Følg L 50 Lov om friskoler og private grundskoler m
(Børne- og Undervisningsministeriet)


Fremsat af: Pernille Rosenkrantz-Theil (Børne- og undervisningsminister (S), MF (S))
Ministerområde: Børne- og Undervisningsministeriet
Status: Fremsat
5/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om friskoler og private grundskoler med videre med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler med videre, lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (L 50).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 50 (Børne- og Undervisningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Inddragelse af elever i forbindelse med udskrivning).