Netværk

Miljø og klima

I Altingets miljø- og klimapolitiske netværk retter vi fokus mod en politisk dagsorden, der sjældent har været mere aktuel. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører, der fra forskellige grene af samfundet arbejder mod grøn omstilling og sidder med både globale og lokale udfordringer og muligheder helt tæt på. Her samles en bred gruppe af aktører om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for sektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med aktuelle og relevante synspunkter.

Næste møde

NetværksmødeNetværksmøde: Er biosolutions fremtiden for den grønne omstilling?
19. januar 2024
Mødested tilgår

Biosolutions er blevet hyldet som det nye frontløbende værktøj i klimakampen. Ved at udnytte naturens egne mikroskopiske byggesten kan biosolutions levere bæredygtige løsninger til industrien, landbruget og fødevaresektoren. Selvom denne tilgang har eksisteret i årtier, oplever vi nu en stor fremdrift i udviklingen - især her i Danmark. Her har vi allerede veletablerede og innovative startups indenfor biosolutions, der er klar til at accelerere den grønne omstilling. På dette netværksmøde dykker vi ned i potentialet for biosolutions og de udfordringer, der står foran os i arbejdet med udvikling og implementering af disse grønne løsninger. 

 

Program endnu ikke bekræftet

Om netværket

I Altingets miljø- og klimapolitiske netværk retter vi fokus mod en politisk dagsorden, der sjældent har været mere aktuel. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører, der fra forskellige grene af samfundet arbejder mod grøn omstilling og sidder med både globale og lokale udfordringer og muligheder helt tæt på. Her samles en bred gruppe af aktører om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for sektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med aktuelle og relevante synspunkter.

Der er et deltagergebyr på kr. 24.995,- ekskl. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning og indlogering til vores årlige døgnmøde.

Mødeleder

Peter MoseKommunikationsrådgiver, Hegelund & Mose

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre, Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Program

NetværksmødeNetværksmøde: Er biosolutions fremtiden for den grønne omstilling?
19. januar 2024
Mødested tilgår

Biosolutions er blevet hyldet som det nye frontløbende værktøj i klimakampen. Ved at udnytte naturens egne mikroskopiske byggesten kan biosolutions levere bæredygtige løsninger til industrien, landbruget og fødevaresektoren. Selvom denne tilgang har eksisteret i årtier, oplever vi nu en stor fremdrift i udviklingen - især her i Danmark. Her har vi allerede veletablerede og innovative startups indenfor biosolutions, der er klar til at accelerere den grønne omstilling. På dette netværksmøde dykker vi ned i potentialet for biosolutions og de udfordringer, der står foran os i arbejdet med udvikling og implementering af disse grønne løsninger. 

 

Program endnu ikke bekræftet

NetværksmødeNetværksmøde: Kan vi begrave klimaproblemet?
14. marts 2024
Mødested tilgår

 

Det er ingen hemmelighed, at der skal sættes skub til klimaløsningerne, hvis 2030-klimamålene skal realiseres. Danmarks klimalov sætter målet om en reduktion af drivhusgasser med 70 procent i forhold til niveauet i 1990, og det kræver en stor indsats. Fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO2 er derfor et centralt element for at nå målet i Danmark. Både stat og virksomheder laver derfor massive investeringer i CCUS-teknologier (Carbon Capture, Utilization, and Storage). Vi ser nærmere på de grønne teknologier og hvor vi er med udviklingen og implementeringen i Danmark. 

 

Program endnu ikke bekræftet

 

NetværksmødeNetværksmøde: Landbrugets omstilling mod en grønnere fremtid - status og udfordringer
30. maj 2024
Mødested tilgår

Som bekendt er landbruget en betydelig kilde til vores CO2 udledninger, og det er afgørende at omstille erhvervet for at sikre en mere bæredygtig fremtid. Det kræver betydelige investeringer, hvis dansk landbrug skal imødekomme de ambitiøse politiske mål for grøn omstilling. Den brede landbrugsaftale fra 2021 - der blandt andet indeholder en miljøgaranti med bindende mål om at få nedbragt kvælstofudledningen - forventes at blive genbesøgt i 2024. Vi følger derfor op på landbrugsaftalen efter genbesøget, og lægger op til diskussion af de implikationer, det får for landbruget, og hvordan vi når EU kravet inden 2027. 

 

Program ikke bekræftet 

NetværksmødeDøgnmøde på Kragerup Gods
10. september 2024
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

Offentliggøres snarest

NetværksmødeNetværksmøde
5. november 2024

Emne og oplægsholder oplyses snarest 

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00