Wermelin raser over sin egen styrelse: Det kan få konsekvenser for ansatte

REDEGØRELSE: Efter at have modtaget en redegørelse om den ulovlige forvaltning af drikkevandsområdet i Miljøstyrelsen, er miljøministeren ude med riven. Hun indkalder nu direktøren til møde.

Miljøministeren er uhørt hård i sin kritik af Miljøstyrelsens ulovlige praksis på drikkevandsområdet - ikke mindst af de ansatte, der har siddet med ansvaret på området.

I en pressemeddelelse henstiller hun således til, at Miljøstyrelsen nu tager stilling til ”eventuelle ansættelsesretslige tiltag”.

”Vandet fra vores vandhaner skal vi trygt kunne drikke, og det kræver tillid til, at vores høje krav til beskyttelsen af drikkevandet bliver overholdt. Derfor er det dybt uacceptabelt, at Miljøstyrelsen på flere punkter ikke har styr på forvaltningen. Det har jeg bedt min departementschef om at påtale over for Miljøstyrelsens direktør," siger miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Meldingen kommer i kølvandet på en redegørelse, som Miljøstyrelsen har udarbejdet, efter det i begyndelsen af november kom frem, at styrelsen har fortsat en ulovlig praksis på drikkevandsområdet trods advarsler fra EU-Kommissionen. Ministeren var forarget dengang, og den nye redegørelse dæmper bestemt ikke kritikken.

Kritisk notat
Hendes departement kritiserer i et notat til redegørelsen, at der i Miljøstyrelsen ikke bliver videregivet oplysninger til ledere og jurister, om at Kommissionen på møder gør opmærksom på, at dispensationerne ikke længere var mulige at give. Og departementet er heller ikke tilfreds med, at der undervejs ikke bliver foretaget en egentlig juridisk vurdering af den danske fortolkning af reglerne.

Departementet kritiserer også, at der i Miljøstyrelsen ikke foreligger en fast procedure, der sikrer, at EU-Kommissionen bliver underrettet, når der gives tilladelser til at overskride grænseværdier ved større vandværker.

"Der skal ryddes op i forvaltningen. Jeg vil derfor indkalde direktøren for Miljøstyrelsen til et møde, så det sikres, at styrelsens forvaltning ikke endnu engang bliver udsat for kritik. Det må simpelthen stoppe," siger Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Yderligere syv ulovlige dispensationer
Derudover får Miljøstyrelsen kritik for ikke at have ordentligt kendskab til, hvor mange dispensationer der er givet til at overskride grænseværdier for pesticider i drikkevandet siden 2013. Faktisk er der i processen siden starten af november dukket yderligere 22 dispensationer op siden 2013. Heraf er 12 dispensationer stadig gældende, hvor de syv vurderes at være givet på ulovligt grundlag. 

Foruden påtalen over for Miljøstyrelsens direktør, Lars Hindkjær, som altså anmodes om at overveje drastiske skridt over for de involverede medarbejdere, vil der også blive iværksat en ekstern undersøgelse. Undersøgelsen udføres af Kammeradvokaten og forventes færdig til næste år.

”Vi må og skal have styr på drikkevandsområdet – både i forhold til Miljøstyrelsens forvaltning og i forhold til implementeringen af EU-reglerne på området, så vi kan få genoprettet tilliden,” siger miljøminister Lea Wermelin. 

Miljøstyrelsen har ikke ønsket at kommentere sagen.

Læs Miljøstyrelsens redegørelse her.

Læs departementets vurdering her.

Forrige artikel Dagens overblik: Thulesen Dahl varsler ”aktiv kristen kulturkamp” Dagens overblik: Thulesen Dahl varsler ”aktiv kristen kulturkamp” Næste artikel Københavns Kommune opdager formodet millionsvindel: Københavns Kommune opdager formodet millionsvindel: "Alle alarmklokker ringer"