Netværk

Sundhed

Altingets sundhedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske sundhedssektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere på området. Netværkets danske og internationale oplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i det danske sundhedsvæsen. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med. 

Næste møde

NetværksmødeHvad har en af Danmarks mest markante ledere i sundhedsvæsnet lært?
23. januar 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9, 1472 København

Dorthe Gylling Crüger bliver årets første gæst i netværket. 

Som sygehusdirektør i Sygehus Lillebælt blev Dorthe Crüger kendt for sin no-nonsense og stop-klynkeriet-tilgang til ledelse og insisteren på at sætte patienten først i et tiltagende komplekst sygehusvæsen.  

Hendes visioner og indsats udløste blandt andet en ledelsespris og en plads i den daværende ledelseskommission.  

Siden da har Dorthe Crüger i tre år været i toppen af Region Hovedstaden. Hun gik dermed skridtet fra at være sygehusdirektør til at være chef for en stribe sygehusdirektører og mange tusinde ansatte i den største region i Danmark.  

Hvilke nye eller justerede konklusioner om fremtidens sundhedsvæsen drager Dorthe Crüger med de nye erfaringer?  

Det spørgsmål er særdeles interessant, fordi lægen med speciale i kræftgenitik nu sidder med i Sundhedsstrukturkommissionen, der ventes at anbefale de største ændringer af sundhedsvæsenet siden strukturreformen.  

Det præcise fokus for debatten lægger vi fast, når vi nærmer os mødet, men ledelse og samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og almen praksis bliver svært at komme uden om.  

Om netværket

Altingets sundhedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske sundhedssektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere på området. Netværkets danske og internationale oplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i det danske sundhedsvæsen. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med. 

Der er et deltagergebyr på kr. 24.995,- ekskl. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning og indlogering til vores årlige døgnmøde.

Program

NetværksmødeHvad har en af Danmarks mest markante ledere i sundhedsvæsnet lært?
23. januar 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9, 1472 København

Dorthe Gylling Crüger bliver årets første gæst i netværket. 

Som sygehusdirektør i Sygehus Lillebælt blev Dorthe Crüger kendt for sin no-nonsense og stop-klynkeriet-tilgang til ledelse og insisteren på at sætte patienten først i et tiltagende komplekst sygehusvæsen.  

Hendes visioner og indsats udløste blandt andet en ledelsespris og en plads i den daværende ledelseskommission.  

Siden da har Dorthe Crüger i tre år været i toppen af Region Hovedstaden. Hun gik dermed skridtet fra at være sygehusdirektør til at være chef for en stribe sygehusdirektører og mange tusinde ansatte i den største region i Danmark.  

Hvilke nye eller justerede konklusioner om fremtidens sundhedsvæsen drager Dorthe Crüger med de nye erfaringer?  

Det spørgsmål er særdeles interessant, fordi lægen med speciale i kræftgenitik nu sidder med i Sundhedsstrukturkommissionen, der ventes at anbefale de største ændringer af sundhedsvæsenet siden strukturreformen.  

Det præcise fokus for debatten lægger vi fast, når vi nærmer os mødet, men ledelse og samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og almen praksis bliver svært at komme uden om.  

NetværksmødeHvordan reddes børne- og ungdomsspsykiatrien?
8. april 2024
Ny Kongensgade 9, 1472 København K

Stadig flere børn og unge mistrives, og børne- og ungdomspsykiatrien har det seneste år oplevet en massiv vækst i antallet af henviste børn til udredning og behandling.   Med ti-årsplanen er der lagt op til at også børne- og ungdomspsykiatrien skal opgraderes og forandres markant. Og hvad skal vi gøre i fremtiden, som vi ikke gør i dag i forhold til både forebyggelse og behandling af børn- og unge? 

De spørgsmål bliver vi klogere på med dagens to gæster, som arbejder i hver deres ende af området for børn der mistrives eller er alvorligt psykisk syge.   
Børne- og Ungdomspsykiater Nina Tejs Jørring fra Region Hovedstadens Psykiatri er forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Hun er med til at udvikle de tiltag, der blev besluttet med 10-årsplanen. Dagens anden gæst afventer bekræftelse og bliver en, som arbejder ude på skoler i forbindelse med de kommunale PPR-rådgivninger.   

Eksempelvis er man som følge af 10-årsplanen ved at planlægge et “Et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse,” som det hedder i den politiske aftaletekst. Her er lagt op til at der bliver banket hul i nogle af de berømte siloer i det danske velfærdssamfund. Samtidig beder vi de to kapaciteter aflive nogle af de største myter, de ser i den offentlige debat om børns mistrivsel og psykisk sygdom. 

NetværksmødeDøgnmøde på Kragerup Gods
6. maj 2024
Kragerup Gods

På netværkets årlige døgnmåde får vi rig mulighed for at kigge på tiden sundhedspolitiske udfordringer i Kragerup Gods' smukke omgivelser.

Vi får blandt andet besøg af direktøren for Komponent, Jonatan Schloss:

Det er et stort problem, at mange kommunaldirektører hverken interesserer sig for sundhedsområdet eller har kendskab til det. Sådan har kritikken lydt om en del af kommunernes øverste embedsmænd, men for Egedal Kommunes nye kommunaldirektør passer det ikke. Jonathan Schloss har i mere end 20 år beskæftiget sig indgående med sundhedsområdet, både som chef i Falck, sygehusdirektør på Bispebjerg, direktør i PLO, embedsmand i KL og i de daværende amter. Samtidig har han de seneste år markeret sig som en markant debattør på sundhedsområdet, hvilket formentlig er årsagen til, at han stadig er på Dagens Medicins top-100 over de mest magtfulde inden for sundhedsområdet. Men Jonatan Schloss har aldrig arbejdet så tæt på den kommunale drift, som han gør nu. Betyder det, at Jonathan Schloss har ændret opfattelse af udfordringerne og løsningerne i sundhedsvæsenet? Og hvad er hans analyse af den igangværende strukturdiskussion i sundhedsvæsenet?

NetværksmødeIndsigter i Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger med Jesper Fisker
7. juni 2024
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København

Der er få mennesker, der har bestridt så mange topposter på sundhedsområdet som Jesper Fisker. Han startede i kommunerne, blev direktør i Sundhedsstyrelsen og senere departementschef i Sundhedsministeriet.  

Mens han har været direktør i Kræftens Bekæmpelse har han samtidig siddet for bordenden i Sundhedsstrukturkommissionen. Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger leveret når Jesper Fisker besøger netværket. På mødet vil Jesper Fisker sammen med os analysere på den politiske modtagelse og den realistiske vej frem for anbefalingerne.  

Som direktør i Kræftens Bekæmpelse står Jesper Fisker også i spidsen for den mest magtfulde patientforening. Her skal vi også høre, hvilke overvejelser man gør sig i de stærke patientforeninger når anbefalinger fra Robusthedskommissionen og Strukturkommissionen udfordrer de rettigheder og muligheder, som nogle patienter har i dag. 

NetværksmødeNetværksmøde
3. september 2024
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København

Program og oplægsholder offentliggøres

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00