Netværk

Forskning og innovation

Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem universiteter og virksomheder og diskuterer fremtidens danske forskningspolitik i selskab med eksperter, nøgleaktører og politikere. 

Næste møde

NetværksmødeHvordan bruger vi humanioras indsigter og fagligheder bedre end idag?
7. december 2023
Ubbes Vinhandel, Kbh, kl. 13:30-16:30

Humanistisk forskning har fokus på det menneskelige - dagliglivet, sproget, kulturen og kunsten i fortiden og nutiden. Ifølge Jens Ringsmose, rektor SDU og formand for Danske Universiteters humanistiske Task Force, har Danmark brug for humanvidenskaben med al dens mangfoldighed, når vi skal løse store samfundsmæssige udfordringer. Mange humanistiske forskere oplever imidlertid, at humanioras indsigter og fagligheder ikke i tilstrækkelig grad benyttes. Man kan således stille spm: hvordan udnytter vi potentialerne ved humanistisk forskning? Dette vil vi gå i dybden med til dagens netværksmøde.

Oplægsholdere: Simon Kjær Hansen, leder af Kronprinsesse Mary Centeret og leder af C40. Simon har arbejdet målrettet på samarbejdet mellem humaniora, samfundsvidenskab og eksterne partnere. Herefter får vi besøg af Camilla Wang, Forkvinde, Danske Professionshøjskoler og rektor, Professionshøjskolen Absalon, som bl.a. vil belyse professionshøjskolernes rolle og indflydelse på forskning, herunder særligt på velfærdsområdet samt ift. hvordan vi kan bruge humanvidenskabens indsigter og fagligheder endnu bedre end idag.

Dagens netværksmøde er en juleafslutning, hvor vi serverer gløgg og ønsker hinanden god jul. 

 

Om netværket

Til hvert møde inviterer vi interessante aktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med deres syn på en relevant problemstilling eller dele deres egne erfaringer for at lægge op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Der er et deltagergebyr på kr. 24.995,- ekskl. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning og indlogering til vores årlige døgnmøde.

Mødeleder

Agnete GersingSelvstændig ledelsesrådgiver, fhv. departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Netværkets nye faste mødeleder er fhv. departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet Agnete Gersing, som i dag har konsulentbureauet Agnete Gersing Consulting. Agnete vil i kraft af sin erfaring som topchef i ministeriet bidrage med sin særlige viden indenfor forskning og innovation, samt sikre et højt fagligt niveau og skarp facilitering af netværksmøderne.

Program

NetværksmødeHvordan bruger vi humanioras indsigter og fagligheder bedre end idag?
7. december 2023
Ubbes Vinhandel, Kbh, kl. 13:30-16:30

Humanistisk forskning har fokus på det menneskelige - dagliglivet, sproget, kulturen og kunsten i fortiden og nutiden. Ifølge Jens Ringsmose, rektor SDU og formand for Danske Universiteters humanistiske Task Force, har Danmark brug for humanvidenskaben med al dens mangfoldighed, når vi skal løse store samfundsmæssige udfordringer. Mange humanistiske forskere oplever imidlertid, at humanioras indsigter og fagligheder ikke i tilstrækkelig grad benyttes. Man kan således stille spm: hvordan udnytter vi potentialerne ved humanistisk forskning? Dette vil vi gå i dybden med til dagens netværksmøde.

Oplægsholdere: Simon Kjær Hansen, leder af Kronprinsesse Mary Centeret og leder af C40. Simon har arbejdet målrettet på samarbejdet mellem humaniora, samfundsvidenskab og eksterne partnere. Herefter får vi besøg af Camilla Wang, Forkvinde, Danske Professionshøjskoler og rektor, Professionshøjskolen Absalon, som bl.a. vil belyse professionshøjskolernes rolle og indflydelse på forskning, herunder særligt på velfærdsområdet samt ift. hvordan vi kan bruge humanvidenskabens indsigter og fagligheder endnu bedre end idag.

Dagens netværksmøde er en juleafslutning, hvor vi serverer gløgg og ønsker hinanden god jul. 

 

NetværksmødeIncitamentstrukturer i forskningen
26. februar 2024
Ny Kongensgade 9

Det man som forsker bliver målt på former den måde, som der forskes og undervises på. Man kan på denne baggrund rette en kritik mod incitamentsstrukturen i forskningssektoren, hvor forskeres karriere og finansiering af forskningen i stigende grad afhænger af evnen til at publicere artikler i internationale tidsskrifter og i mindre grad af, om forskningen også bidrager med viden og løsninger, som bidrager positivt til at forbedre forholdene for det omkringliggende samfund.

Man kan i denne sammenhæng argumentere for, at der skal være flere incitamenter til at samarbejde mellem professionshøjskolerne, GTS-institutterne, virksomheder og universiteter. Men hvordan nytænker man incitamentstrukturerne i forskningen? Hvordan skaber vi nogle incitamentstrukturer, som sikrer, at forskningen både har videnskabelig og praktisk relevans? Og hvilke incitamentstrukturer er der i innovationskæden? Dette vil vi gå i dybden med til dagens netværksmøde.

Oplægsholdere: Mette Præst Knudsen, Professor v. SDU, forskningsleder, centerleder, Formand for akademisk råd, Center for Integrerende Innovationsledelse. Juan Farré, administrerende direktør for Teknologisk Institut. 

NetværksmødeDøgnmøde: Hvordan skaber man de bedste rammer for tværfaglighed, interdisciplinaritet og internationalt samarbejde?
29. maj 2024
Kragerup Gods

Til sæsonens døgnmøde vil vi gå i dybden med treenigheden; tværfaglighed, interdisciplinaritet og internationalt samarbejde. Man kan nemlig argumentere for, at det at have alle dicipliner med fra start styrker forskningen gennem flere nuancer og perspektiver. Til dette formål er det nødvendigt med en klar definition af tværfaglighed og interdiciplinaritet. Mens tværfaglighed kan forstås som noget "der forener og integrerer viden og låner eller anvender redskaber fra forskellige discipliner" kan interdiciplinaritet bredt forstås som "arbejde, der forbinder, skaber dialog og baner vejen for en gensidig udvikling mellem disciplinerne". Disse kan dog diskuteres, hvilket er første punkt på dagsordenen. Som Anne-Mette Hvas, dekan på Health, Aarhus Universitet, udtaler er tværfagligt samarbejde og interdiciplinær forskning en forudsætning for, at vi kan bidrage til løsningen af de store sundhedsudfordringer. At arbejde på kryds og tværs både internt på fakulteterne, på universiteterne, professionshøjskolerne og ud mod det omgivende samfund, nationalt og internationalt er således afgørende. Netop det internationale aspekt er centralt for forskningsprojektet FIND, som Philipp Schröder står i spidsen for, hvor internationalt samarbejde kendetegner forskningsmiljøet. Men hvordan skaber vi de bedste rammer herfor? Dette dykker vi ned i til sæsonens døgnmøde. 

Oplægsholdere:

Philipp Schröder, professor på Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og leder af FIND. Phillipp vil gå i dybden med internationalt samarbejde, som netop kendetegner forskningsmiljøet på projektet FIND.  

NetværksmødeFællesmøde med uddannelsesnetværket: Kandidatuddannelserne
27. august 2024
Ny Kongensgade 9, København K 1472

Mere information følger. 

NetværksmødeMediernes rolle i forskningslandskabet
30. oktober 2024
mere information følger

Medierne fylder mere og mere i forskningen. Mediekanalerne udpeger såkaldte eksperter, hvilket særligt blev tydeligt under Corona. Man kan argumentere for, at kun meget få forskere blev udpeget, mens mangfoldighedsprincippet kom i baggrunden. Samtidig ser vi en udvikling i at sociale medier i høj grad definerer opmærksomhed, scope og impact for forskerne - man kan måske endda sige, at nogle er blevet influencerforskere? Men hvordan kan forskere udnytte disse kanaler bedre? Og hvordan skal forskere og universiteter tackle ekspertrollen? Dette vil vi drøfte til dagens netværksmøde. 

Oplægsholdere: mere information følger. 

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00