Netværk

Uddannelse

Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at opbygge et større netværk, møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. I netværket undersøger vi tendenser i de videregående uddannelser og diskuterer, hvad sektoren har brug for i fremtiden. Uddannelse er i evig udvikling – mellem arbejdsmarked, ungdomskultur og efterspørgsel – og skiftende politisk ledelse. Vi håber, at du har lyst til at være med til at dele viden og hente inspiration. 

Næste møde

NetværksmødeLivslang læring: Efteruddannelse og efterkvalificering
18. april 2024
Ny Kongensgade 10, Kbh

”Pointen er, at vi skal blive dygtigere gennem hele livet. (...) Det skal være en naturlig inkorporeret del af arbejdslivet, at det er okay at trække stikket og fordybe sig i mere uddannelse", sådan lød det fra Christina Egelund, Uddannelses- og Forskningsminister, om den nye kandidatreform, som lægger op til at en væsentlig del af løsningen er livslang læring, herunder efteruddannelse og efterkvalificering. Reformens succes afhænger nemlig af om dimittender vender tilbage til universiteterne og videreuddanner sig. Ifølge Nanna Højlund giver dette et enormt behov for at prioritere VEU mens vekseluddannelser, fleksible uddannelser og kompetenceløft ifølge KEA er afgørende. Dette vil vi drøfte til dagens netværksmøde. 

Oplægsholdere: mere information følger. 

Om netværket

Til hvert møde inviterer vi interessante aktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med deres syn på en relevant problemstilling eller dele deres egne erfaringer for at lægge op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Der er et deltagergebyr på kr. 24.995,- ekskl. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning og indlogering til vores årlige døgnmøde. 

Mødeleder

Anja BoSelvstændig Anja Bo

Netværkets faste mødeleder er Anja Bo. Anja har flere års erfaring som journalist og har været studievært på Deadline og TV 2 Nyhederne. Anja har gennem en lang årrække beskæftiget sig med uddannelsessektoren og har stor erfaring med konferenceledelse. Herunder har hun ledet uddannelses- og forskningsministeriets Uddannelsesmøde.

Program

NetværksmødeLivslang læring: Efteruddannelse og efterkvalificering
18. april 2024
Ny Kongensgade 10, Kbh

”Pointen er, at vi skal blive dygtigere gennem hele livet. (...) Det skal være en naturlig inkorporeret del af arbejdslivet, at det er okay at trække stikket og fordybe sig i mere uddannelse", sådan lød det fra Christina Egelund, Uddannelses- og Forskningsminister, om den nye kandidatreform, som lægger op til at en væsentlig del af løsningen er livslang læring, herunder efteruddannelse og efterkvalificering. Reformens succes afhænger nemlig af om dimittender vender tilbage til universiteterne og videreuddanner sig. Ifølge Nanna Højlund giver dette et enormt behov for at prioritere VEU mens vekseluddannelser, fleksible uddannelser og kompetenceløft ifølge KEA er afgørende. Dette vil vi drøfte til dagens netværksmøde. 

Oplægsholdere: mere information følger. 

NetværksmødeFremtiden for SU
3. juni 2024
Ny Kongensgade 10

Ifølge den vedtagende kandidatreform fra i sommers, vil der være 280 mio kr. færre udgifter til SU i 2030 og hele 350 mio. at hente i 2075. Men hvordan skal SU finansieres i fremtiden? Og skal den overhovedet finansieres af skatteyderne? Det er nogle af de emner, som vi diskuterer til netværksmødet. 

Den seneste tid er debatten om, hvordan unge skal finansiere deres liv som studerende blusset op i medierne. Senest er Dansk Erhverv kommet med en analyse, der viser at det kun vil gøre en forskel på 5 promille af disponibel livsindkomst, hvis man omlægger SU´en til lån. Uddannelses- og Forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, Mads Eriksen Storm, skriver, ”Vi håber, at regeringen og Folketing vil være mere ambitiøse end blot at fjerne 6. SU-år, når der skal forhandles SU. Vi bruger flere penge på SU end på uddannelse. Vi mener, at den balance er skæv. Vi kunne løfte kvaliteten på uddannelserne markant, hvis vi omlagde SU’en til lån og brugte pengene på selve uddannelserne i stedet,”. Ifølge analysen kan man ved at omlægge SU´en til lån på kandidaten finde 2 mia. kroner, som de foreslår at geninvestere i uddannelserne. Mads Eriksen Storm udtaler i forlængelse, at han ikke mener en omlægning af SU lån vil forhindre unge i at vælge universitetet: ”(…) Vi er derfor overbeviste om, at omlægning til lån ikke vil betyde, at færre unge vil på universitetet,”

Knap så optimistisk er forbundsformand i HK, Anja C. Jensen og formand HK ungdom Asbjørn Frier. I et debatindlæg hos Altinget udtrykker de en bekymring: "Risikoen er, at udsigten til mere SU-gæld kan spærre døre for dem, der ikke har adgang til økonomisk understøttelse fra eksempelvis forældre." Ifølge rapporter fra AE, vil omlægning af SU til et lån medføre en social slagside, som vil gå udover de svageste elever. Spørgsmålet er derfor, om det er bedst for samfundet at beholde status quo eller vi bør omlægge SU til lån. 

Oplægsholdere: mere information følger. 

Mere information følger
NetværksmødeKandidatuddannelserne - kandidater som transmissionsviden: Fællesmøde med netværket for Forskning og Innovation
27. august 2024

Mere information følger. 

NetværksmødeTrivselsproblematikken
25. oktober 2024

Mere information følger.

NetværksmødeNetværksmøde
3. december 2024
Ny Kongensgade 9-10, Kbh

Mere information følger

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00