Netværk

Social

I Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger vi os med socialpolitik i den bredeste forstand af begrebet. Vi tager emner op, som går på tværs af hele velfærdssamfundet og dets institutioner. Men vi gør det med det formål, at vi gerne vil bidrage til udvikling og fornyelse af velfærdssamfundet og indsatserne overfor de forskellige grupper, som er særligt udsatte. I netværket samles aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben og nysgerrig debat i et lukket rum om væsentlige socialpolitiske spørgsmål. 

Næste møde

NetværksmødeDøgnmøde på Kragerup Gods: Kan social politik blive højpolitik?
29. august 2023
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

High Politics er indenfor politologien normalt forbeholdt politikområder som sikkerhed, internationale relationer og andre politikker, som er afgørende for nationens eksistens. Omvendt har socialpolitik handlet om omsorg og forsørgelse af de mennesker i samfundet, der af den ene eller anden årsag ikke kan tage vare for sig selv. Det er mennesker uden de store ressourcer til at råbe op og tage del i den offentlige debat. Men er det i orden?

Er netop ikke socialpolitik afgørende for et lands sikkerhed? Den vesttyske forbundskansler Villy Brandt sagde om socialpolitikken i en tale fra 1969: "Historisk har der aldrig været et alternativ til socialpolitik. Virkede den ikke, var grundlaget for demokratiet i fare eller allerede afskaffet. Når man satte spørgsmålstegn ved socialpolitik eller var ved at afskaffe den, var det forbundet med krig og den deraf følgende nød og død. Socialpolitik er derfor og har altid været en del af fredssikringen både indadtil og udadtil."

Så hvorfor er det så svært at få socialpolitikken højere op på den politiske dagsorden? Og hvad kunne være en vej frem? Det vil vi diskutere på årets døgnmøde med input fra både medier, forskning og den politiske verden.

Om netværket

Til hvert møde inviterer vi interessante aktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med deres syn på en relevant problemstilling eller dele deres egne erfaringer for at lægge op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Der er et deltagergebyr på kr. 19.995,- ex. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning & indlogering til vores årlige døgnmøde.

Mødeleder

Knud AarupDebattør, hovedbestyrelsesmedlem, Røde Kors Danmark, faglig leder, Altingets socialpolitiske netværk, fhv. direktør, Socialstyrelsen

Netværket ledes af Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen, tidligere Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Randers Kommune og aktiv i civilsamfundet. Knud vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det socialpolitiske område. 

Program

NetværksmødeDøgnmøde på Kragerup Gods: Kan social politik blive højpolitik?
29. august 2023
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

High Politics er indenfor politologien normalt forbeholdt politikområder som sikkerhed, internationale relationer og andre politikker, som er afgørende for nationens eksistens. Omvendt har socialpolitik handlet om omsorg og forsørgelse af de mennesker i samfundet, der af den ene eller anden årsag ikke kan tage vare for sig selv. Det er mennesker uden de store ressourcer til at råbe op og tage del i den offentlige debat. Men er det i orden?

Er netop ikke socialpolitik afgørende for et lands sikkerhed? Den vesttyske forbundskansler Villy Brandt sagde om socialpolitikken i en tale fra 1969: "Historisk har der aldrig været et alternativ til socialpolitik. Virkede den ikke, var grundlaget for demokratiet i fare eller allerede afskaffet. Når man satte spørgsmålstegn ved socialpolitik eller var ved at afskaffe den, var det forbundet med krig og den deraf følgende nød og død. Socialpolitik er derfor og har altid været en del af fredssikringen både indadtil og udadtil."

Så hvorfor er det så svært at få socialpolitikken højere op på den politiske dagsorden? Og hvad kunne være en vej frem? Det vil vi diskutere på årets døgnmøde med input fra både medier, forskning og den politiske verden.

NetværksmødeSocialpolitisk status: Hvor er det politiske fokus nu og i fremtiden?
2. november 2023
Mødested tilgår

Socialpolitik danner rammen for dette netværk, og netop derfor zoomer vi ind på socialpolitikken med besøg fra Christiansborg.

Til dette møde er det ret præcist et år siden valget, og derfor tager vi en status på de visioner og udfordringer Folketingets politiske ordfører har og står overfor. Hvilke sociale områder har de fokus på? Hvad vil de gøre for at løfte vores velfærdssamfund? Og hvor mener de, at vi som samfund skal hen?   

Panel:

Theresa Berg Andersen, socialordfører fra SF
Camilla Fabricius, socialordfører fra S

Vi oplyser snarest om, hvilke andre politiske ordførere, vi inviterer ind.

NetværksmødeSammenbrud i børn og unges anbringelser
18. januar 2024
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Når et barn eller en ung oplever et sammenbrud i deres anbringelse, kan det have store konsekvenser.  Hvert sammenbrud medfører nemlig et brud med tætte og vigtige relationer, der er en af de vigtigste faktorer for, at børn og unge udvikler sig som livsduelige voksne.

Omkring hvert femte anbragte barn og ung oplever sammenbrud i deres anbringelse. Som beskrevet har de konsekvenser for det enkelte individ, og det er derfor vigtigt, at vi sætter fokus på dette. Hvad er årsagerne til sammenbruddene? Hvad er konsekvenserne? Og hvordan kan vi som samfund undgå at anbringelserne ender i sammenbrud?

Oplægsholder oplyses snarest.  

NetværksmødeNetværksmøde i København
20. marts 2024
Mødested oplyses snarest

Program og oplægsholder oplyses snarest. 

NetværksmødeNetværksmøde
23. maj 2024
Mødested tilgår

Program og oplægsholder oplyses snarest. 

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00