Netværk

By og Bolig København

Altingets netværk om by og bolig giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren.

Næste møde

NetværksmødeDøgnmøde: Hvor er det danske boligmarked på vej hen?
18. september 2023
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

På årets døgnmøde vil vi tage temperaturen på det Danske boligmarked. Forventningen til boligmarkedet er historisk lavt og renten er høj, boligmarkedet er tydeligt svækket. Men hvordan ser fremtiden ud på området? Vi tager tre nedslag om nogle af de muligheder og udfordringer som der fra politisk side er blevet besluttet, og drøfter hvordan elementer som boligskattereformen og EU-taksonomien kan påvirke det danske boligmarked fremover. 

 

Program: 

10:00 - 11:30

Hvor er det danske boligmarked på vej hen?

Hvordan ser det danske boligmarked ud, og hvor er det på vej hen? Curt Liliegreen vil sætte scenen for vores døgnmøde, og give sit blik på de overordnede linjer i dansk boligøkonomi. 

Curt Liliegreen, Direktør, Boligøkonomisk Videnscenter

 

13:00 - 14:30

Boligskattereformens implikationer

Hvilke implikationer har boligskattereformen for det danske boligmarked? Ved årsskiftet bliver boligskattereformen fuldt udrullet, og vil kræve ændringer både nationalt og lokalt. Mira Lie Nielsen vil give os et overblik over boligskattereformen, og sætte den i kontekst til dagens overordnede tema. 

Mira Lie Nielsen, Boligøkonom og chefanalytiker, Nykredit

 

15:00-16:30

EU-taksonomien og dens betydning for fremtidens finansiering af byggeri

Der bliver stillet europæiske krav til industrien og byggeriet, men hvad indbefatter lovgivningen som skal være drivkraft til at lede fremtidens investeringer imod mere bæredygtige aktiviteter i byggeriet? Vi sætter taksonomien i kontekst og undersøger hvordan entreprenører og bygherre fælles kan bidrage til fremtidens mere bæredygtige byggeri. 

Alexander Mollan Bohn Christiansen, Konsulent, Dansk Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

Om netværket

Altingets netværk om by og bolig giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren.

Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

Mødeleder

Carsten HansenSelvstændig public affairs rådgiver, formand Odense Zoo, fhv. seniorrådgiver, Rud Pedersen, fhv. minister (S), fhv. MF

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

NetværksmødeDøgnmøde: Hvor er det danske boligmarked på vej hen?
18. september 2023
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

På årets døgnmøde vil vi tage temperaturen på det Danske boligmarked. Forventningen til boligmarkedet er historisk lavt og renten er høj, boligmarkedet er tydeligt svækket. Men hvordan ser fremtiden ud på området? Vi tager tre nedslag om nogle af de muligheder og udfordringer som der fra politisk side er blevet besluttet, og drøfter hvordan elementer som boligskattereformen og EU-taksonomien kan påvirke det danske boligmarked fremover. 

 

Program: 

10:00 - 11:30

Hvor er det danske boligmarked på vej hen?

Hvordan ser det danske boligmarked ud, og hvor er det på vej hen? Curt Liliegreen vil sætte scenen for vores døgnmøde, og give sit blik på de overordnede linjer i dansk boligøkonomi. 

Curt Liliegreen, Direktør, Boligøkonomisk Videnscenter

 

13:00 - 14:30

Boligskattereformens implikationer

Hvilke implikationer har boligskattereformen for det danske boligmarked? Ved årsskiftet bliver boligskattereformen fuldt udrullet, og vil kræve ændringer både nationalt og lokalt. Mira Lie Nielsen vil give os et overblik over boligskattereformen, og sætte den i kontekst til dagens overordnede tema. 

Mira Lie Nielsen, Boligøkonom og chefanalytiker, Nykredit

 

15:00-16:30

EU-taksonomien og dens betydning for fremtidens finansiering af byggeri

Der bliver stillet europæiske krav til industrien og byggeriet, men hvad indbefatter lovgivningen som skal være drivkraft til at lede fremtidens investeringer imod mere bæredygtige aktiviteter i byggeriet? Vi sætter taksonomien i kontekst og undersøger hvordan entreprenører og bygherre fælles kan bidrage til fremtidens mere bæredygtige byggeri. 

Alexander Mollan Bohn Christiansen, Konsulent, Dansk Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

NetværksmødeBesøg hos Musicon- fokus på kreativ byudvikling
1. november 2023
Musicon, Roskilde

På dette møde besøger vi bydelen Musicon i Roskilde, som gennem sin kreative tilgang til byudvikling har skabet en pulserende bydel. 

NetværksmødeNetværksmøde
16. januar 2024
Mødested tilgår- kl. 09.30-12.30

Program følger

NetværksmødeNetværksmøde - Tema tilgår
21. marts 2024

Program følger

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00