stenbæk

Stenbæk: Vi giver os ikke i hjertestrid

26. februar 2014 kl. 3:00
INTERVIEW: Region Sjælland har forgæves forsøgt at få tilladelse til at udføre akut-ballonudvidelser på hjertepatienter siden 2012. Regionsformand Jens Stenbæk (V) stoler ikke på Sundhedsstyrelsens og Hjerteforeningens vurderinger.
| Flere

Skal hjertelægerne i Region Sjælland have lov til at udføre akut ballonudvidelse på patienter med en blodprop i hjertet? Nej, har svaret lydt igen og igen fra Sundhedsstyrelsen, der ifølge loven har bemyndigelsen til at beslutte, hvilke sygehuse i Danmark der må udføre denne type operationer.

Men det sidste ord er ikke sagt i den sag, fastslår formanden for Region Sjælland, Jens Stenbæk (V)

"Jeg håber, at medlemmerne af Folketinget er bevidste om, hvad det er for en form for afslag, de giver i Sundhedsstyrelsen, og at de griber ind over for det," siger Jens Stenbæk. Han peger på, at Region Sjælland er den eneste region i Danmark, der ikke har et sygehus, der har fået tilladelsen til at udføre lige netop denne behandling.

Sundhedsstyrelsen vurderer derimod, at det sikreste for patienterne er at blive transporteret ind til Rigshospitalet i Region Hovedstaden. Der er ganske vist længere transporttid til Riget end til sygehuset i Roskilde. Men på Riget er der til gengæld flere forskellige typer læger til rådighed, har svaret fra styrelsen lydt til Region Sjælland, sundhedsministeren og Folketinget.

Regionen søgte tilbage i 2012 om lov til at udføre de akutte ballonudvidelser i hjertet, også kaldet PCI-behandlinger.

Stenbæk: Et afslag folk dør af
I Region Sjælland mener man nemlig omvendt, at det er veldokumenteret, at styrelsens afslag vil koste menneskeliv.

"Der er fem til ti borgere, som årligt vil dø unødvendigt under transporten fra sygehuset i Roskilde til Rigshospitalet af den grund," fastholder Jens Stenbæk.

Nick Hækkerup har endnu ikke udtalt sig i sagen, men daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) har støttet op om styrelsens beslutning. Og hun kritiserede i januar Jens Stenbæk for at have nået et lavpunkt som politiker ved at sige til flere medier, at sundhedsministeren sammen med Sundhedsstyrelsen var medskyldige i de ekstra dødsfald, som transporttiden til Riget ifølge Region Sjælland vil afstedkomme.

På sin facebookside skrev hun:
"Spørgsmålet handler om, hvad der er den rigtige behandling af akutte blodpropper i hjertet - en uhyre kompliceret faglig diskussion. Men at fremstille det som om vi ikke alle er optagede af at redde så mange liv som overhovedet muligt, dét er under lavmålet," skrev Astrid Krag i januar.

Løkke lukkede Folketinget ud
Siden Region Sjælland sendte sin ansøgning om lov til at udføre PCI-behandlingerne i 2012, har der løbende været stor politisk fokus på sagen fra Christiansborg.

Astrid Krag har besvaret en lang række spørgsmål til Folketinget, været i samråd i sagen, og repræsentanter for Region Sjælland har været i flere foretræder for Folketingets Sundhedsudvalg.

På samme måde har embedsmænd fra Sundhedsstyrelsen mødtes med repræsentanter fra Region Sjælland.

Jens Stenbæk, det var jo med Lars Løkke Rasmussen som sundhedsminister, at sundhedsloven blev ændret, så det var Sundhedsstyrelsen, der fik bemyndigelsen til at træffe disse beslutninger. På den måde fik man en armslængde til politikerne på Christiansborg. Er tiden kommet til at acceptere styrelsens beslutning?

"Med de seneste svar fra Sundhedsstyrelsen, der er kommet i sagen, så synes jeg faktisk, at der er et fornyet grundlag for at grave i Sundhedsstyrelsens begrundelse for at afvise vores ansøgning. De har jo erkendt, at de ikke har de nødvendige data," siger Jens Stenbæk.

Når det nu er så oplagt, at jeres dokumentation er rigtig, og Sundhedsstyrelsens er forkert: Hvilken interesse har styrelsen i at give et afslag, der ifølge jer koster menneskeliv?

"Du må tale med Sundhedsstyrelsen om, hvorfor de tager en beslutning, der ikke er sundhedsfaglig dokumentation for," siger Jens Stenbæk.

Men det er jo dig, der vil have Folketinget til at gribe ind. Skal du så ikke gøre offentligheden begribeligt, hvorfor styrelsen skulle have en interesse at give et afslag på et forkert grundlag? 

"De, der rådgiver Sundhedsstyrelsen, er fra de lægevidenskabelige selskaber, og de kommer fra andre regioners hjertecentre, som i forvejen har behandlingen."

Så de ønsker ikke, at endnu en region skal have lov til at udføre PCI-behandlingerne, og anbefaler derfor et nej til Region Sjælland mod bedre vidende?

"Det kan jeg jo ikke vide, men man kan ikke undgå at få mistanken, når Sundhedsstyrelsen ikke kan fremvise en ordentlig dokumentation," siger Jens Stenbæk.

Undrer det dig, at Hjerteforeningen ikke støtter jeres, men Sundhedsstyrelsens vurdering i denne sag? Foreningen har jo som formål at tale patienternes sag.

"Jeg hæfter mig ved, at Hjerteforeningens lokale afdeling støtter os. I Hjerteforeningens bestyrelse på landsplan, der er der derimod et bredt personsammenfald mellem bestyrelsesmedlemmerne og Hjertefølgegruppen, der rådgiver Sundhedsstyrelsen," siger Jens Stenbæk.

Han har også her en mistanke om, at Sundhedsstyrelsens rådgivere har haft deres egne interesser på deres egne arbejdspladser i tankerne i stedet for patienternes bedste behandling.

Tror du, det hjælper, at der er kommet en ny sundhedsminister i stedet for Astrid Krag?

Det ved jeg ikke. Men jeg har skrevet til Nick Hækkerup og foreslået, at vi tager et møde om sagen. Jeg tror egentlig ikke, at partifarven har noget at sige. I regionsrådet i Region Sjælland er der alle partier, der bakker op, ligesom at vi også har fået støtte til vores kritik på Christiansborg fra en bred vifte af partier.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK
LÆS NYESTE ARTIKLER:
LÆS OGSÅ: