Uddannelse & Kurser
Altinget og Mandag Morgen

Masterclass i offentlig ledelse

Ledelse er en balancekunst: Politisk tæft, faglighed og værdiskabelse

Skal du holde trit med opdragsgivere og interessenter, må du være lydhør og fleksibel. Samtidig må du imidlertid også have en klar rød tråd i din praksis, hvis du skal være fagligt troværdig. Nogle gange kan du udøve ledelse ud fra en klar hierarkisk position. Andre gange må du agere i mere uklare roller i forskellige netværk og fællesskaber. Alt dette er balancer. Men for at balancere må man have et pejlemærke, nemlig blikket for den værdi, der skabes for borgere og samfund.

Om uddannelsen


Lokation Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Opstartsdatoer
Efterår 21. september 2023
Ledige pladser

Det får du ud af uddannelsen:

Vi tilbyder en masterclass, som giver dig redskaber til at kunne udvikle dit handlerum i en hverdag, der kræver balancegang. Mere specifik vil denne masterclass klæde deltagerne på til at:

  • Lede opad: Udvikle mandat i dialog med opdragsgivere og interessenter.
  • Lede nedad: Skabe motiverende præmisser for faglig praksis.
  • Lede udad: Udvikle tværgående samarbejder på tværs af fag og sektorer.
  • Lede indad: Udvikle forståelse for egne ressourcer og måder at påvirke på.

 

Modeller

Mark Moores strategiske trekant

Kursusleder

Klaus Majgaard Selvstændig konsulent

Foredragsholder

Bo Smith ESS-chefforhandler, Styrelsen for Forskning og Innovation, formand, RUVU, Det Faglige Råd for National Koordination, fhv. departementschef, Beskæftigelsesministeriet

Bo Smith kender den politiske proces indefra med 15 års erfaring som departementschef i Beskæftigelsesministeriet. Han er uddannet Cand.scient.pol i 1974 med efterfølgende karriere i en række ministerier, i Københavns Amt og i Datacentralen A/S. I dag blandt andet chefforhandler for en af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, European Spallation Source i Lund.

Jannick Brennum Centerdirektør, Neurocentret, Rigshospitalet

Christine Brochdorf Kommunaldirektør, Egedal Kommune

Tobias Børner Stax Adm. direktør, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Program

Undervisningen henter begreber og eksempler fra en af de absolutte klassikere inden for offentlig ledelse:
Moore, Mark H (1995/1997): 'Creating Public Value. Strategic Management in Government'. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

Bogen vil være inkluderet i prisen for undervisningen. Det er ikke afgørende, at du har læst bogen. Men vi foreslår, at du følger med i udvalgte passager, der bruges i undervisningen.

 

For hver af disse praksisfelter giver masterclassen dig derfor:

  • Forståelse for den institutionelle kontekst og de spændingsfelter, som den indeholder.
  • Mulighed for at iagttage og analysere styrker og svagheder ved din egen måde at håndtere spændingsfelterne.
  • Inspiration og perspektiver fra fremtrædende ledere og forskere i den offentlige sektor.
  • Øvelser og feedback, der giver dig mulighed for at udfordre og udvikle din nuværende praksis som leder.
1. Modul Hvordan udvikler du dit mandat i dialog med politiske opdragsgivere og interessenter? 21. september 2023 kl. 09.30 - 16.00

At skabe og udvikle sit mandat er en konstant proces. Der er mange, der er med til at forme dit mandat, og de er ikke altid enige indbyrdes. Der er derfor brug for at forhandle kompromisser, skabe afklaring og udvikle koalitioner.

2. Modul Hvordan udvikler du et stærkt fagligt miljø? 28. september 2023 kl. 09.30 - 16.00

At skabe og udvikle sit mandat er en konstant proces. Der er mange, der er med til at forme dit mandat, og de er ikke altid enige indbyrdes. Der er derfor brug for at forhandle kompromisser, skabe afklaring og udvikle koalitioner.

Det er ikke nok at have et mandat fra sine opdragsgivere. Det skal også føres ud i livet. Her er der brug for at omsætte politiske intensioner i konkrete opgaver og arbejdsbetingelser, som er inspirerende og giver faglig mening.

3. Modul Hvordan baner du vej for tværgående samarbejde? 6. oktober 2023 kl. 09.30 - 16.00

Mange af velfærdssamfundets udfordringer kan kun løses i et samspil, som inddrager borgerne samt forskellige fag, organisationer og sektorer. Tværgående samarbejder bryder imidlertid grænser og synliggør spændingsfelter. Det kræver en aktiv og nærværende ledelse at få tværgående samarbejde sat på sporet.

4. Modul Hvordan måler du den værdi, der skabes? 8. november 2023 kl. 09.30 - 16.00

Der er brug for at sætte klare pejlemærker for den offentlige værdiskabelse. Det er dog langtfra simpelt at sætte mål og udvikle målinger, som giver troværdige pejlinger på den komplekse opgaveløsning. Forskellige skoler inden for offentlig styring strides om at udpege de rette metoder. Men hvordan bruger man som leder mål og målinger fornuftigt?

5. Modul Hvordan kan man blive ved med at udvikle sin lederrolle? 16. november 2023 kl. 09.30 - 16.00

God ledelse kræver evnen til at omgå egne svagheder og styrker. Ligeledes kræver det evnen til at finde ud af, hvordan man påvirker andre, og til at forstå, hvorfor andre reagerer, som de gør. Det er en læreproces, der nødigt skal stoppe.

6. Modul Hvordan integrerer du din strategiske praksis? 27. november 2023 kl. 09.30 - 16.00

Her samler vi trådene fra de forrige undervisningsgange og ser på, hvordan man som leder integrerer og udvikler sin strategiske praksis. 

Tilmelding

Pris pr. person.
29.995 kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

30. januar 2023
21. september 2023