Uddannelse & Kurser

Strategisk borgerinddragelse

Om uddannelsen


LokationAltinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K.

Opstartsdatoer
Efterår 202314. november 2023
Ledige pladser
Forår 202428. februar 2024
Ledige pladser

Politikerne efterspørger borgerinddragelse, markante borgerne forlanger det og embedsværket skal forløse forventningerne. Borgerinddragelse kombineret med frisættelse ændrer rollerne mellem politikere og forvaltning og kræver nye kompetencer. Derfor afholder vi hos Altinget et kursus i netop borgerinddragelse.

Kurset henvender sig til dig i embedsværket i kommuner og regioner, som arbejder med inddragelse af borgere, brugere og foreninger. Det kan eksempelvis være som konsulent i et politisk sekretariat eller som fagmedarbejder i et område med mange borgerinteresser.

Efter kurset vil du kunne sætte en tydeligere retning og skabe sammenhæng mellem formålet med inddragelsen, og de målgrupper og metoder, I arbejder med. Du vil få udvidet din redskabskasse med nye metoder og erfaringer, og du vil vide, hvornår du skal bringe de nye redskaber i spil til jeres formål.

Efter kurset …

  • Kan du facilitere beslutningsprocesser, hvor borgerne bidrager til, at politikerne og ledere får et bedre grundlag for at træffe deres beslutninger.
  • Vil du opleve at bruge mere tid på konstruktiv borgerdialog tidligt i processen og mindre tid på frustrerende borgere på bagkanten af processerne.
  • Kan du i højere grad bruges som sparringspartner af dine kollegaer og politikere i flere forskellige former for borgerinddragelse.

Kursusleder

Maria StenoTidligere spidskandidat, Lokallisten Rudersdal

Maria Steno er selvstændig rådgiver med fokus på kommuner og medlemsorganisationer, som ønsker at inddrage flere i den politiske proces. Inddragelse har været den røde tråd i Maria Stenos karriere som rådgiver og direktør i kommunikationsbranchen og som aktiv lokalpolitiker i 20 år for en Lokalliste. Maria beskæftiger sig med borgerinddragelse fra flere vinkler og har erfaring med undervisning og rådgivning af både politikere, embedsmænd, foreninger og borgergrupper. Derudover er Maria Steno ass. partner til Citizenlab, som er en platform til digital borgerinddragelse.

Gæst

Hans MogensenKommunikationschef, Silkeborg Kommune

Hans Mogensen, forfatter til den anmelderroste bog ”Markante borgere – Viden og værktøjer til færre frustrationer.” Hans Mogensen er kommunikationschef i Silkeborg kommune. Han har været ansat i det offentlige i mere end 20 år og har fra første parket oplevet mødet mellem borgeren og systemet. Hans Mogensen er uddannet journalist og har en master i offentlig ledelse.

Ann Sofie OrthBorgmester (K), Rudersdal Kommune, medlem af Konservatives hovedbestyrelse

Ann Sofie Ohrt er borgmester i Rudersdal kommune. Hun vil fortælle om borgerinddragelsens betydning for samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Olav HesseldahlDirektør, Det Politiske Akademi, næstformand, Foreningen Folkemødet, bestyrelsesmedlem, Akademiet for Social Innovation, bestyrelsesmedlem, Roskilde Festival

Olav Hesseldal er rektor for Det Politiske Akademi, medlem af følgegruppe for Magtudredningen, Næstformand for Folkemødets bestyrelse, initiativtager til Grundlovsfesten og bestyrelsesmedlem hos bl.a. Roskilde Festival. Olav vil tale om betydningen af borgerinddragelse for legitimiteten af det lokale demokrati.

Program

På kurset vil du få inspiration fra andre kommuner samt erfaringer, analyser og redskaber fra borgere, eksperter, ledere og politikere. Undervejs vil der være opgaver, der giv dig mulighed for at reflektere over egen praksis og få konkret inspiration til dit næste borgerinddragelsesforløb.

1. ModulStrategisk borgerinddragelse 14. november 2023 kl. 09.00 - 16.00

Alle vil have mere borgerinddragelse, men hvorfor skal borgerne inddrages? Kursets første modul fokuserer på den strategiske retning og rammerne for god borgerinddragelse. Vi ser på sammenhængen mellem lokaldemokratiet og borgerinddragelsen i den konkrete sag eller situation, og hvordan de forskellige formål supplerer og konkurrerer med hinanden undervejs.

09.00-10.00: Velkomst og introduktion

10.00-12.00: Strategisk borgerinddragelse

Hvad forstår vi ved strategisk borgerinddragelse, og hvordan skaber vi sammenhæng mellem strategi og praksis? Oplæg og dialog ved Maria Steno.

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Borgerinddragelsens bidrag og betydning for demokratiet

Borgernes tillid til politikere og embedsmænd er i frit fald – mens kommuner kæmper for at vende udviklingen gennem stadig mere borgerinddragelse. Hvad betyder det for demokratiet? Oplægsholder: Olav Hesseldal, rektor for Det Politiske Akademi.

14.00-16.00: Tillid som forudsætning og forklaring

Inspiration og øvelser med fokus på at forstærke tilliden mellem aktørerne i det lokale demokrati.

2. ModulInddragelse af hvem? 15. november 2023 kl. 09.00 - 16.00

Borgere er ikke bare borgere. De samler sig, og de deler sig. De tier, og de taler højt. De ved ingenting, og de ved alting. Hvordan udvikler vi vores metoder, så borgernes input og ideer bidrager til formålet.

9.00-12.00: Dialog og inddragelse af borgere, brugere og foreninger.

Hvordan udvikler vi borgerinddragelsesprocesser til forskellige målgrupper? Oplæg ved Maria Steno og besøg af håndplukkede borgerrepræsentanter, som deler erfaringer med deltagelse i inddragende processer. Erfaringsudveksling og udvikling af metodik.

12.00-12.45: Frokost

12.45-15.00: De markante borgere. Hvem er de, og hvad gør vi ved dem?

Borgere med høje forventninger, store krav og stærke følelser kan dominere dialogen og få både politikere, ledere og embedsmænd til at lægge søvnløse om natten. Hvad gør vi ved alle frustrationerne - både borgernes og vores egne. Oplæg og dialog med Hans Mogensen, forfatter til ”Markante borgere”.

15.00-16.00: Dit næste borgerinddragelsesforløb

3. ModulRedskaber og roller 21. november 2023 kl. 09.00 - 16.00

Borgersamlinger, borgerforslag, borgerplatforme og gode gamle 17.4 udvalg, høringer og borgermøder. Hvad kan de forskellige redskaber bidrage med? Hvem skal vælge imellem dem? Og hvordan påvirker forskellige former for borgerinddragelse rollerne som faglig rådgiver og politikere?

9.00-11.00: Redskabskassen nye metoder og gamle klassikere

Oplæg fra erfarne projektledere om borgersamlinger, borgerforslag og borgerplatforme. Vi vurderer de nye metoder og de gamle klassikeres fordele og ulemper i forhold til formålet med borgerinddragelsen og de forventninger, der er til processen lokalt.

11.00-12.00: Sparring med øvrige kursusdeltagere om brugen af redskaber i dit næste borgerinddragelsesforløb

12.00-13.00: Frokost

13.00-15.30: Nye roller og relationer mellem politikere, embedsmænd og borgere

Oplæg og dialog borgerinddragelsens betydning for samspillet ved borgmester i Rudersdal Ann Sofie Ohrt(C) samt ledende embedsmand.

15.30-16.00: Opsamling og evaluering af kurset

Tilmelding

Pris pr. person.
19.995kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

14. november 2023
28. februar 2024
0:000:00