Kommentar af 
Jes Søgaard

Pressemøde om sundhedsklynger mindede om 'Kejserens nye klæder'

Der var høje forventninger til pressemødet, hvor S-regeringen, KL og Danske Regioner skulle præsentere den nye strategi for et mere sammenhængende sundhedsvæsen med sundhedsklynger. Det føltes som en scene fra 'Kejserens nye klæder', skriver Jes Søgaard.

Når sundhedsvæsenets toppolitikere indkalder til fælles pressemøde og på forhånd sætter et højt forventningsniveau på patienternes vegne, forpligter det, skriver Jes Søgaard.
Når sundhedsvæsenets toppolitikere indkalder til fælles pressemøde og på forhånd sætter et højt forventningsniveau på patienternes vegne, forpligter det, skriver Jes Søgaard.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Jes Søgaard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Fredag morgen skulle jeg på TV 2 News kommentere pressemødet om en helt ny struktur for sundhedsvæsenet, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sammen med Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), og KL's formand, Jacob Bundsgaard (S), skulle præsentere.  

Nyheden om pressemødet var en overraskelse. Jeg var lige kommet hjem fra KL's social- og sundhedspolitiske forum i Aalborg. Og jeg havde intet hørt om dette fælles initiativ der.

Jeg var på mødet i Aalborg med i en debat, hvor moderator Lene Johansen spurgte mig, hvad Magnus Heunicke skal gøre. Jeg svarede: "Han og Astrid Krag skal invitere Stephanie Lose og Jacob Bundsgaard til et rammemøde, gerne sammen med nogle organisationsfolk. Og så skal han bede Søren Brostrøm om at gå i gang med en kvalitetsplan for området".

Jeg kan så efterfølgende forstå, at det var Lose og Bundsgaard, der havde inviteret Heunicke. Det er rigtigt positivt, for KL og Danske Regioner har ikke kunnet enes om ret meget i de senere år.

Sidste år i februar, lige før coronakrisen brød løs i Danmark, havde KL og Danske Regioner dog været med i en fælles henvendelse fra stort set alle danske sundhedsorganisationer til dengang sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke om at sætte skub i arbejdet med det nære sundhedsvæsen.

Og nu skulle de tre topsundhedspolitikere fortælle om, hvordan det sammenhængende og nære sundhedsvæsen skulle organiseres både sundhedsfagligt og det tværgående samarbejde mellem de mange aktører, som danske patienter møder i deres patient- og plejeforløb.

Mindre Bermudatrekant og mere sømløst samarbejde for patienterne

Jes Søgaard
Kommentarskribent

Mindre Bermudatrekant og mere sømløst samarbejde for patienterne. Og de mildest talt kringelkrogede økonomiske mellemværender mellem regioner og kommuner skulle afklares.

Jeg glædede mig til at overvære pressemødet fredag morgen i Bibliotekshaven midt i København.

Det var en flot morgen. Vandet rislede fra Mogens Møllers vandskulptur. Smuk ramme. Og nu skulle jeg endelig høre om det nære sundhedsvæsens organisering. Og så begyndte de tre topsundhedspolitikere at snakke.

"Nu tager vi for alvor fat om udfordringen med manglende sammenhæng," sagde Magnus Heunicke.

"Fremover vil de mange patienter på hospitaler, i kommuner og ved almen praksis få en behandling, der hænger bedre sammen," fortsatte Stephanie Lose, og Jacob Bundsgaard sluttede: "For klyngerne giver os det stærke samarbejde på tværs af sektorer, som vi har efterspurgt".

For ja, sundhedsklynger er hovedvejen til samarbejde mellem de mange sundhedsaktører i og uden for sygehusene og til sammenhæng for patienterne. En klynge for og omkring hvert af vores 21 akutsygehuse rundt omkring i landet. Og til at koordinere samarbejdet og sammenhængen skal man i hver af de fem regioner have et sundhedssamarbejdsudvalg.

Sundhedsklynger eller sundhedsfællesskaber, som de hed i Venstres valgoplæg for et par år siden, kan være et udmærket instrument i samarbejdet mellem de mange aktører, som danske patienter støder på i deres behandlings- og plejeforløb.

Og et sundhedssamarbejdsudvalg i hver region med regionsrådspolitikere og borgmestre fra regionens kommuner lyder heller ikke tosset, bortset fra at den tredje nøgleaktør, de praktiserende læger, angiveligt ikke er med.

Men: Hvad er det nye i det her? Hvem er ikke med? Og hvad bliver ikke italesat i udspillet? Scenen fra 'Kejserens nye klæder' strejfede mig, da jeg overværede pressemødet.

Nu kommer der måske lidt mere strømlining og politisk deltagelse i de 21 eksisterende klynger. Men nye er klyngerne da ikke

Jes Søgaard
Kommentarskribent

Vi har i nogle år haft klyngesamarbejder tilknyttet hvert af vores 21 akutsygehuse med repræsentation af sygehuset, kommunen, psykiatrien og almen praksis. De er kommet sådan lidt bottom up, fordi det gav mening for fagfolk på sygehuse, i kommuner, i psykiatrien og i almen praksis.

Nu kommer der måske lidt mere strømlining og politisk deltagelse i de 21 eksisterende klynger. Men nye er klyngerne da ikke. Og problemer tilbagestår om klyngerne som ankerpunkt for det sammenhængende og nære sundhedsvæsen.

For eksempel forskel i styrke og størrelse på de 21 akutsygehuse, som de er bygget op om. Der er immervæk forskel på Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital på den ene side og sygehusene i Thisted og Nykøbing-Falster.

Sundhedssamarbejdsudvalgene med regionsrådsmedlemmer og kommunernes borgmestre erstatter blot allerede eksisterende Sundhedskoordineringsudvalg og Praksisplanudvalg. Det eneste nye er, at almen praksis er lukket ude.

Måske kommer de ind igen, for almen praksis er da en hel afgørende aktør i sundhedsvæsenet udenfor sygehusene – altså det, som vi vel engang får defineret og organiseret som det nære sundhedsvæsen.

Så hvad er nyt i det her udspil? Jeg lægger gerne øre til et svar. Jeg kan have overhørt noget. Magnus Heunicke er i dag sundhedsminister, men ikke ældreminister. Det resort har Astrid Krag overtaget. Hende savnede jeg på pressemødet.

Om skribenten

Jes Søgaard (født 1954) er direktør og professor i sundhedsøkonomi ved Dansk Center for Population Forskning (Cpop) på Syddansk Universitet og forhenværende cheføkonom i Kræftens Bekæmpelse.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler. Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Det er vigtigt, at vi fra begyndelsen af arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen får ældreplejen med. Ældrepleje, sygepleje i kommunerne og behandling af flere og flere ældre med flere kroniske sygesygdomme hænger sammen og skal tænkes sammen i struktur og organisering.

Det undrede mig også, at Praktiserende Lægers Organisations formand, Jørgen Skadborg, ikke var inviteret med. Og andre organisationsfolk. Hvorfor ikke invitere formand Ann-Louise Reventlow-Mourier fra Foreningen af Praktiserende Speciallæger med? Som udtryk for interesse i at integrere vores næsten 1.000 praktiserende speciallæger i Danmarks nære sundhedsvæsen.

Nå, der kan ikke være plads til alle til sådan et pressemøde. Men fem burde have stået ved bordene, og det ville der faktisk være plads til i den skønne have. Jeg håber, at der er plads til dem i de forestående forhandlinger.

I årevis har vi savnet at få defineret og organiseret det nære sundhedsvæsen – alt det uden for sygehuset. Med en kvalitetsplan. Med en politisk og faglig organisationsramme. Og med økonomiaftaler for samarbejdet mellem regioner og kommuner.

Skal der følge penge med patienterne og opgaverne, når de glider fra sygehusene til kommunerne? Vi fik på pressemødet præsenteret sundhedsklynger og samarbejdsudvalg, som ingenlunde er ny. Intet indhold. Det er lidt fattigt, når tre topsundhedspolitikere lægger op til noget ambitiøst.

Ingen havde forventet, at færdige aftaler ville blive præsenteret på sådan et pressemøde. Men de tre toppolitikere for dansk sundhedsvæsen kunne godt have lagt et spor ud for, hvad der forestår nu

Jes Søgaard
Kommentarskribent

Der blev heller ikke svaret, når journalisterne efterfølgende spurgte ind til noget substans. Altingets Ole Toft spurgte til uløste økonomiske spørgsmål, men blev afvist med, at det var et alt for indspist, nørdet spørgsmål.

Ingen havde forventet, at færdige aftaler ville blive præsenteret på sådan et pressemøde. Men de tre toppolitikere for dansk sundhedsvæsen kunne godt have lagt et spor ud for, hvad der forestår nu. Hvad agter de at sætte i gang?

Vi har snakket længe om en kvalitetsplan fra Sundhedsstyrelsen for det nære sundhedsvæsens opgaver. Får Søren Brostrøm nu grønt lys og et mandat til at begynde det arbejde?

Vi har snakket længe om sundhedshuse eller specialiserede sundhedshuse eller nærhospitaler, som de vist hed i et S-valgoplæg op til sidste valg. Altså ekstra fysisk infrastruktur til det nære sundhedsvæsen. Hvordan skal de se ud og organiseres?

Kunne man forestille sig en byggepulje, som selvfølgelig ikke er nær så stor, som for vores kvalitetsfond til supersygehusene? Og hvordan skal økonomien organiseres?

Skal der være fællespuljer, som man har eksperimenteret med i Skotland? Der er afsat 80 millioner kroner i 2022 som en slags fællesøkonomi. Ikke meget og vel blot til nogle sekretariater. Skal det beløb vokse?

Når dansk sundhedsvæsens tre toppolitikere indkalder til fælles pressemøde, og de på forhånd sætter et højt forventningsniveau på danske patienters vegne, så forpligter det.

Jeg fik ikke forventningerne opfyldt. Men det er godt, at KL og Danske Regioner er begyndt at snakke sammen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

Astrid Krag

MF (S), fhv. social- og ældreminister
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Stephanie Lose

Økonomiminister (V), næstformand for Venstre
cand.oecon. (Syddansk Uni. 2006)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024