Her er Radikales 2030-plan: Arbejdsudbuddet skal øges med 23.000, og skatten skal lempes i top og bund

Radikale har præsenteret en ny 2030-plan, der blandt andet skal øge arbejdsudbuddet med 23.000 personer, hæve udviklingsbistanden til en procent i 2030 og indføre en lavere skat på arbejdsindkomst i både bund og top. Få et overblik over udspillet her.

Radikale har præsenteret en ny 2030-plan for dansk økonomi onsdag på et pressemøde.
Radikale har præsenteret en ny 2030-plan for dansk økonomi onsdag på et pressemøde.Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix
Lærke Møller Hansen

23.000.

Så mange personer vil Radikale øge arbejdsudbuddet med i 2030.

Det er en af ambitionerne i Radikales nye 2030-plan, "Sammen om et stærkt Danmark", for dansk økonomi. Planen blev præsenteret onsdag på et pressemøde.

Står det til Sofie Carsten Nielsen, lederen af Radikale, er hensigten at lægge pres på regeringen og at række ud til lederne af Venstre og Konservative, Søren Pape Poulsen (K) og Jakob Ellemann-Jensen (V), for at få dem til at genoverveje hendes forslag om en bred regering over midten.

Og både rød og blå blok har fået en invitation i indbakken, fortæller den Radikale leder i et interview med Berlingske.

”Det her er vores forsøg på at blive konkrete, så det ikke bare handler om bogstavleg og mærkeligt råberi. Mit budskab til Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen er: Se nu lige på den her politik – hvad sådan et regeringsprojekt kunne indeholde,” siger Sofie Carsten Nielsen til Berlingske.

Hensigten med hele 2030-planen er at skabe et større økonomisk råderum for at kunne prioritere alt fra undervisning, sundhed, klima og forskning til lavere skat.

Få et overblik over punkterne i planen her.

23.000 flere beskæftigede

 • Radikale vil gennemføre reformer med henblik på at løfte arbejdsudbuddet med 23.000 personer i 2030.
 • Det skal efter planen give et samlet løft i beskæftigelsen på 63.000 i 2030.
 • Ud af de 63.000 ønsker man, at de 17.000 af dem ansættes til at styrke fælles velfærd. Det kan være folkeskolelærere, SOSU'er og sygeplejersker. De resterende 46.000 skal bruges til at skabe bedre betingelser for den private sektor og dermed vil man øge den private beskæftigelse med 46.000 personer.
 • Partiet vurderer desuden, at man kan få op mod 35.000 flere mennesker i job ved at få flere udsatte unge med i fællesskabet, tiltrække international arbejdskraft og ved at lave tiltag, som kan øge arbejdstiden via en trepartsaftale.

Det frie råderum mere end fordobles - giver råd til velfærd, vækst og grøn omstilling

 • Radikale ønsker også at mere end fordoble det frie råderum efter prioritering af forsvaret og det demografiske træk og vil i den sammenhæng skaffe 18 milliarder kroner i finansiering. Det skal give råd til velfærd, vækst og grøn omstilling.
 • Yderligere mener partiet, at der er et potentiale for to milliarder kroner, der kan frigøres ved at omprioritere den offentlige sektor og ikke mindst et potentiale for 5,4 milliarder kroner fra tiltag, som kan bruges til at forbedre de offentlige finanser. 
 • Der er et "frit" råderum på 13,3 milliarder kroner i 2030 baseret på Finansministeriets konvergensprogram 2022, der sammen med Radikale Venstres reformforslag giver en samlet finansiering på 31,4 milliarder kroner.
 • Af denne finansiering vil Radikale blandt andet prioritere 6,5 milliarder kroner til børn, unge og uddannelser. Det indebærer flere lærere, et børneløft, højere pædagogandel, bedre fritidspædagogik, gratis deltidsuddannelser (VEU), en kvalitetsfond til de videregående uddannelser, bedre FGU og erhvervsuddannelser.
 • Partiet vil blandt andet også afsætte 7,5 milliarder kroner til finansiering af den grønne omstilling. 
 • Man vil også sikre virksomhederne bedre rammevilkår ved at fjerne iværksætterskatten og give permanent fradrag for virksomhedernes udgifter til forskning og udvikling.

Et velfærdssamfund med sammenhængskraft

 • Radikale har en vision om at sætte 13,5 milliarder kroner af til at styrke velfærden og den offentlige sektor.
 • Formålet er at give flere hænder i sundheds- og plejesektoren, at løfte kvaliteten og normeringer i folkeskolerne, daginstitutioner, fritidspædagogik, forskning og uddannelsessektor.
 • Disse prioriteringer skal give plads til at ansætte 16.700 flere personer i den offentlige sektor ud over det demografiske træk.
 • Herudover ser partiet et potentiale i at frigøre ressourcer svarende til 2.800 beskæftigede ved at reducere sygefraværet i den offentlige sektor med en dag. 

Sæt skolerne fri

 • Radikale vil sætte skolerne fri - forstået på den måde at den enkelte skole kan tilrettelægge skoledagen og undervisningen, præcis som man vil. 
 • Man vil også sætte en milliard kroner af til en lærergaranti ud over den allerede aftalte lærermilliard, som kommunerne forpligtes til at bruge i skolen.
 • Yderligere vil partiet give et børneløft på en milliard kroner, der er en social investeringsramme, som kommunerne kan få gavn af, hvis de forpligter sig på og opnår en række konkrete mål - for eksempel at flere skal lære at læse, regne og skrive.
 • Man vil også investere 500 millioner kroner i mere kvalitet i uddannelserne til lærere og pædagoger og desuden afsætte 900 millioner kroner i alt til højere pædagogandel og flere uddannede dagplejere. 
 • Ikke mindst vil man løfte fritidspædagogikken med 600 millioner kroner. 

Unge må ikke efterlades på perronen

 • Radikale har et mål om, at mindst 12.000 færre unge står uden job eller uddannelse i 2030 og foreslår derfor, at den enkelte unges udvikling skal i centrum for kommunernes, sundhedssektoren og beskæftigelsessystemets arbejde med de unge.
 • Samtidig foreslår partiet, at arbejde og uddannelse skal ligestilles, samtidig med at den unge får én kontaktperson.
 • Partiet vil også tilføre en halv milliard kroner til Den Sociale investeringsfond for at give kapital til omstillingen og bidrage med nye løsninger på området.
 • Man vil også opruste ungeindsatsen ved at investere 500 millioner kroner i uddannelsestilbuddene til udsatte unge, herunder 250 millioner kroner til FGU.

Bedre uddannelser - hele livet

 • Partiet ønsker også bedre uddannelser både i form af erhvervsuddannelser, velfærdsprofessioner og videregående uddannelser. Partiet foreslår i den forbindelse at gøre videregående efter- og videreuddannelse gratis, oprette nye uddannelsestilbud, mens man er i job, og give unge ret til en videreuddannelsesplads senere i livet. Man vil prioritere 1,5 milliard kroner til forslaget.
 • Samtidig vil partiet investere 500 millioner kroner til at styrke kvalitet og læring, det grønne, digitalisering og moderne dannelse i de videregående uddannelser.
 • Man vil også lave en ”Uddannelsesplan 2040”, der fremover kan styrke nyuddannedes jobmuligheder i hele landet.
 • Der skal også oprettes en trivselskommission for børn og unge, der skal komme mistrivsel til livs og bidrage med forslag til at ændre udviklingen.

Omprioritering og regelsanering i den offentlige sektor

 • Radikale vil forbedre kvaliteten af den offentlige sektor og vil derfor omprioritere for 250 millioner kroner hvert år frem til 2030. Det skal bruges på at forbedre kvaliteten af den offentlige service.
 • Samtlige ministerier skal fjerne en procent af alle deres regler hvert år. Det skal medvirke til at effektivisere den offentlige sektor.

Danmark skal være 110 procent grønt

 • Radikale sætter sig et mål om, at Danmark skal gøres 110 procent grønt i 2040.
 • Partiet vil indføre en klimaafgift på flyrejser, som skal finansiere udviklingen af power-to-x brændstoffer og dække flyselskabernes merudgift ved køb af bæredygtige brændstoffer.
 • Det foreslår også en kørselsafgift og højere afgifter på brændsler.

Vi skal have stærke virksomheder og et land, der bygger på viden

 • Radikale foreslår at omlægge personskatterne for fem milliarder kroner. Det skal gøres ved at reducere rentefradraget og i stedet give lettelser på indtægtsskatten. 
 • Samtidig ønsker partiet et højere jobfradrag, højere beskæftigelsesfradrag og højere topskattegrænse.
 • For at skabe grundlaget for nye væksteventyr, når det gælder virksomheder, vil man sætte to milliarder kroner af til at øge forskningsindsatsen.
 • Herudover vil man sætte tre milliarder kroner af til at forbedre virksomhedernes rammevilkår. Det indebærer blandt andet at gøre det forhøjede fradrag for udgifter til forskning og udvikling permanent.
 • Partiet foreslår desuden at afskaffe iværksætterskatten og forhøje loftet for aktiesparekontoen til 200.000, så der er større incitament til at investere.

Ulandsbistand på en procent af BNI

 • Radikale sætter det som en målsætning, at udviklingsbistanden skal stige fra det nuværende niveau på 0,7 procent af BNI til på sigt at ligge på en procent. Partiet vil nå målsætningen ved gradvist at lade bistanden stige frem mod 2030.
 • Det foreslås, at udviklingsbistanden også gradvist øges på den anden side af 2030.

Sådan skal det finansieres

 • Radikale foreslår at afskaffe efterlønnen. Konkret ønsker man, at efterlønsalderen skal stige gradvist fra 2025 og lukke helt for tilgang til efterløn i 2029. Ifølge planen vil det forbedre offentlige instanser på syv milliarder kroner i 2030.
 • For det andet vil man reducere rentefradraget, som gerne skulle mindske tilskyndelsen til høj gældsætning og vil samtidig reducere den skattemæssige favorisering af boliginvesteringer. Det foreslås, at begge rentefradragssatser sænkes til 22 procent.
 • For det tredje vil partiet afskaffe seniorjobordningen, da det finder ordningen dyr og unødvendig. Formålet er at øge beskæftigelsen med 800 personer og forbedre de offentlige finanser med 300 millioner kroner.

Læs hele Radikales 2030-plan her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sofie Carsten Nielsen

Underdirektør, DI Biosolutions
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2002), MA i europæisk politik og administration (Brügge, Belgien, 2001)

Søren Pape Poulsen

Fhv. partiformand (K) & MF, fhv. justitsminister og borgmester, Viborg
kontorassistent-lære ved Grundfos, lærerstudier (Ribe Statsseminarium 1993-94), speditør (Grundfos 1992)

Jakob Ellemann-Jensen

Fhv. vicestatsminister og økonomiminister, fhv. partiformand, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 2002)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024