Kronik

Selveje Danmark: Saml tilsynene på ældreområdet til én reaktiv indsats

Der er brug for tilsyn med ældreplejen, men ressourcerne kan bruges klogere, end de gør nu. Vi skal afskaffe det kommunale tilsyn til fordel for ét samlet ældre og sundhedstilsyn, skriver Louise Dybdal.

Tilsynet med ældreplejen skal være reaktivt frem for planlagt, skriver Louise Dybdal.
Tilsynet med ældreplejen skal være reaktivt frem for planlagt, skriver Louise Dybdal.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Louise Dybdal
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Valgkampen er slut og om lidt skal et nyt Folketing levere på den ældrepleje, som de både har talt om og besøgt rundt om i landet i hele oktober måned.

Men som så mange gange før, resulterede en tragisk ’plejehjemssag’ endnu en gang i at fokus blev fjernet fra alt det fantastiske arbejde, der udføres i ældreplejen til, at de politiske partier i stedet foreslog flere tilsyn og mere bureaukrati på plejehjem. Det på trods af politikernes ønsker om at afbureaukratisere ældreplejen.

De mange forskellige tilsyn på plejehjem tager tid fra kerneopgaven og giver ikke et retvisende eller et helhedsbillede af, hvordan livet er på plejehjem. Tilsyn skal være for borgernes skyld – og ikke for systemets.

Selveje Danmarks forslag til en reform af tilsynet på ældreområdet består af følgende; færre og bedre tilsyn, reaktive frem for planlagte tilsyn og afskaffelse af det kommunale tilsyn til fordel for et samlet ældre- og sundhedstilsyn beliggende i en tilsynsstyrelse.

Vi skal ikke blot have tilsyn som i dag, hvor tilsynet for ofte synes at være til for sin egen skyld

Louise Dybdal
Chefkonsulent, Selveje Danmark

Kvalitets tilsyn frem for kvantitets tilsyn

Tilsyn er vigtige. Tilsyn kan være med til er med til at sikre, at borgerne får den pleje og behandling, som de har behov for og ret til. Tilsyn skaber læring og udvikling hos medarbejderne, hvis de anvendes rigtigt. Tilsyn skaber med det rigtige fokus øget tillid til plejehjemmene fra borgere og pårørende.

Og tilsyn giver, hvis det er åbent for det, mulighed for borgere og pårørende kan henvende sig med deres bekymringer om et specifikt plejehjem eller sundhedsperson.

Derfor skal vi holde fast i, at der føres tilsyn på ældreområdet. Det skal være et klogt tilsyn, der udfolder tilsynets potentiale, ikke blot tilsyn som vi kender det i dag, hvor tilsynet for ofte synes at være til for sin egen skyld.

Når det kommer til kvaliteten i plejen og behandlingen på plejehjemmene, er der i dag tre forskellige tilsyn: 1) Det risikobaserede sundhedstilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed 2) Ældretilsynet, ved Styrelsen for Patientsikkerhed, og det 3) Kommunale tilsyn, som kommunerne i sagens natur står for.

Førstnævnte fører tilsyn efter målepunkter baseret på anbefalinger, retningslinjer og lignende, hvor de to sidstnævnte i højere grad har et kvalitativt fokus med interviews og observationer.

Reaktive tilsyn frem for planlagte tilsyn

Ældretilsynet og sundhedstilsynet foretages af den samme myndighed, men har fokus på henholdsvis plejen (serviceloven) og behandlingen (sundhedsloven).

Selvom de to tilsyn har fokus på forskellige forhold, vil man med fordel kunne slå de to tilsyn sammen, eftersom de to tilsyn er i kontakt med de samme ansatte på plejehjemmet. Samtidig kan ét samlet ældre- og sundhedstilsyn, der ser på både pleje og behandling, give et bedre helhedsbillede af kvaliteten af livet og indsatserne på de enkelte hjem.

I dag bliver de to tilsyn varetaget af Styrelsen for Patientsikkerhed og de foretager både planlagte og reaktive tilsyn. I Styrelsen for Patientsikkerheds erfaringsopsamlinger om tilsyn er det tydeligt, at det er de reaktive tilsyn, der skaber størst værdi/finder flest fejl. Alligevel er det de tilsyn, som der er færrest af.

Vægtningen af planlagte og reaktive tilsyn skal være helt anderledes end i dag

Louise Dybdal
Chefkonsulent, Selveje Danmark

I 2019 var der 234 planlagte ældretilsyn og 51 reaktive ældretilsyn på plejehjem. Af de planlagte tilsyn var der ingen eller mindre problemer hos 97 procent. Af de reaktive tilsyn var der til gengæld mindre eller ingen problemer hos 68 procent og større problemer hos 32 procent. Samme billede gør sig gældende ved sundhedstilsynet.

Tallene fra Styrelsen for Patientsikkerheds erfaringsopsamlinger viser tydeligt, at vægtningen af henholdsvis planlagte og reaktive tilsyn skal være helt anderledes end i dag. Det skal være de reaktive tilsyn, som prioriteres i ældrepleje, hvilket vi vil uddybe yderligere til sidst.

Ældre- og sundheds tilsyn frem for kommunalt tilsyn

Samtidig med Styrelsen for Patientsikkerheds to tilsyn, har kommunerne pligt til at føre tilsyn på plejehjemmene i deres kommune.

Formålet med de kommunale tilsyn er at sikre, at borgerne får den service, som de er visiteret til af kommunen. Men en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at størstedelen af kommunerne ser læring, udvikling og dialog som det vigtigste udbytte af (deres eget) tilsyn. Kontrol/vurdering af plejen i forhold til lovgivning og kvalitetsstandarder ses kun som det næstvigtigste.

Der er således store ligheder mellem det kommunerne ønsker sig af deres tilsyn og ældretilsynet, hvilket flere kommuner også påpeger i undersøgelsen. Det statslige ældretilsyn er meget ensartet i sit format og output, men til gengæld er der stor variation i formatet i kommunernes egne tilsyn.

Læs også

Kvaliteten i kommunernes egne tilsyn varierer i en sådan grad, at man må overveje, om det alle steder er forstyrrelsen værd for beboere og medarbejdere. For eksempel fylder tilsynsrapporten for tilsynet med et plejehjem i én stor kommune omkring en side og i en anden stor kommune omkring 10 sider. Sidstnævnte kan helt sikkert bruge tilsynet til dialog og læring på plejehjemmet.

Mange plejehjem har gode oplevelser med det kommunale tilsyn. Men tilsynene tager tid fra kerneopgaven på plejehjem, og der er et alt for stort overlap til ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerheds. Der er brug for et ensartet tilsyn, der sikrer værdighed, læring og kvalitet på plejehjem. Og det kommunale tilsyn kan sagtens erstattes af et stærkt ældre- og sundhedstilsyn tilsyn.

Brug ressourcerne efter behov

Vi mangler arbejdskraft og økonomi i hele samfundet. Vi bør derfor bruge ressourcerne klog og rigtigt. Det kan vi gøre hvis vi afskaffer det kommunale tilsyn og slår de to tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed sammen.

Vi skal kun have ét ældre- og sundhedstilsyn. På den måde kan vi få skabt et helhedsbillede af de enkelte plejehjem

Louise Dybdal
Chefkonsulent, Selveje Danmark

Vi skal i stedet kun have ét ældre- og sundhedstilsyn. På den måde kan vi få skabt et helhedsbillede af de enkelte plejehjem. Ydermere kan vi bruge ressourcerne på tilsyn bedre ved for eksempel at lade sig inspirere af tilsynene i børnehaver, hvor alle tilbud har et årligt tilsyn. Men de tilbud, der har haft et godt tilsyn, får det efterfølgende år et 'light' tilsyn.

Tilsvarende får de tilbud, der har fået anmærkninger, et ekstra tilsyn. På den måde fordeler man midlerne til tilsyn langt bedre, så de steder der har et behov for tilsyn, får tilsyn.

Inspiration til tilsyn mellem velfærdsområderne

I Danmark er vi heldigvis gode til at sikre god kvalitet i indsatserne på vores velfærdsområder. Men de forskellige tilsyn bliver jævnligt kritiseret og udfordret og så er de meget ressourcetunge.

Ansvaret for tilsyn ligger i dag i forskellige styrelser. Lad i stedet tilsynene lære af hinanden og inspirere hinanden i én national tilsynsstyrelse, der på tværs af velfærdsområderne kan føre tilsyn med velfærdsindsatserne ud fra objektive kriterier og en dialogbaseret kvalitetsmodel.

Så her er lidt lavthængende frugter til det nye Folketing til forbedring af ældreområdet: Afskaf det kommunale ældretilsyn, slå de to tilsyn hos Styrelsen for Patientsikkerhed sammen til et ældre- og sundhedstilsyn, prioritér ressourcerne til de reaktive tilsyn frem for planlagte tilsyn og lav en national tilsynsstyrelsen, der har ansvaret for tilsyn på alle vores velfærdsområder.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Louise Dybdal

Chefkonsulent, ældre-, udsatte- og sundhedsområdet, Selveje Danmark
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024