Løkke vil rykke fordelingen af praktiserende læger væk fra regionerne: "Man maksimerer inden for sin egen ramme"

Moderaterne har gjort sig mange tanker om fremtiden for de praktiserende læger. Mere national styring, diffentieret patientantal og honorering og udvidet åbningstid. Læs Lars Løkke Rasmussens pointer om almen praksis fra hans optræden i Politisk Stuegang her.

Foto: Mads Outzen/Altinget
Andreas Wind

Lars Løkke Rasmussen har allerede en klar idé om, hvad der bør ske med de praktiserende læger.

Der skal være en stærkere national styring af almen praksis. 

For én ting har erfaringen som både kommunalpolitiker, amtrådspolitiker og sundhedsminister lært den 60-årige udenrigsminister og moderate formand.

0:000:00