Netværk

Maritim

Altingets Maritime netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske maritime sektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere på området. Netværkets danske og internationale oplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i den danske maritime sektor. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med.

Næste møde

NetværksmødeDøgnmøde 2023: Hvilke nye perspektiver og initiativer sker for den grønne omstilling i den maritime sektor?
4. oktober 2023
Mødested tilgår

Årets døgnmøde finder sted den 4-5. oktober. 

Traditionen tro vil døgnmødet fokusere på den grønne omstilling inden for de maritime område. De nærmere emner og oplægsholdere vil blive oplyst snarest muligt.
Men glæd jer allerede nu til spændende 24-timer med netværket.

Om netværket

Altingets Maritime netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske maritime sektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere på området. Netværkets danske og internationale oplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i den danske maritime sektor. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med.

Mødeleder

Bendt BendtsenFormand, Synergi, fhv. minister og partiformand (K)

Netværkets faste mødeleder er bestyrelsesformand og fhv. vicestatsminister, økonomi- og erhvervsminister, Bendt Bendtsen. Med sine mange års erfaring fra dansk og international politik og som minister, trækker Bendt på sin dybe indsigt i den maritime sektor og grøn omstilling. Bendt vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det blå område. 

Program

NetværksmødeDøgnmøde 2023: Hvilke nye perspektiver og initiativer sker for den grønne omstilling i den maritime sektor?
4. oktober 2023
Mødested tilgår

Årets døgnmøde finder sted den 4-5. oktober. 

Traditionen tro vil døgnmødet fokusere på den grønne omstilling inden for de maritime område. De nærmere emner og oplægsholdere vil blive oplyst snarest muligt.
Men glæd jer allerede nu til spændende 24-timer med netværket.

NetværksmødeNetværksmøde: Politisk dialog om det maritime anno 2023
12. december 2023
Mødested tilgår

Hvordan står det til med fiskeripolitikken inde på Christiansborg? Hvilke mål har de enkelte partier for den igangværende folketingsperiode? Med stor interesse for fortsat at sikre højt niveau af eksport, at skabe grønnere løsninger og med nye teknologier i rivende udvikling, så sker der mange bevægelser i den maritime sektor. 

Derfor vil dagens møde stille tre-fire ordførere på området til debat overfor hinanden - og overfor netværket. Både så dialogen mellem fagprofilerne i branchen og politikerne på Slotsholmen styrkes, men også så der kan forventningsafstemmes forud for det nye år, der venter.

NetværksmødeNetværksmøde: Ekskursion
7. februar 2024
Mødested tilgår

Vi gentager successen fra i fjor, hvor vi besøgte Esbjerg Havn, til denne gang at tage på fælles ekskursion til anden relevant havn/virksomhed. Nærmere info følger. 

Netværksmøde Netværksmøde: Havstrategi til revision - hvad bliver de europæiske sigtemål?
17. april 2024
Ny Kongensgade 9, 1472 København K

I 2023 bliver havstrategirammedirektivet genbesøgt og taget op til revision. Hvilke forslag til ændringer og behov viser sig, som kan påvirke den maritime branches arbejde?

Havstrategirammedirektivet har siden 2008 været med til at fastsætte en fælles tilgang og fælles mål i EU for forebyggelse, beskyttelse og bevaring af havmiljøet i lyset af de menneskeskabte belastninger og påvirkningerne på havet. På samme tid skal direktivet tjene til at skabe den mest bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og bevarelse af et velfungerende økosystem.

Nærmere info følger. Oplægsholdere oplyses snarest. 

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00