Netværk

By og Bolig

Altingets netværk om by og bolig giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren.

Næste møde

NetværksmødeHvad skal vi med den eksisterende bygningsmasse?
4. juni 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København kl. 09.30-12.30

Alle nybyggede bygninger over 1.000 m2 må maksimalt udlede 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år, og fra 2025 gælder det alle nybyggede bygninger. Grænseværdierne gældende fra 2025 er dog ikke endeligt fastlagt, men en løbende stramning forventes. Vi skal have altså have nedbragt co2 aftrykket fra byggebranchen, det er en bunden opgave hvis vi ønsker at leve op til vores høje ambitioner på området. Men hvilken rolle spiller den eksisterende bygningsmasse i forsøget på at nedbringe co2 aftrykket? 

 

 

Jesper Nygård, CEO i Realdania

Om netværket

Altingets netværk om by og bolig giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren.

Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

Der er et deltagergebyr på kr. 24.995,- ekskl. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning og indlogering til vores årlige døgnmøde.

Mødeleder

Carsten HansenSelvstændig public affairs-rådgiver, formand Odense Zoo, fhv. minister (S), fhv. MF

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

NetværksmødeHvad skal vi med den eksisterende bygningsmasse?
4. juni 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København kl. 09.30-12.30

Alle nybyggede bygninger over 1.000 m2 må maksimalt udlede 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år, og fra 2025 gælder det alle nybyggede bygninger. Grænseværdierne gældende fra 2025 er dog ikke endeligt fastlagt, men en løbende stramning forventes. Vi skal have altså have nedbragt co2 aftrykket fra byggebranchen, det er en bunden opgave hvis vi ønsker at leve op til vores høje ambitioner på området. Men hvilken rolle spiller den eksisterende bygningsmasse i forsøget på at nedbringe co2 aftrykket? 

 

 

Jesper Nygård, CEO i Realdania
NetværksmødeDøgnmøde på Kragerup Gods: Den almene sektors rolle?
17. september 2024
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

På årets døgnmøde kigger vi nærmere på den almene sektors rolle i det danske samfund. Direktør i BL, Bent Madsen har udtalt at:

"Almene boligområder fungerer som velfærdssamfundets seismograf, der først mærker rystelserne i de tektoniske velfærdsplader"

Men hvordan ser fremtiden for den almene sektor ud? Vi tager temperaturen på den almene sektor under Kragerup Gods smukke rammer. 

Bent Madsen, Direktør i BL - Danmarks Almene Boliger og Rikke Skovgaard Nielsen, Seniorforsker hos BUILD på AAU - Institut for Byggeri, By og Miljø
NetværksmødeHvad skal vi med den Københavnske boligpolitik?
28. november 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København kl. 13.00-16.30

Danmarks befolkning forventes at vokse med omkring 370.000 personer frem mod 2050. Omkring 100.000 af dem forventes at bosætte sig i København. Det giver et forventet behov for 64.000 nye boliger frem mod 2050. Spørgsmålet er hvor disse mennesker skal bo, og hvordan man vil sikre at det bliver betaleligt at bo i byen i fremtiden. Som teknik- og miljøborgmester arbejder Line Barfod for at vi får flere billige almene boliger og flere alternative boformer i København. Hun arbejder desuden for at vi får sat handling bag klimaplanen og sikrer mere grønt og biodiversitet i byen. Vi har inviteret hende til en samtale om den Københavnske boligpolitik. 

Line Barfod, Teknik- og miljøborgmester i København
NetværksmødeAI som værktøj i byggeriet
16. januar 2025
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København K

Vi vil på dagens netværksmøde kigge nærmere på muligheder og udfordringer med implementeringen og anvendelsen af AI i byggeriet. 

Niels W Falk, CEO og Partner i HD Lab

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00