Globalnyt-formand gik i protest mod ansættelse af ny redaktør

EXIT: Formand har forladt bestyrelsen i Globalnyt, fordi foreningen har ansat bestyrelsesmedlem som ansvarshavende redaktør uden at slå stillingen op. Ny formand indrømmer, at ansættelsen kan være sket i strid med vedtægterne.

Jan Kjær forlod i slutningen af november posten som formand for foreningen bag ulandsmediet Globalnyt. Nu åbner han op for, hvad der fik ham til at trække stikket. 

"Jeg gik i protest mod den lukkede proces omkring ansættelsen af den nye ansvarshavende redaktør," siger Jan Kjær.

Den tidligere udlandsredaktør på Information Peter Tygesen blev tidligere i januar præsenteret som ny ansvarshavende redaktør for Globalnyt. Han havde indtil da siddet i foreningens bestyrelse.

Nu står Jan Kjær frem med en markant kritik af et forløb, som også fik kasserer Lis Garval til at gå.

Kernen i kritikken er, at man har ansat et bestyrelsesmedlem i en nøglefunktion – uden et stillingsopslag og uden modkandidater.

"Jeg har hele tiden påpeget, at bestyrelsesmedlemmet kunne være en egnet kandidat til jobbet. Men når vi får offentlige midler og kræver transparens af andre, så synes jeg også godt, vi kan kræve det samme af os selv," siger Jan Kjær.

"Flere har været meget forhippede på, at det absolut skulle være en hurtig proces, og at kandidaten skulle findes internt i bestyrelsen," fortsætter han.

Hvad lægger du i det?

"Man får jo indtryk af, at nogen primært har plejet egne interesser," siger Jan Kjær.

Peter Tygesen afviser, at han skulle have haft fokus på egen vinding. Der blev nedsat et ansættelsesudvalg, som pegede entydigt på ham. Og han blev erklæret inhabil i en bestyrelse, som også bakkede entydigt op efter Jan Kjærs og kasserer Lis Garvals exit.

"Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have plejet mine egne interesser i den proces. Så skulle jeg have forført dem på det groveste, og de skulle være så dumme, at de lod sig forføre på trods af Jan Kjærs advarsler. Det synes jeg ikke, er rimeligt at sige om dem," siger han.

Jan Kjærs afløser på formandsposten, Lisbet Fich, fejer også Jan Kjærs udlægning af bordet.

"Peter Tygesen er en erfaren journalist, som har fået tændt en faglig ild, og måske er blevet opmærksom på, at han kan gøre endnu mere gavn på redaktionen end i bestyrelsen," siger hun.

Lisbet Fich medgiver, at man i den ideelle verden havde haft en mere åben ansættelsesproces. Men der var behov for at handle hurtigt, siger hun.

"Principielt burde vi have slået stillingen op, men vores vurdering var, at der manglede akut ledelseskraft på redaktionen. Havde vi kørt et traditionelt forløb, havde det taget adskillige uger. Vi havde måske været henne i marts eller april, før den rette kandidat kunne starte," siger Lisbet Fich.

Interne stridigheder
Hun fortæller, at Globalnyt har været under pres gennem en længere periode. Alle i bestyrelsen er frivillige, men er samtidig arbejdende og udfører en række administrative opgaver. Men har ikke et lønnet sekretariat til at understøtte redaktionen, som samtidig lægger mange interessetimer i nichemediet.

Derfor har man kæmpet med stress, sygemeldinger, og flere har trukket sig fra bestyrelsen på grund af arbejdspresset.

"En virkelighed er også, at der ikke er nogen af os, som har haft overskud til at køre et åbent rekrutteringsforløb," siger Lisbet Fich.

Den påstand bliver skudt ned af Jan Kjær. Han mener derimod, at det er Peter Tygesens kandidatur til jobbet, som har indledt det tumultariske forløb.

"Det har sprængt bestyrelsen til atomer," siger han.

Da Jan Kjær stadig var formand, havde man i første halvdel af november truffet beslutning om, at der skulle være en åben ansættelsesproces, fastslår han.

"Journalisterne manglede ledelse, men jeg deler altså ikke opfattelsen af, at der ville ske noget ved, at der lige gik lidt ekstra uger, så vi kunne have en ordentlig og åben proces," siger Jan Kjær.

Lisbet Fich var lodret uenig. Derfor meddelte hun 15. november resten af bestyrelsen, at hun trak sig. To andre medlemmer fulgte trop.

22. november holdt man forsoningsmøde i Globalnyts bestyrelse, hvor man gik efter en frisk start.

Her stod det pludselig klart, at der nu var et flertal, som sammen med Lisbet Fich ikke ønskede at slå stillingen som ansvarshavende redaktør op.

Det fik Jan Kjær og kasserer Lis Garval til at trække sig i protest.

"Det har været et voldsomt forløb, hvor alle på et eller andet tidspunkt har haft trukket sig – undtagen det medlem, som nu er blevet ansvarshavende redaktør," siger Jan Kjær.

Herefter blev Lisbet Fich valgt som ny formand.

I starten af december nedsatte den tilbageværende bestyrelses et ansættelsesudvalg bestående af to fra bestyrelsen og to fra ansatte. De ansatte Peter Tygesen, som blev valgt uden modkandidater.

Han trådte herefter ud af bestyrelsen.

Muligt brud på vedtægterne
Ansættelsen kan imidlertid være gennemført i strid med Globalnyts vedtægter. Her fremgår det, at der skal være minimum seks medlemmer, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

På grund af de store udskiftninger levede man dog ikke op til det krav, da bestyrelsen endeligt valgte Peter Tygesen som chefredaktør i december.

"Vi var fem medlemmer på det tidspunkt," siger Lisbet Fich.

Hun forklarer, at man henholdt sig til et andet punkt i vedtægterne. Her fremgår det, at minimum halvdelen af den minimum seks mand store bestyrelse skal være til stede, for at man er beslutningsdygtig. Det levede man op til, da der var fem til stede ved bestyrelsesmødet 10. december.

Men var bestyrelsen beslutningsdygtig, når I ikke var seks medlemmer?

"Det er et diskussionsspørgsmål. Vi er sidenhen blevet rådgivet af advokat og bank om, at der minimum skal være seks medlemmer ifølge vedtægterne," siger Lisbet Fich.

Så har ansættelsen af Peter Tygesen været i overensstemmelse med Globalnyts vedtægter?

"Det har den måske ikke. Vi er måske gået for langt," siger hun.

Lisbet Fich forklarer, at man oven på forløbet har rådført sig med en advokat og derfor søger bestyrelsen nu opbakning fra en ekstraordinær generalforsamling torsdag.

Derudover har en stribe kandidater meldt sig på banen.

Efter Tygesen blev valgt som ansvarshavende redaktør, trådte han ud af bestyrelsen. Siden genindtrådte et medlem, som ellers havde forladt sin post i november. Der mangler altså fortsat en person for at nå op på de seks, der gør bestyrelsens beslutningsdygtig.

Ifølge vedtægterne kan man vælge op til tre nye kandidater.

"Der er en masse gode folk, så nu håber jeg, de bliver valgt, så vi kan få fokus på at give Globalnyt en ny start," siger hun.

Jan Kjær er ikke bekymret for Globalnyts fremtid.

"Journalisterne er pokkers dygtige, så det skal nok gå. Men jeg synes, der skal være nogle bedre processer i fremtiden. Det har jeg også tænkt mig at sige til generalforsamlingen, selvom jeg ikke stiller op," siger han.

Forrige artikel Tidligere direktør kritiserer ledelsen i Institut for Menneskerettigheder Tidligere direktør kritiserer ledelsen i Institut for Menneskerettigheder Næste artikel Grøn drejebog: Sådan vil EU nå 2030-verdensmål og leve op til Paris-aftalen Grøn drejebog: Sådan vil EU nå 2030-verdensmål og leve op til Paris-aftalen