Uddannelse & Kurser

Uddannelse i Fondsansøgninger

Styrk dine fondskompetencer og få succes med fondsansøgninger

Fonde er forskellige. Det gælder ikke bare deres formål og formue, men også uddelings- og ansøgningspraksis og måden, de arbejder på, varierer. Det udfordrer ansøgerne, for hvordan navigerer man i et fondslandskab med mere end 4.500 uddelende fonde? Nemmere bliver det ikke af, at konkurrencen om fondsmidler er hård. Hvilket bl.a. fremgår af den tørre kendsgerning, at fondene årligt sender 17 milliarder kroner fordelt på over 87.000 bevillinger ud i det danske samfund.

Om uddannelsen


Lokation Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Opstartsdatoer
Forår 2023 11. maj 2023
Ledige pladser

Uddannelsens formål 

Vores mål med uddannelsen er at styrke deltagernes fondskompetencer og hjælpe alle godt på vej i kampen om at få succes med jeres fondsansøgninger.

Forløbet er bygget op omkring tre moduler, hvor vi kombinerer oplæg, dialog og workshops med plads til fordybelse og praktisk træning. Vi navigerer jer rundt i det mangfoldige danske fondslandskab, inviterer fagfolk inden for og giver ’tips & tricks’ til, hvordan man som ansøger finder de rigtige fonde, rammer inden for deres formål og sikrer, at ansøgningen lever op til krav som relevans, nytænkning og samfundsnytte.

Uddannelsen er naturligvis ingen garanti for, at jeres næste projekt får fondsstøtte. Dén afgørelse ligger i andres hænder. Derimod giver kurset indblik i fondenes uddelinger og arbejdsmåder samt i de særlige faldgruber, man som ansøger bør være opmærksom på. Vi undersøger, hvad der skal til for at få det bedste match mellem fond og ansøger, og hvad der skal til for at tilrettelægge en effektiv ansøgningsproces. Endelig bliver der også tid til at se nærmere på evigt aktuelle emner som driftsstøtte og overhead og på, hvornår og hvordan man går i dialog med fondene.

Læringsmål

Uddannelsen har fokus på at udvikle deltagernes kendskab til det danske fondslandskab og udvikle dine kompetencer inden for fondsansøgning.

På uddannelsen opnår du derfor:

  • Overblik over fondslandskabet og værktøjer til at at finde frem til de fonde, hvis formål passer til dit projekt.
  • Uddannelsen giver anvisninger på, hvordan du sikrer, at ansøgningen lever op til fondens krav.
  • Du får indblik i fondenes uddelinger og arbejdsmåder samt i de særlige faldgruber, man som ansøger bør være opmærksom på.
  • Du lærer, hvad du - og din organisation - kan gøre for at tilrettelægge en effektiv ansøgningsproces.
  • Du lærer om, hvordan man går i dialog med fondene og skaber samarbejdsrelationer, som kan være til nytte.

Målgruppe

Kurset henvender sig til private og offentlige organisationer og til enkeltpersoner, der arbejder med fondsstrategier og konkrete ansøgninger. Målgruppen dækker civilsamfundet, kulturlivet, socialområdet, uddannelses- og forskningsverdenen eller interesseorganisationer. Din titel er ikke afgørende.

På forløbet vil vi få besøg af en række gæster

Gæstelisten opdateres umiddelbart før første modul. På tidligere forløb har vi blandt andet haft besøg af:

Egmont Fonden, Bikubenfonden, Lokale- og anlægsfonden, DGI, Villum fonden, Augustinusfonden, Den Gamle By i Aarhus, PlanBørnefonden, Tele- og kommunikationsmuseet Enigma, CBS m.fl.

Kursusleder

Birgitte Boesen Grundlægger og analytiker, büroCph, bestyrelsesmedlem, PlanBørnefonden, Rådet for Grøn Omstilling

Birgitte Boesen er rådgiver i fondsansøgninger og ejer af BüroCph.

Program

1. Modul Modul 1 11. maj 2023 kl. 10.00 - 16.00

Program 

09.30 - 9.40      Velkommen og introduktion til kurset ved Birgitte Boesen, büroCPH

09.40 - 10.15    Gensidig præsentation

10:25 - 11.00    Introduktion til det danske fondslandskab og fondenes måde at arbejde på ved Birgitte Boesen, büroCPH

11.00 - 11.15    Pause

11.15 - 12.00  Fakta om fondes uddelinger ved Chefkonsulent Christian Edelvold Berg og specialkonsulent Susanne Maibom Teilgaard fra Danmarks Statistik

12.00 - 13.00    Frokost

13.00- 13.50  Den problembaserede tilgang kobler kendte og endnu-ikke kendte problemstillinger ved udviklingskonsulent Jens Øyås, Lokale- og Anlægsfonden

13.50 - 14.00    Pause

14:00 - 15.00   Strategi, partnerskaber og forretningsudvikling - i krydsfeltet mellem fonde og ngo'er ved Generalsekretær Susanne Dahl, UNICEF og vicedirektør Anne Smith Petersen, PlanBørneFonden

15.00-15.30     Opsamling på dagen og intro til modul 2
 

2. Modul Modul 2 12. maj 2023 kl. 10.00 - 16.00

9.00 - 9.45      Almennytte der sætter vægtige aftryk på det danske samfund ved Lars Hansen, direktør VILLUM FONDEN

9.45 - 10.00    Pause 

10.00 - 11.00   Fonden som proaktiv samfundsaktør ved Jakob Schjørring, seniorrådgiver og konceptudvikler i Bikubenfonden

11.00 - 11.15   Pause 


11.15 - 12.00   Augustinus Fonden – en klassisk fond i et moderne snit ved Inger Krogh, Augustinus Fonden


12.00 - 12.45  Frokost

12.45 - 13.45  Gensidig sparring om pitch til Løvens Fondshule, forberedelsen foregår i grupper.

 
13.45 - 14.00  Pause


14.00 - 14.45  TrygFondens strategiske indsatsområder og partnerskaber og deres betydning for foreningens uddelinger ved Jette Jul Bruun, underdirektør TrygFonden i samtale med Birgittte Boesen.

14.45 - 14.50  Kort pause 

14.50-15.00  Opsamling på dagen og intro til 3. modul

3. Modul Modul 3 31. maj 2023 kl. 10.00 - 16.00

9.00 - 09.55    Kunsten at gå i dialog med fondene ved Jane Sandberg, direktør på tele- og kommunikationsmuseet ENIGMA

09:55 - 10.00  Kort pause 

10:00 - 11.00 Sådan lykkes vi med vores fondsansøgninger. Panel af fondsanssøgere

11.00 - 11.15  Pause 

11.15 - 12.00  Fonde og civile samfund i krydsfeltet mellem slør og gennemsigtighed ved Anker Brink Lund, professor dr. phil. CBS og Birgitte Boesen, büroCPH

12.00 - 12.45  Frokost 

12.45 - 13.45  Løvens Fondshule

13.45 - 14.00  Pause 

14.00 - 15.00  Løvens fondshule fortsat 

15.00 - 15.05  Kort pause 

15.05 - 15.30  Løvens fondshule fortsat 

15.30-16.00    Afslutning og mundtlig evaluering

Tilmelding

Pris pr. person.
14.995 kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

1. november 2022
11. maj 2023