De 50 nyeste

Lov om ændring af lov om folkeskolen

14/8 2:47 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Børn og Undervisning

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel

14/8 2:47 - Lovforslag i høring - Transportministeriet

Udkast til forslag til lov om elektrificering af jernbanen

14/8 2:47 - Lovforslag i høring - Transportministeriet

Lovforslag om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

12/8 21:47 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Børn og Undervisning

Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

12/8 21:47 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Børn og Undervisning

Ændring af tobaksvareloven og forbrugsafgiftsloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven og vævsloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Lovudkast til ændring af lægemiddelloven og apotekerloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Høring over forslag til lov om en brancheadministreret registreringsordning for tatovører

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Forslag til Lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Lovforslag om ændring af autorisationsloven og sundhedsloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Forslag til lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Lovforslag om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Lovforslag om ændring af integrationsloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Lovforslag om socialtilsyn

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om social pension

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb m.v.

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Lovforslag om forenkling af klagestrukturen

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Høring vedrørende forslag L 85 til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Revision af tolkeloven

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Social- og Integrationsministeriet

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Skatteministeriet

L 68 - Udkast til forslag om arbejdsskadeafgiftslov

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Skatteministeriet

Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

9/8 22:51 - Lovforslag i høring - Skatteministeriet
NAVNENYT:
Logo Konsulent/chefkonsulent til Dansk Erhverv og Forlæggerforeningen
FRIST: 12/8 2014
Logo It-projektleder og it-arkitekt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
FRIST: 15/8 2014
Logo Redaktør til Agenda
FRIST: 10/8 2014
Logo Projektmedarbejder med interesse for folkeskolen søges
FRIST: 18/8 2014
Logo Student til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
FRIST: 17/8 2014
Logo AK-Samvirke søger en konsulent med særlige kompetencer
FRIST: 10/8 2014
Logo Public affairs-konsulent til Forsikring & Pension
FRIST: 11/8 2014
Logo Jurist til ATP
FRIST: 10/8 2014
Logo Universitetsdirektør til Aalborg Universitet
FRIST: 7/8 2014
Logo Kommunaldirektør til Fanø Kommune
FRIST: 11/8 2014
Svensk kundkonsulent till Altinget.dk. Deltidstjänst.
FRIST: 11/8 2014
Svensk kundkonsulent på Altinget.dk. Fulltidstjänst.
FRIST: 11/8 2014
Afdelingschef for standarder og it-arkitektur til National Sundheds-it
FRIST: 14/8 2014
Strategisk enhedschef med politisk tæft
FRIST: 29/8 2014
Bendt Bendtsen søger politisk assistent til Europa-Parlamentet
FRIST: 15/8 2014
To engagerede kolleger til økonomi og sundhedsdata
FRIST: 12/8 2014
Direktør til Pharmadanmark
FRIST: 26/8 2014
5 medarbejdere til Passagerpulsen i Forbrugerrådet Tænk
FRIST: 15/8 2014
Politisk kampagnekoordinator til Forbrugerrådet Tænk
FRIST: 15/8 2014
Konsulent med flair for kommunikation og marketing til Bus & Tog - organisationen for kollektiv trafik
FRIST: 6/8 2014
Konsulent med flair for projektstyring til Bus & Tog
FRIST: 6/8 2014
Økonomi- og administrationschef til Bus & Tog
FRIST: 6/8 2014
Marketing- og kommunikations-konsulent til Vindmølleindustrien
FRIST: 30/7 2014
Kapacitetsudviklings-konsulent med stærke netværkskompetencer
FRIST: 13/8 2014
Pressechef til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
FRIST: 8/8 2014
Ambitiøs projektkonsulent til Regionernes Sundheds-it (RSI)
FRIST: 11/8 2014
Danske Regioner søger 2 konsulenter til Videncenter for Jordforurening
FRIST: 1/8 2014
Sort pil Indryk jobannonce
SENESTE PÅ ALTINGET: