Netværk

Børn og unge

I Altingets børn- og ungepolitiske netværk beskæftiger vi os med den politik, de udfordringer og de aktuelle emner, der findes på tværs af børn og ungeområdet. Vi gør det med det formål at bidrage til udvikling og fornyelse af de indsatser og beslutninger, der tages på området, når vi samler aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben debat i et lukket og fortroligt rum. 

Til hvert møde sætter vi et særligt tema for dagen og inviterer en oplægsholder, som vil være med til at danne udgangspunktet for de diskussioner og det arbejde, vi lægger op til med netværket. 

Næste møde

NetværksmødeDøgnmøde: Ledelse i børnehøjde
7. juni 2023
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

Som leder i organisationer der arbejder med børn og unge har man et særligt ansvar. For ikke nok med at man har ansvaret for en række medarbejdere, så har man også ansvaret for at disse medarbejdere står stærkt rustet til at bringe de næste generationer frem i livet. Men hvad kræver det af dig som leder? 

Det sætter vi fokus på, på årets døgnmøde på Kragerup Gods. 

Oplægsholdere oplyses snarest.

Om netværket

Til hvert møde inviterer vi interessante aktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med deres syn på en relevant problemstilling eller dele deres egne erfaringer for at lægge op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Der er et deltagergebyr på kr. 19.995,- ex. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning & indlogering til vores årlige døgnmøde.

Mødeleder

Pia AllerslevSelvstændig rådgiver, formand for CP Danmark og Fonden Cph Stage, i bestyrelsen for DGI

Netværkets faste mødeleder er Pia Allerslev. Pia har et indgående kendskab til børn- og ungeområdet og politiske beslutningsprocesser fra sin tid i Københavns Borgerrepræsentation, først som Kultur- og Fritidsborgmester og senere Børne- og Ungdomsborgmester. Pia er uddannet folkeskolelærer og bestrider i dag en række bestyrelsesposter hos bl.a. GirlTalk, Skolen v. Sorte Hest, MentorDanmark og Hellebro, som giver hende værdifulde indsigter om, hvordan der tænkes og arbejdes strategisk i både organisationer og virksomheder. Pia vil stå i spidsen for at facilitere samarbejder og diskussioner på tværs af gruppens medlemmer, der kan omsættes og bruges i dit daglige professionelle virke.  

Program

NetværksmødeDøgnmøde: Ledelse i børnehøjde
7. juni 2023
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

Som leder i organisationer der arbejder med børn og unge har man et særligt ansvar. For ikke nok med at man har ansvaret for en række medarbejdere, så har man også ansvaret for at disse medarbejdere står stærkt rustet til at bringe de næste generationer frem i livet. Men hvad kræver det af dig som leder? 

Det sætter vi fokus på, på årets døgnmøde på Kragerup Gods. 

Oplægsholdere oplyses snarest.

NetværksmødeMellem børn og forældre
5. september 2023
Mødested tilgår

Som fagprofessionel i arbejdet med børn og unge, er det vigtigt med et smidigt samarbejde/god relation til både børn og forældre. Men hvordan lykkes vi med det, og hvordan håndterer vi bedst at stå i det krydspres det er mellem børnene og forældrenes interesser? 

Det dykker vi ned i på dagens møde, hvor vi får besøg af Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation (FOLA). Vi vil blandt andet blive klogere på hvad FOLA arbejder med? Og hvordan vores institution/organisation med fordel kan arbejde bedre sammen forældrene med hjælp fra FOLA.

NetværksmødeBørn og unges digitale legeplads
23. november 2023
Mødested tilgår

Verdens største digitale legepladser er hverken børnevenlige eller sikre at betræde. Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Skoleelever og Red Barnet efterspørger, at techgiganter og politikere tager et større ansvar for børn og unges rettigheder på internettet. Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Skoleelever og Red Barnet savner konkrete tiltag, der sikrer børn og unges rettigheder online og øger beskyttelsen af dem på digitale platforme. De tre organisationer efterspørger således en børnebeskyttelseslov, der skal sikre øget tryghed, mere gennemsigtighed og tager hånd om den datahøst, der foregår i dag.

På dette møde bliver vi gæstet af Red Barnet. Vi bliver klogere på, hvilken rolle techgiganterne har og, hvordan politikerne bør tage et større ansvar for at begrænse børn og unges adgang på de digitale platforme, såfremt techgiganterne ikke formår at øge trygheden og gennemsigtigheden. Derudover kommer en af Mandag Morgens analytikere og holder et oplæg vedrørende Børns digitale liv. (Ikke bekræftet)

NetværksmødePolitisk opbakning til bedre pædagoguddannelser
27. februar 2024
Mødested tilgår

Reformkommissionens anbefaling om at styrke pædagoguddannelsen oplever opbakning fra både røde- og blå partier. Dette sker i kølvandet på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens kraftige kritik af pædagoguddannelsen tilbage i 2021. Ifølge Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Konservative Folkeparti kan ingen være uenige i kommissionens anbefalinger for at styrke det danske uddannelsessystem, heriblandt en markant forbedring af pædagoguddannelsen.

Kommissionen opfordrer til at:

·       Forbedre kvaliteten og fagligheden i undervisningen vha. aktuel pædagogisk forskning og viden.

·       Øget praksisfokus og praksiskobling fra teori til virkelighed.

·       Bedre praktikperioder og øget samarbejde mellem praktikstederne og uddannelsesstederne

·       Mindre detailstyring og færre mål.

·       Forskningsbaseret forløb om sprogudvikling og sprogstimulering.

Dette netværksmøde drøfter således Reformkommissionens anbefalinger for at øge kvaliteten af det danske uddannelsessystem. På dette møde bliver vi gæstet af en repræsentant fra Reformkommissionen og får deres besyv på anbefalingerne. (Ikke bekræftet)

NetværksmødeMistrivsel blandt børn og unge – hvordan nedbringes den?
16. maj 2024
Mødested tilgår

Mistrivslen blandt børn og unge er stigende. Børn i skolealderen oplever et stort pres. Hvordan skal jeg gå klædt? Hvordan skal jeg opføre mig? Er mine karakterer gode nok? Kan de andre lide mig? Det er tanker som disse, som bl.a. bevirker et øget mentalt pres på børn helt nede på mellemtrinet. Unge mennesker oplever ligeledes et mentalt pres fra ens nærmiljø og fra samfundet. Hvad er den egentlige årsag til dette? Hvilke faktorer spiller ind? Og vigtigst af alt, hvordan kan vi ændre dette?

Det er spørgsmål som disse som vi forsøger at besvare til dette netværksmøde, hvor vi bliver gæstet af kompetente profiler, der arbejder med lige netop disse problemstillinger. (Ikke bekræftet)

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00