Netværk

Sundhedsinnovation

Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager. Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere. Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan. I netværket kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Næste møde

Netværksmøde Robotteknologi i Sundhedsvæsenet (advarsel tur ud i virkeligheden)
11. december 2023
Det Tekniske Institut, SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M

Hvad byder fremtiden for robot-teknologi, og kan det være med til at aflaste vores sundhedsvæsen? Kom med når netværket besøger SDU’s Center for Robotteknologi, hvor professor Thiusius R. Savarimuthu og forretningsleder for Healthcare Robotics, Birgitte Østergaard Sørensen vil fortælle om hovedtendenserne i udviklingen af robot-teknologi på SDU. Her vil vi få mulighed for at se og opleve den nyeste teknologi, blive klogere på fremtiden for pleje- og logistikløsninger inden for robotteknologien i sundhedsvæsenet, og samtidig høre om hvordan Region Syddanmark har udviklet et unikt økosystem til udvikling af robotter til sundhedsrobotter.  

Ikke mindst vil vi også høre mere om ROPCA UltraSound-projektet, og om hvorvidt det er blevet til på grund af eller på trods af det danske sundhedsvæsen. For hvad står i vejen for at introducere robot-teknologier som løsninger på mange af de udfordringer vi ser i sundhedsvæsenet?  

Om netværket

Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager. Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere. Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan. I netværket kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Der er et deltagergebyr på kr. 24.995,- ekskl. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning og indlogering til vores årlige døgnmøde.

Mødeleder

Ole Nikolaj Møbjerg ToftSundhedspolitisk analytiker og journalist

Program

Netværksmøde Robotteknologi i Sundhedsvæsenet (advarsel tur ud i virkeligheden)
11. december 2023
Det Tekniske Institut, SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M

Hvad byder fremtiden for robot-teknologi, og kan det være med til at aflaste vores sundhedsvæsen? Kom med når netværket besøger SDU’s Center for Robotteknologi, hvor professor Thiusius R. Savarimuthu og forretningsleder for Healthcare Robotics, Birgitte Østergaard Sørensen vil fortælle om hovedtendenserne i udviklingen af robot-teknologi på SDU. Her vil vi få mulighed for at se og opleve den nyeste teknologi, blive klogere på fremtiden for pleje- og logistikløsninger inden for robotteknologien i sundhedsvæsenet, og samtidig høre om hvordan Region Syddanmark har udviklet et unikt økosystem til udvikling af robotter til sundhedsrobotter.  

Ikke mindst vil vi også høre mere om ROPCA UltraSound-projektet, og om hvorvidt det er blevet til på grund af eller på trods af det danske sundhedsvæsen. For hvad står i vejen for at introducere robot-teknologier som løsninger på mange af de udfordringer vi ser i sundhedsvæsenet?  

NetværksmødeKan EU sætte strøm til 450 millioner europæeres sundhedsdata?
29. januar 2024
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

27 lande med 450 millioner indbyggere skal have et sammenhængende digitalt setup. Et netværk eller "dataunivers," om man vil, der ved hjælp af sundhedsdata skal booste europæisk sundhedsforskning, innovation og myndighedskontrol. Dette er blot ét af målene med EU-Kommissionens spektakulære plan om at oprette et European Health Data Space (EHDS). Planen skal også sikre, at patienterne får lettere adgang til sundhedsdata og skabe et stærkere europæisk marked for elektroniske journaler og andre digitale produkter, herunder AI-teknologi.  

På mødet vil først Mélodie Bernaux fra den franske eHealth-delegation, der har indgående kendskab til EU-kommissionens vision, give os en kort introduktion til Kommissionens arbejde med EHDS. 

Forberedelsen af det fælles datarum sker med hjælp fra medlemslandene. I Danmark er Sundhedsdatastyrelsen og Region Midtjylland involveret i at udvikle dele af EHDS-initiativerne. Læge og professor ved Aarhus Universitet, Christian Fynbo, der også er leder af regionens datastøttecenter, kommer og fortæller om perspektiverne set fra et dansk forsknings- og patientperspektiv.  

En repræsentant fra Sundhedsdatastyrelsen vil ligeledes gæste netværket og gøre os klogere på arbejdet og forberedelserne til EHDS. 

NetværksmødeDøgnmøde på Kragerup Gods
20. marts 2024
Kragerup Gods

På årets døgnmøde vil sætte fokus på sundhedsvæsenets fremtid, rollen for almen praksis og de udfordringer, kommuner står overfor inden for sundhedsområdet i Kragerup Gods smukke rammer. Vi vil udforske innovative tilgange til at styrke samarbejdet og skabe sundhedsløsninger på tværs af sektorer 

Besøg af Mogens Vestergaard

Det er ikke kun regionernes fremtid, som er kastet op i luften med nedsættelsen af Sundhedsstrukturkommissionen. Det gælder også styringen og indretningen af almen praksis. 
Vi er så heldige, at den eneste praktiserende læge i Sundhedsstrukturkommissionen kommer på besøg i netværket. Mogens Vestergaard er samtidig seniorforsker ved forskningsenheden for almen praksis og medejer af den meget roste lægepraksis, Lægehuset Grenaa. Både sundhedsministeren og regionerne taler om modernisering af almen praksis og en integration med resten af sundhedsvæsnet. Men hvad vil det egentligt sige, og hvilke krav og ønsker er ønskværdige og realistiske? Det tager vi debatten om, efter Mogens Vestergaard er kommet med sin analyse af fremtidsudsigterne for almen praksis. 

NetværksmødeNetværksmøde
17. maj 2024
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København

Program og oplægsholder opdateres snarest

NetværksmødeNetværksmøde
23. august 2024
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København

Program og oplægsholder offentliggøres snarest

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00