Uddannelse & Kurser
Altinget, Mandag Morgen & Operate

Masterclass i Agenda setting

Skab opmærksomhed om din sag over for dine interessenter

Altinget/Mandag Morgen og Operate afholder masterclassforløb indenfor agenda setting. På kurset vil du modtage værktøjer og teori til at identificere dine interessenter og udvikle en kommunikationsindsats, der får netop din sag på deres dagsorden.

Om uddannelsen


Lokation Operate, Jesper Brochmands Gade 10, 2200 København N

Opstartsdatoer
Forår 8. marts 2023
Ledige pladser

Altinget/Mandag Morgen og Operate afholder masterclassforløb indenfor Public affairs og politisk dagsordensættelse i bredere forstand. På kurset vil du modtage værktøjer og teori til at identificere dine interessenter og udvikle en kommunikationsindsats, der får netop din sag på deres dagsorden.

Vi tilbyder derfor en uddannelse, der viser, hvordan du:

1) Prioriterer mål, udvikler den rette strategi, bygger platformen, formulerer budskaber og opsætter KPI’er, så du kan følge med i, om du er nået ud til målgruppen og har fået flyttet deres holdninger
2) Udvikler indhold der kan aktivere, engagere og påvirke dine målgrupper med både kreative virkemidler og solid dokumentation
3) Aktiverer dine budskaber i pressen, digitalt og på sociale medier hvor du ved brug af data sikrer, at du rammer og opnår interaktion med de rette segmenter af målgruppen. Der hvor de er, og med den rette vinkel.

 

Operates Agenda Setting som omdrejningspunkt

Alle kursusgange vil tage afsæt i og relatere til en model for Agenda Setting, som er udviklet af Operate A/S.

Udgangspunkt i kendte og relevante eksempler

På masterclassen tager vi udgangspunkt i konkrete eksempler, som deltagerne er stødt på i den brede debat.

Ved at sætte dagsordener kan vi:

  • Starte en engagerende samtale blandt medlemmer, borgere eller kunder - og dermed ændrer diskurserne i debatten.
  • Sætte et nyt problem på dagsordenen – som vi ikke før var opmærksomme på, og dermed åbner op for nye løsninger.
  • Få politikerne i tale og påvirke lovgivningen eller sikre økonomisk og politiske prioritering af bestemte issues.


Det får du ud af uddannelsen

  • Indsigt i strategier, overvejelser og output af en række cases med dagsordensættelse, som aktørerne bag vil komme og præsentere. Vi har bl.a. haft besøg fra Danmarks Naturfredningsforening, Plastic Change, særlige rådgivere for en række ministre og politiske partier.
  • Indsigt i en lang række public affairs og kommunikationsgreb herunder kampagner, PR, sociale medier, stakeholder- og issue management og erfaring, med hvordan du udvælger og sætter grebene i spil
  • Viden om en række digitale værktøjer, der kan medvirke til, at du når dine interessenter på de platforme, hvor de befinder sig og opnår interaktion med dem
  • Værktøjer til at identificere dine interessenter og udvikle en kommunikationsindsats, hvor du lærer at målrette dit budskab over for dine interessenter
  • Din egen case i form af et eksekveringsklart projekt. Du arbejder med dit eget projekt med udgangspunkt i en aktuel udfordring fra din organisation, og får sparring undervejs fra kursusleder og deltagere.
Modeller

Figur: Operates model for Agenda setting

Kursusleder

Kirstine Rask Lauridsen Direktør for Agenda & Policy, Operate

Kirstine Rask Lauridsen har i mere end 10 år arbejdet med politisk interessevaretagelse, rådgivning og kommunikation – de seneste seks år i Operate og før da bl.a. i Sundhedsministeriet og i Dansk Sygeplejeråd.

Program

1. Modul Den stærke dagsorden med et målbart outcome 8. marts 2023 kl. 10.00 - 16.00

1. modul

Den stærke dagsorden handler om at identificere den brændende platform, være klar i ens vision og anvise løsninger. På første modul gennemgår vi metoder og cases samt går i dybden med at opstille KPI’er og effektmåling.

Gæsteunderviser

Anders Dybdal, CEO i Operate
Anders Dybdal er CEO i kommunikations- og adfærdsbureauet Operate. Han har over 10 års erfaring med politisk kommunikation og public affairs i alt fra rollen som konsulent for Mogens Lykketoft til lektor på Roskilde Universitet, og har lavet kommunikationsarbejde for både offentlige myndigheder, virksomheder interesseorganisationer og fonde. Anders Dybdal har derudover en kandidat i politisk kommunikation og ledelse, været ekspert på DR2 og afholdt kurser og oplæg for blandt andre DJØF.

2. Modul Strategi, framing, priming & naming 22. marts 2023 kl. 10.00 - 16.00

Modul 2

Jo stærkere position, jo større legitimitet til at sætte dagsorden. Hvordan ser dine interessenter på din dagsorden, hvad er din position i dag, og hvordan kan den styrkes? Andet modul handler om at analysere din situation, identificere de vigtigste interessenter, vinkle dine budskaber og blive skarp på hvordan du bedst kan præsentere din dagsorden for dem.

Gæsteunderviser

Per Rystrøm, direktør og rådgiver i Operate

Per Rystrøm er stifter af Operate og har i mere end 20år rådgivet politikere, interesseorganisationer og virksomheder om politisk interessevaretagelse, krisekommunikation og strategisk kommunikation, Han har tidligere undervist på Københavns Universitet på statskundskab i politisk kommunikation

 

3. Modul Kreativitet, følelser og fortælling 29. marts 2023 kl. 10.00 - 16.00

Modul 3

Billeder siger ofte mere end ord. Og kan vi først aktiverer følelser hos modtagerne, så lytter de i længere tid, og de husker vores budskaber bedre. Vi lærer, hvordan vi skaber bindeleddet mellem strategien og den kreative eksekvering, der vækker de rette følelser hos modtageren.

 

 

4. Modul Taktik og digital agenda setting 19. april 2023 kl. 10.00 - 16.00

Modul 4

Hvis ikke vi formår at få vores dagsorden udover rampen – så bliver effekten derefter. Vi taler om metoderne synlighed, dialog og engagement, og hvad der bedst matcher din dagsorden. Endelig gennemgår vi greb, der kan styrke din digitale tilstedeværelse, over for dine interessenter.

Gæsteunderviser:

 Louise Stenstrup, chefrådgiver i Operate

Louise Stenstrup har lang erfaring med politik, kommunikation, presse og strategi fra både centraladministrationen, tænketanke og interesseorganisationer. Louise har mange års erfaring i bl.a. medietræning, krisekommunikation, issue management og agenda-setting. Ved siden af sit arbejde er Louise ekstern censor på landets universiteter og Medie- og Journalisthøjskolen i ledelse, kommunikation og kampagneplanlægning.

5. Modul Samfundsforandringer 3. maj 2023 kl. 10.00 - 16.00

Modul 6

Fordomme, myter, tabuer. Hvordan skaber man på det længere sigte en ny norm og tankegang hos politikerne og danskerne? Det kan ikke bare klares via dialog med politikerne eller et par forsider i medierne. Vi taler om det lange seje træk i dagsordensættelse og om hvordan din nye værktøjskasse kan forankres i din organisation eller virksomhed. 

Tilmelding

Pris pr. person.
29.995 kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

8. marts 2023