Peter Christensen

Fhv. stiftamtmand, Aarhus , censorformand for jura på Aarhus Uni., fhv. afdelingschef, Rigsrevisionen

Uddannet: cand.jur. (Københavns Uni. 1972), ph.d. i finanskontol (Københavns Uni. 1999)

Meritter: Formand for Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og for professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefond, fhv. formand for Selskab for Kirkeret

Født 3. august 1945, Frederiksberg

Prøv børn gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal