Netværk

Maritim

Altingets Maritime netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske maritime sektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere på området. Netværkets danske og internationale oplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i den danske maritime sektor. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med.

Næste møde

NetværksmødeNetværksmøde: Europæiske standarder for grøn omstilling - hvad betyder ETS for den maritime sektor?
12. december 2023
Ny Kongensgade 9, 1472 København K

Skibsfarten står over for store udfordringer i forhold til at reducere sin klimapåvirkning og overholde internationale miljøstandarder. Dette vil Danske Rederiers klimachef, Lars Hasselager gøre os klogere på under dagens møde. Dette oplæg vil udforske, hvordan ETS kan spille en central rolle i at tackle disse udfordringer og skabe en mere bæredygtig fremtid for den maritime industri.

ETS står for "Emissions Trading System," og det er et system, der bruges til at regulere udledningen af drivhusgasser som en del af klimaindsatsen. ETS er også kendt som "kvotehandelssystem" eller "cap-and-trade-system."

Om netværket

Altingets Maritime netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske maritime sektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere på området. Netværkets danske og internationale oplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i den danske maritime sektor. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med. 

Der er et deltagergebyr på kr. 24.995,- ekskl. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning og indlogering til vores årlige døgnmøde.

Mødeleder

Bendt BendtsenFormand, Synergi, fhv. minister og partiformand (K)

Netværkets faste mødeleder er bestyrelsesformand og fhv. vicestatsminister, økonomi- og erhvervsminister, Bendt Bendtsen. Med sine mange års erfaring fra dansk og international politik og som minister, trækker Bendt på sin dybe indsigt i den maritime sektor og grøn omstilling. Bendt vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det blå område. 

Program

NetværksmødeNetværksmøde: Europæiske standarder for grøn omstilling - hvad betyder ETS for den maritime sektor?
12. december 2023
Ny Kongensgade 9, 1472 København K

Skibsfarten står over for store udfordringer i forhold til at reducere sin klimapåvirkning og overholde internationale miljøstandarder. Dette vil Danske Rederiers klimachef, Lars Hasselager gøre os klogere på under dagens møde. Dette oplæg vil udforske, hvordan ETS kan spille en central rolle i at tackle disse udfordringer og skabe en mere bæredygtig fremtid for den maritime industri.

ETS står for "Emissions Trading System," og det er et system, der bruges til at regulere udledningen af drivhusgasser som en del af klimaindsatsen. ETS er også kendt som "kvotehandelssystem" eller "cap-and-trade-system."

NetværksmødeNetværksmøde: Ekskursion
7. februar 2024
Mødested tilgår

Vi gentager successen fra i fjor, hvor vi besøgte Esbjerg Havn, til denne gang at tage på fælles ekskursion til anden relevant havn/virksomhed. Nærmere info følger. 

Netværksmøde Netværksmøde: Politisk dialog om rekruttering og kompetencer i det maritime anno 2023
17. april 2024
Ny Kongensgade 9, 1472 København K

Hvordan står det til med det maritime fokus inde på Christiansborg? Hvilke mål har de enkelte partier for den igangværende folketingsperiode? Hvor stor partierne i forhold til de store udfordringer, som branchen oplever i forhold til rekruttering? Med stor interesse for fortsat at sikre højt niveau af eksport, at skabe grønnere løsninger og med nye teknologier i rivende udvikling, så sker der mange bevægelser i den maritime sektor. 

Derfor vil dagens møde stille tre-fire ordførere på området til debat overfor hinanden - og overfor netværket. Både så dialogen mellem fagprofilerne i branchen og politikerne på Slotsholmen styrkes, men også så der kan forventningsafstemmes forud for det nye år, der venter.

NetværksmødeDøgnmøde: Det blå Danmarks grønne dagsordner anno 2024
28. august 2024

 Nærmere info følger.

NetværksmødeNetværksmøde: Havstrategi til revision - hvad bliver de europæiske sigtemål?
2. oktober 2024

I 2023 bliver havstrategirammedirektivet genbesøgt og taget op til revision. Hvilke forslag til ændringer og behov viser sig, som kan påvirke den maritime branches arbejde?

Havstrategirammedirektivet har siden 2008 været med til at fastsætte en fælles tilgang og fælles mål i EU for forebyggelse, beskyttelse og bevaring af havmiljøet i lyset af de menneskeskabte belastninger og påvirkningerne på havet. På samme tid skal direktivet tjene til at skabe den mest bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og bevarelse af et velfungerende økosystem.

Nærmere info følger. Oplægsholdere oplyses snarest.

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00