Dansk Erhverv: Sådan sikrer regeringen bred opbakning til klimamålet

DEBAT: Skal regeringens mål om en reduktion på 70 procent af drivhusgasserne lykkes, skal der i højere grad satses på samarbejde mellem regeringen, virksomheder og organisationer, mener Dansk Erhverv.

Af Ulrich Bang
Klima- og energipolitisk chef, Dansk Erhverv

Det er positivt med høje ambitioner, og at regeringen ikke foregiver, at det bliver 'a walk in the park' at nå 70-procentsmålet. Alle virksomhedsejere og -ledere kender til at drømme stort og sætte ambitiøse mål, men samtidig forholde sig realistisk til, hvad der skal ske i første kvartal, andet kvartal og så videre.

Den tilgang til politik kvitterer vi for, og 70-procentmålet er et sådan, da vi ikke har løsningerne lige ved hånden. Særligt i relation til skibe, fly og tung transport samt fødevarer er der langt mellem konkurrencedygtige grønne løsninger.

Det er derfor afgørende, at vi alle erkender omfanget af den omstilling, der skal til, og at der er bred opbakning i samfundet blandt virksomheder, organisationer og borgere – vores tre overordnede klimapolitiske principper er vejen mod en klimapolitik, der sikrer bred opbakning og sammenhængskraft.

1. Fej for egen dør
For det første skal vi feje for egen dør. Det vil sige, at vi skal reducere klimabelastningen i Danmark. Det indebærer blandt andet et øget fokus på at bruge energien smartere, genanvende overskudsvarme, bruge mere grøn el i opvarmning, i erhvervslivet samt i vores biler.

2. Find på grønne løsninger
For det andet løser vi kun klimakrisen ved at udvikle grønne løsninger, der er de sorte overlegne på verdensmarkedet, da klimakrisen er global. Cirkulær økonomi, hvor fokus er at genanvende så mange ressourcer som muligt, er en af vejene.

Men der skal også satses massivt på at understøtte udviklingen af skalerbare grønne løsninger, for eksempel inden for energilagring, klimaneutrale brændsler til fly, skibe og tung transport, digitalisering og brug af kunstig intelligens samt klimavenlige fødevarer, der alle kan blive det næste danske væksteventyr og redde klimaet.

3. Gør en global forskel
For det tredje kan Danmark især gøre en global forskel, hvis vores politik og omstilling kan kopieres af andre lande. Det forudsætter, at vi i praksis viser, at høje klimaambitioner og globalt lederskab på løsning af klimakrisen ikke betyder nedgang i velstand, velfærd og øget arbejdsløshed.

Det nytter ikke at vælge en politisk linje, hvor man skal være rig som en oliesheik for at have råd. En klimapolitik, der skaber sammenhængskraft, er en politik, der også sikrer vækst og gode arbejdspladser i Danmark.

En politik, som blot lukker danske virksomheder, øger importen og dermed flytter danske jobs ud af landet, vil hverken nedsætte den globale klimabelastning eller formå at samle bred opbakning til en grøn omstilling. 

Første skridt er mere samarbejde
Som et konkret første skridt opfordrer vi regeringen til at samarbejde med de berørte sektorer og brancher om konkrete omstillingsaftaler efter inspiration i den svenske regerings initiativ "Fossilfrit Sverige".

En omstillingsaftale kan sikre stabilitet for virksomheder til at udvikle nye løsninger og omfatte rammevilkår og så videre, der sikrer omstillingen.

Samtidig skal der være en aftale om at nå konkrete mål. Disse aftaler vil løbe længere end de fire år, der maksimalt er mellem hvert valg, og derfor skal omstillingsaftalerne være forankret på brede politisk forlig, som giver stabilitet og politisk forudsigelighed for virksomheder og de investorer, der skal drive udviklingen.

Vi ser frem til samarbejdet om et grønnere og rigere Danmark.

Forrige artikel A-kasse: Opholdskravet består ikke testen i virkeligheden A-kasse: Opholdskravet består ikke testen i virkeligheden Næste artikel Røde Kors: Ny præventiv metode redder liv i den tredje verden Røde Kors: Ny præventiv metode redder liv i den tredje verden