De 50 nyeste

Lov om ændring af lov om folkeskolen

14/8 2:47 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Børn og Undervisning

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel

14/8 2:47 - Lovforslag i høring - Transportministeriet

Udkast til forslag til lov om elektrificering af jernbanen

14/8 2:47 - Lovforslag i høring - Transportministeriet

Lovforslag om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

12/8 21:47 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Børn og Undervisning

Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

12/8 21:47 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Børn og Undervisning

Ændring af tobaksvareloven og forbrugsafgiftsloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven og vævsloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Lovudkast til ændring af lægemiddelloven og apotekerloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Høring over forslag til lov om en brancheadministreret registreringsordning for tatovører

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Forslag til Lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Lovforslag om ændring af autorisationsloven og sundhedsloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Forslag til lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Lovforslag om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Lovforslag om ændring af integrationsloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Lovforslag om socialtilsyn

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om social pension

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb m.v.

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Lovforslag om forenkling af klagestrukturen

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Høring vedrørende forslag L 85 til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Revision af tolkeloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Skatteministeriet

L 68 - Udkast til forslag om arbejdsskadeafgiftslov

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Skatteministeriet

Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Skatteministeriet
NAVNENYT:
SENESTE PÅ ALTINGET: