Medicintilskudsnævnet opfører sig arrogant

DEBAT: Medicintilskudsnævnet har på arrogant vis afvist lødig dokumentation i nævnets arbejde med revurderingen af tilskud på smertemedicin, skriver dagens debattør.
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Lona Louring Christrup 
Professor i klinisk farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU

Det forekommer mig yderst betænkeligt, at tilskudsnævnet forsøger at flytte fokus i høringsrunden vedrørende tilskudsnævnets forslag til nye tilskudsregler for de stærke analgetika. Fra en faglig, videnskabeligt baseret debat om konsekvenserne af de foreslåede nye tilskudsregler til at omhandle lægers inhabilitet i sagen, fordi de på et eller flere plan samarbejder eller har samarbejdet med industrien. Man kunne få mistanke om, at det er en konsekvens af, at man mangler videnskabelige argumenter til at imødegå konklusionen i vores høringssvar.

Et er, at tilskudsnævnet har adgang til alle disse informationer, hvorfor det netop i denne sag ikke forekommer nødvendigt at udfylde en selvdeklaration.

Et andet er, at det ikke er en ubehagelig bivirkning ved samarbejdet med industrien, at man bliver et uvidende paphoved, der ikke selvstændigt kan vurdere resultaterne af videnskabelige publikationer på området.

Useriøse anklager 
Høringssvaret var netop udstyret med en referenceliste, hvor der var angivet en række nye videnskabelige artikler, hvis resultater peger på, at man IKKE forlader sig på, at der udelukkende er tale om en klasseeffekt af opioiderne, men at der er individuelle variationer i, hvordan stofferne virker; dvs. de virker ikke ens på hr. Hansen og fru Jensen.

Når tilskudsnævnet arrogant har valgt ikke at tage hensyn til argumenterne i vores høringssvar og påstår, at der udelukkende ER tale om en klasseeffekt, må de bygge dette udelukkende på resultater fra de randomiserede kliniske undersøgelser, der lå til grund for registreringen af produkterne - de kan ikke have inddraget den nyere litteratur på området.  

Randomiserede kliniske undersøgelser er IKKE designede til at vise forskelle mellem produkter, men til at vise, at to produkter er lige gode. Man viser, at i gennemsnit er de to produkter ens;  nu er der ingen patienter, der er "gennemsnit" -  alle er individuelle, og hvis man i stedet havde opgjort resultaterne i hvor mange procent af  patienterne, der indgik i undersøgelsen, der aktuelt havde gavn af behandlingerne, ville resultatet måske være andeledes.

Mine medunderskrivere af det oprindelige høringssvar er en bred skare af alment respekterede læger, der dels er eksperter i behandling af patienter med akutte smerter (efter operation), patienter med kroniske smerter og cancerpatienter. En meget stor del af dem er desuden yderst forskningsaktive og anerkendte internationalt. 

Der er tale om seriøse klinikere og forskere, der udtrykker deres bekymring for konsekvenserne af tilskudsnævnets forslag. De taler patienternes sag, ikke deres egen.

Så jeg er foruroliget over, at tilskudsnævnet forsøger at afspore en demokratisk proces med useriøse anklager om inhabilitet.


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser