Prisen for udflytning af arbejdspladser stiger

PRISHOP: Dyrere end forventet og dyrere end sidste runde. Det er status på regeringens anden udflytningsrunde. Flere ministerier har annonceret permanente merudgifter.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

De kommende udflytninger af statslige arbejdspladser bliver dyrere end udflytningerne fra første runde. Det fremgår af ministeriernes egne implementeringsplaner for Bedre Balance II, som Finansministeriet offentliggjorde søndag.

Regningen for den igangværende udflytningsrunde forventes således at løbe op i 550 millioner kroner. Med 150 millioner afsat på Finansloven i 2018 til udflytning er det mere end budgetteret. 

Opgør man prisen som en stykpris på de udflyttede årsværk, beløber udgiften for hver udflyttet arbejdsplads i anden udflytningsrunde sig til 387.000 kroner per medarbejder, mens det ved den sidste udflytningsrunde kostede 250.000 kroner per medarbejder. 

Som en særlig ubekendt fremgår det, at "flere ministerier har derudover annonceret visse permanente merudgifter. Disse vil blive afklaret frem mod finanslovsforslaget for 2019 og er ikke indeholdt i ovenstående tal."

Når man flytter arbejdspladser, må man forvente et midlertidigt fald i produktiviteten.

Sophie Løhde (V), Innovationsminister

Forventelig merudgift
Ifølge innovationsminister Sophie Løhde (V) er der en god grund til, at prisen på udflytningen er højere i anden udflytningsrunde, idet flere af de berørte arbejdspladser denne gang benytter sig af dobbeltbemanding i forbindelse med overlevering af opgaver til nye medarbejdere:

"Når man flytter arbejdspladser, må man forvente et midlertidigt fald i produktiviteten. Men man kan afbøde noget af faldet ved eksempelvis at lade nogle af de erfarne medarbejdere sidemandsoplære de nye eller kortvarigt fastholde medarbejdere i København i flytte- og etableringsperioden. Det vil i perioder give dobbeltbemanding. Derfor er det helt forventeligt, at udgifterne per medarbejder, der flyttes, denne gang vil blive højere," udtaler hun således i en pressemeddelelse fra Finansministeriet søndag.

Mangedobling af transportudgifter
Netop dobbeltbemanding er en af de løsninger, som fagforbundene Djøf og Dansk Magisterforening har anbefalet for at mindske presset på medarbejderne på de udflyttede arbejdspladser. 

Sara Vergo, formand for de offentligt ansatte i Djøf, er derfor glad for, at dobbeltbemanding prioriteres, siger hun til Jyllands-Posten, men sår samtidig tvivl om den samlede pris for udflytningen:

"Jeg er ikke sikker på, at en halv milliard kroner er den fulde pris for udflytningen. Der gemmer sig masser af skjulte udgifter i så stor en proces, og det er svært at gøre omkostningerne ved et stort videnstab op."

Det er tidligere kommet frem, at flere af de udflyttede råd og styrelser fra første udflytningsrunde har mangedoblet deres udgifter til transport på grund af hyppig mødeaktivitet i København.

Børnerådet, der i 2017 flyttede til Billund, har således øget deres transportudgifter med 600.000 kroner årligt ifølge formand Per Larsen. Rådet for Socialt Udsatte, der i 2016 flyttede til Bornholm, har ifølge TV2 firedoblet deres transportudgifter.

1.800 årsværk flytter
Anden bølge af statslige udflytninger rummer i alt godt 4.000 job. Dog er hovedparten nyetablerede job. Der er derfor reelt tale om 1.800 årsværk, der fysisk skifter adresse fra hovedstadsområdet til provinsen. 

Der er allerede skred i udflytningen, der blev annonceret på et pressemøde i januar 2018. Langt de fleste af de berørte arbejdspladser forventes at være etableret inden udgangen af 2019, viser ministeriernes implementeringsplaner.

Regeringen vil ifølge Finansministeriet afsætte yderligere midler på finanslovsforslaget for 2019 til midlertidige merudgifter forbundet med flytningerne. Samlet set bliver der afsat tekniske reserver på i alt 300 millioner kroner til medfinansiering af de midlertidige udgifter i 2018-2021.

Det betyder, at ministerierne samlet set får central medfinansiering til cirka 55 procent af de samlede omkostninger. Resten af pengene skal ministerierne finde inden for deres egne budgetter over de næste år.

Omtalte personer

Sophie Løhde

Politisk ordfører, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

Sara Vergo

Formand for Djøf, næstformand for Akademikernes A-Kasse
cand.techn.soc. (Roskilde Uni. 2001)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion