Følg L 226 Lov om folkeskolen
(Undervisningsministeriet)

25/4
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (L 226).

Læs mere
12/4
2019

Lovforslag: L 226 (Undervisningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).

Læs mere