren håndtere diagnoser?
3. april 2024
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 12:00-13:00 næste dag.

Den voldsomme stigning i antallet af børn og unge med diagnoser er en af de største pædagogiske udfordringer i skolerne. Men hvad er egentlig forklaringer på den stigende forekomst af psykiatriske diagnoser, og hvad stiller vi op med skolebørnene med særlige behov, som i højere grad mistrivsel og udfordrer klasserumskulturen. Til sæsonens døgnmøde vil vi sætte fokus på, hvordan man som lærer og leder skal håndtere klasserummet med de mange profiler, da dette er en meget kompleks opgave, som kræver, at lærere og pædagoger har en viden om, hvordan et børne- og ungdomsliv ser ud med forskellige diagnoser. Vi vil have særligt fokus på inklusionsopgaven i skolerne, samt de løsninger og metoder, som man kan anvende både i de tidlige år i folkeskolen og senere på ungdomsuddannelserne. Døgnmødet finder sted fra den 3-4 april 2024 på det idylliske Kragerup Gods. 

Oplægsholdere: mere information følger. 

Om netværket

Netværket er et af Altingets mest populære, idet vi både beskæftiger os med et praksisnært aspekt og et politisk aspekt i form af fire hjørnesten: 1) Politisk aktualitet – vi debatterer og analyserer politiske beslutninger som vi må forholde os til i sektoren. 2) Spritny forskning - en aktuel undersøgelse, eller en rapport som peger på noget generelt, der bør få betydning. 3) Konkrete “redskaber” – Vi er grundlæggende optaget af, hvordan praksis bliver endnu bedre. 4) Kulturelle strømninger i samfundet, der påvirker undervisning og uddannelse. Du er meget velkommen som medlem i Altingets Undervisningspolitiske Netværk, hvis du også har lyst til at dele viden og hente inspiration.

Der er et deltagergebyr på kr. 24.995,- ekskl. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning og indlogering til vores årlige døgnmøde.

Mødeleder

Anja BoSelvstændig Anja Bo

Netværkets faste mødeleder er Anja Bo. Anja har flere års erfaring som journalist og har været studievært på Deadline og TV 2 Nyhederne. Anja har gennem en lang årrække beskæftiget sig med blandt andet uddannelsessektoren og har stor erfaring med konferenceledelse, herunder har hun ledet uddannelses- og forskningsministeriets Uddannelsesmøde.

Program

NetværksmødeDøgnmøde: Klasserummet med mange profiler - Hvordan skal læreren håndtere diagnoser?
3. april 2024
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 12:00-13:00 næste dag.

Den voldsomme stigning i antallet af børn og unge med diagnoser er en af de største pædagogiske udfordringer i skolerne. Men hvad er egentlig forklaringer på den stigende forekomst af psykiatriske diagnoser, og hvad stiller vi op med skolebørnene med særlige behov, som i højere grad mistrivsel og udfordrer klasserumskulturen. Til sæsonens døgnmøde vil vi sætte fokus på, hvordan man som lærer og leder skal håndtere klasserummet med de mange profiler, da dette er en meget kompleks opgave, som kræver, at lærere og pædagoger har en viden om, hvordan et børne- og ungdomsliv ser ud med forskellige diagnoser. Vi vil have særligt fokus på inklusionsopgaven i skolerne, samt de løsninger og metoder, som man kan anvende både i de tidlige år i folkeskolen og senere på ungdomsuddannelserne. Døgnmødet finder sted fra den 3-4 april 2024 på det idylliske Kragerup Gods. 

Oplægsholdere: mere information følger. 

NetværksmødeElevdemokrati
4. juni 2024
*Ny Kongensgade 9, 1472 København K, kl. 9.30-12.30

Emnet for dagens netværksmøde er elevdemokrati, der referer til princippet om at give elever mulighed for inddragelse i beslutningstagning samt forvaltning af deres indlæringsmiljø/skolemiljø. Det demokratiske princip udmønter sig oftest i oprettelsen af elevråd eller andre lignende beslutningstagende organer. Her vælger eleverne repræsentanter, der er i dialog med ledelsen, deltager i skolebestyrelser eller andre udvalg, hvor beslutninger vedrørende skolepolitik, aktiviteter og miljø diskuteres. På dette netværksmøde vil det blive drøftet, hvilken betydning elevdemokrati har for skolen og undervisningen, såvel som hvilken betydningen elevdemokrati og medbestemmelse har for eleverne i forhold til at fremme demokratiske værdier, ansvarlighed og ikke mindst elevernes trivsel og læring. 

Oplægsholdere: Netværksmødet vil bl.a. blive gæstet af Asger Kjær Sørensen, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. 

*OBS! Lokationen for netværksmøde bliver muligvis Elevbevægelsens Hus, der er tilholdssted for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Erhvervsskolernes Elevorganisation. Mere om dette senere.   

NetværksmødeMusik og kulturskoler
29. august 2024
Ny Kongensgade 9, 1472 København K, 9:30-12:30

Mere information følger.

NetværksmødeTrivsel
24. oktober 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København K, kl. 9.30-12.30

Mere information følger. 

NetværksmødeSproglige kompetencer i skolen
2. december 2024
Ny Kongensgade 9, 1472 København K, 13:30-16:30

Mere information følger. 

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00