DI: Ulandsstrategi skaber nye danske job

FORLIG: Den nye udviklingspolitiske strategi og nye penge til at mobilisere private investeringer til at nå FN’s verdensmål skaber også nye danske job, lyder det fra DI. Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) ser dog ikke danske job som et mål i sig selv.

Der er nye danske arbejdspladser i sigte med den nye udviklingspolitiske strategi, som regeringen for nylig landede et bredt politisk forlig om.

Sådan er meldingen fra Dansk Industri.

”Vi tror i høj grad, at der kommer danske arbejdspladser ud af den nye strategi. Danske virksomheder vil få lettere ved at få risikovillig kapital til at involvere sig i de gode projekter på eksempelvis det afrikanske kontinent. Vi kan bidrage til at løse de lokale udfordringer,” siger underdirektør i DI, Peter Thagesen.

Et af mottoerne i den nye strategi er ’fra bistand til business’, der handler om at styrke erhvervslivets muligheder for at mobilisere private investeringer til at skabe en bæredygtig udvikling i ulandene. Det handler også om at skabe vækst og job i udviklingslandene.  

Alene i forhold til 2016 lægges der fra 2017 op til mere end en tredobling af denne type af midler, så der i 2017 vil være 620 millioner kroner til området.

I 2017 vil cirka halvdelen af disse midler gå til Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til danske virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder.

”Hvis de penge kommer ud at arbejde, betyder det, at danske virksomheder kommer til at spille en mere aktiv rolle – og det vil betyde, at det vil smitte positivt af på beskæftigelsen i Danmark. Vi plejer at sige, at det også hjælper danske interesser. Og det er der heller ikke noget galt i,” siger Peter Thagesen.

Han vil dog ikke komme med et bud på, hvor mange danske job, der kan være i regeringens nye retning for dansk udviklingsbistand.

I tråd med verdensmål
Ifølge Peter Thagesen ”harmonerer” den nye udviklingspolitiske strategi godt med de 17 nye globale bæredygtighedsmål, som FN præsenterede i september 2015. Målene handler blandt andet om at udrydde absolut fattigdom og skabe gode job på verdensplan.

”Det private har svaret på mange af de udfordringer, der er i forhold til at sikre eksempelvis bæredygtig energi eller rent drikkevand. Der er i mange af de lande, vi sammenligner os med skåret ned på bistanden, og derfor er det alfa omega at få en langt større privatsektorinvolvering,” siger han.

Inddragelse af den private sektor fremhæves af FN som en vigtig aktør for at nå målene. For hvis målene skal nås, vil det kræve investeringer for mellem 1,9 og 3,1 billioner US dollars hvert eneste år frem til 2030 – men i 2015 var verdens samlede ulandsbistand på cirka 130 milliarder US dollars.

Ikke mål i sig selv
Og netop derfor peger også udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) på, at det er afgørende at inddrage den private sektor for at nå FN’s verdensmål.

”Den officielle bistand kan ikke alene sikre FN’s verdensmål. I forhold til det der er skitseret fra FN’s side i forhold til at nå verdensmålene kan man se, at det ikke er tilstrækkeligt med traditionel bistand. Derfor skal vi have erhvervslivet mere med,” siger hun.

Er det et mål at skabe danske arbejdspladser?

”Nej, men det er en fantastisk mulighed for at skabe elektricitet på en grøn måde, som måske også betyder et nyt marked for en anerkendt dansk virksomhed. Jeg vil ikke sige, at man skal forvente danske job. Men kommer der job ud af det, er det da positivt,” lyder det.

Alle partier undtagen Enhedslisten indgik 18. januar 2017 et forlig om en overordnet strategi for, hvad der bliver de overordnede prioritetsindsatser for de næste fem års danske udviklingsbistand.

Partiets udviklingsordfører, Christian Juhl, mener nemlig, at fundamentet med den nye aftale fortsat er dansk egeninteresse, vækst og frihandel.

”Det er ikke blot egoistisk og bagudskuende, det er helt forkerte værktøjer i en verden, der har akut brug for bekæmpelse af ulighed og fattigdom,” sagde Christian Juhl blandt andet efter præsentationen af forliget.

IFU er blandt i fuld gang med at etablere en ny fond, der får 100 millioner ulandskroner til at starte op i 2017 og som skal hjælpe med at nå FN’s verdensmål.

Forrige artikel Lykketoft: Regeringens FN-ambition lyder banal Lykketoft: Regeringens FN-ambition lyder banal Næste artikel EU-Kommissionen klar med milliardbeløb til at lukke Italien-ruten EU-Kommissionen klar med milliardbeløb til at lukke Italien-ruten