Følg L 36 Færdselsloven
(Transport- og Boligministeriet)


Fremsat af: Benny Engelbrecht (Transportminister, MF (S))
Ministerområde: Transport- og Boligministeriet
Status: 1. behandling
15/12
2020
3. BEHANDLING

Salen: Færdselsloven

3. behandling af forslag til lov om ændring af færdselsloven (L 36).

10/12
2020
2. BEHANDLING

Salen: Færdselsloven

2. behandling af forslag til lov om ændring af færdselsloven (L 36).

5/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Færdselsloven

1. behandling af forslag til lov om ændring af færdselsloven (L 36).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 36 (Transport- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Tilbageholdelse og henstilling af køretøjer og adgang til kontrolbesøg i virksomheder, der udfører vejtransport af farligt gods).