HK: Vi skal have behandlingsgaranti til folk med stress

DEBAT: Regningen for medfølgerne af stress er et fælles anliggende. Derfor bør vi indføre en offentlig behandlingsgaranti til folk med stress, skriver Marianne Vind, næstformand, HK/Privat.

Af Marianne Vind
Næstformand, HK/Privat

Hvis jeg siger 3,4 milliarder kroner, hvad siger du så? Det er et ubegribeligt højt beløb, men det er ikke desto mindre det, som arbejdsbetinget stress hvert år koster samfundet i tabt produktion.

Og derfor undrer det mig umanerligt, at det politiske Danmark tillader sig at være dovne på stressdagsordenen, for som det ser ud nu, er det tilfældigheder, som afgør, om en stresset dansker kan få hjælp eller ej. Og det er både uhyggeligt for den enkelte, der er ramt, men også for virksomheden og samfundet som hele.

Selv om kommunerne ifølge Sundhedsstyrelsen hvert år skal betale sygedagpengerefusion for godt 361.000 stressbetingede fraværsdage og 170 årlige førtidspensioner, er det færre end hver tredje kommune, som har et behandlingstilbud til stressramte – og blandt dem er det ikke engang alle, som tilbyder behandling med dokumenteret effekt. Det viser tal fra Center for Psykisk Sundhedsfremme på Københavns Universitet.

De heldige og uheldige
Stressede danskere kan heldigvis få hjælp på en af regionernes arbejdsmedicinske klinikker. Men klinikkerne er så overbebyrdede, at ventetiden på at få den indledende undersøgelse ifølge Mit sygehusvalg tager op til seks uger.

Og så er der yderligere ventetid på at få behandling. På Aarhus Universitetshospitals hjemmeside bliver stressede mødt med beskeden om, at klinikken ikke har mulighed for at tilbyde individuelle samtaleforløb. I stedet opfordrer de til at søge hjælp hos andre instanser eller søge hjælp hos en privatpraktiserende psykolog.

Nogle er så heldige, at deres arbejdsgiver har tegnet en sundhedsforsikring, der hjælper dem tilbage på sporet. De knap så heldige har haft hejst det hvide flag så længe, at de er blevet invaliderende syge. De kan få en henvisning til 12 samtaler hos en privatpraktiserende psykolog med et offentligt tilskud på 60 procent af timehonoraret. Hvis man så kommer gennem nåleøjet, vil der stadig være en minimumsbetaling på cirka 330 kroner per psykologtime.

Behandlingsgaranti
Danskerne skal altså selv til lommerne, hvis de vil undgå at blive alvorligt syge af stress, for der er simpelthen ikke noget tilbud fra det offentlige, før det går helt galt. Og det kan simpelthen ikke være rimeligt, når vi står med et samfundsproblem af den kaliber.

Stress er et samfundsproblem, som vi er nødt til at løse i fællesskab – altså på det offentliges regning. Det kan ikke være op til den enkeltes privatøkonomi, om han eller hun kan få hjælp. Derfor vil vi have en behandlingsgaranti for danskere, der er sygemeldt med stress.

Der er ikke bare behov for midler til at få ventetiderne ned, der er behov for politisk vilje til at indføre en behandlingsgaranti, som giver ALLE danskere – uanset hvor de bor – retskrav på en stressbehandling, som har dokumenteret effekt.

En behandlingsgaranti vil betyde, at en stressramt vil have ret til at blive udredt inden for en måned. Og hvis ventetiden på en behandling overstiger 30 dage, har personen ret til at vælge et privat behandlingstilbud.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har netop selv sat arbejdsmiljø på dagsordenen og efterlyser gode forslag til forbedringer af arbejdsmiljøloven. Den bold har vi i HK grebet og på www.hk.dk/kæretroels kan man pege på det arbejdsmiljøproblem, som beskæftigelsesministeren skal have løst.

Forrige artikel Opråb fra Lægeforeningen: Tag nu ansvar og gør tobak dyrere Opråb fra Lægeforeningen: Tag nu ansvar og gør tobak dyrere Næste artikel Tidligere regionstopfolk: Økonomiforhandlinger er startskud til valgkampen Tidligere regionstopfolk: Økonomiforhandlinger er startskud til valgkampen