Debat

Overlæge: Giv akutsygeplejersker i kommuner lov til at tage blodprøver og undgå unødvendige indlæggelser

Med tæt kontakt til praktiserende læge og ret til at tage specifikke blodprøver kan akutsygeplejerskerne i kommunerne hjælpe sårbare ældre borgere i eget hjem og derved forebygge unødvendige indlæggelser. Det er godt for både sundhedsvæsenet, lægen, samfundet – og ikke mindst den enkelte borger, skriver Karen Andersen-Ranberg.

I dag bruger akutsygeplejerskerne alt for lang tid på at hænge i lægernes telefonkø. Det er spild af deres tid, skriver Karen Andersen-Ranberg.
I dag bruger akutsygeplejerskerne alt for lang tid på at hænge i lægernes telefonkø. Det er spild af deres tid, skriver Karen Andersen-Ranberg.Foto: Jeppe Bjørn Vejlø/Ritzau Scanpix
Karen Andersen-Ranberg
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Stigningen i ældre patienter presser både hospitaler, praktiserende læger og den kommunale hjemmepleje, men flere års afprøvning i de fynske kommuner viser, at en kommunal akutsygeplejerske med såkaldt Point of Care Testing (POCT) i borgerens eget hjem kan afklare borgerens aktuelle helbredstilstand.

En akutsygeplejerske med det rette udstyr kan blandt andet:

  • give praktiserende læge et godt grundlag for at beslutte, hvorvidt borgeren skal undersøges på hospitalet og evt. indlægges, eller om vedkommende kan behandles hjemme eller i almen praksis.
  • ofte erstatte et hjemmebesøg af den praktiserende læge.
  • skåne borgeren for uro, bekymring og unødig indlæggelse.
  • mindske uligheden i sundhed, fordi akutsygeplejersken fra kommunen kommer uanset, hvor langt borgeren har til et hospital.

Men for at få det fulde udbytte af ordningen skal akutsygeplejerskerne have et tæt samarbejde med praktiserende læge og rammedelegation til at tage enkelte, specificerede blodprøver.

I dag bruger akutsygeplejerskerne alt for lang tid på at hænge i lægernes telefonkø eller ringer forgæves fordi det er uden for telefontid. Det er spild af deres tid og gør det umuligt at tilbyde borgeren den rette hjælp og behandling på stedet.

Læs også

Behov for bedre samarbejde i den danske primære sektor

Flere OECD-rapporter peger på behovet for at styrke samarbejdet på tværs i den danske sundhedssektor, og her kan akutsygeplejersker med POCT være the missing link. POCT giver objektive prøveresultater, og med dem ved hånden har akutsygeplejersken og den praktiserende læge et redskab til at vurdere den videre behandling af den enkelte borger.

PLO og KL bør tage hul på reelle forhandlinger om rammedelegation til de kommunale akutsygeplejersker til nogle få, almindelige blodanalyser.

Karen Andersen-Ranberg
Professor og overlæge, OUH og SDU

Men som det er i dag, skal akutsygeplejersken have godkendelse fra borgerens praktiserende læge, før der må ”prikkes hul på huden”, og den godkendelse spilder de tid på at indhente.

Mit forslag er, at akutsygeplejerskerne skal have en rammedelegation for specifikke blodanalyser, så hun/han kan tage blodprøven uden at vente på lægens godkendelse.

Med et blodprøvesvar på stedet kan akutsygeplejersken for eksempel afgøre, om borgeren har en alvorlig infektion eller er i risiko for at blive alvorligt dehydreret.

Det letter arbejdet for både akutsygeplejerske og læge og mulighed for at tilbyde patienten den rette hjælp og behandling hurtigere.

Grænseværdier sikrer patientsikkerheden

Udstyret er tilgængeligt, og mange kommuner har det allerede. Alle de fynske kommuner har for eksempel testet udstyr og implementering i organisationen, så der er en del erfaring at bygge videre på.

Når flere praktiserende læger alligevel er modvillige, skyldes det, at de er bange for, at en rammedelegation udfordrer, hvem der har ansvaret for at handle på værdier uden for normalområdet.

Her er grænseværdier løsningen. Der skal fastsættes grænseværdier for, hvornår akutsygeplejersken skal alarmere borgerens egen læge eller vagtlæge. Og også i de situationer vil blodprøven give en kvalificeret baggrund for henvendelsen.

Opfordring til dialog mellem PLO og KL

Jeg vil opfordre til dialog mellem de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Kommunernes Landsforening (KL), så de kan tage hul på reelle forhandlinger om rammedelegation til de kommunale akutsygeplejersker til nogle få, almindelige blodanalyser.

Analyser, der kan belyse, om borgeren har eller er på vej til at få en af de hyppigste årsager til akut indlæggelse, nemlig dehydrering og lungebetændelse.

Lad os give vores veluddannede akutsygeplejersker beføjelser og kompetencer til at hjælpe borgerne her og nu, så vi mindsker risikoen for unødvendige indlæggelser. POCT og rammedelegation til blodanalyser er the missing link for et bedre samarbejde på tværs.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karen Andersen-Ranberg

Professor i geriatri og overlæge, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet
cand.med.

0:000:00