Følg B 81 At statens uddannelsesstøtte
(Uddannelses- og Forskningsministeriet)

4/2
2020

Lovforslag: B 81 (Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om, at statens uddannelsesstøtte (su) skal forbeholdes danske statsborgere.

Læs mere