Få et overblik: Her er aftalen, der skal skaffe mere udenlandsk arbejdskraft til sundhedsvæsenet

Regeringen har indgået en bred aftale om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i sundhedsvæsenet og ældreplejen. Partnerskabsaftaler med trejdelande uden for EU og en mere smidig autorisationsproces er blandt aftalens væsentlige elementer. Få et overblik over aftalen her. 

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der skal gøre det nemmere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til sundhedsvæsenet og ældreplejen. Altinget giver dig et overblik over aftalen her. 
Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der skal gøre det nemmere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til sundhedsvæsenet og ældreplejen. Altinget giver dig et overblik over aftalen her. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Sebastian Vidkjær Stone

I fremtiden bliver det nemmere for det danske sundhedsvæsen at rekruttere sundhedspersonale fra tredjelande. 

Det er den overordnede konklusion for den aftale, som regeringen har indgået med Radikale, SF, Konservative og Liberal Alliance. 

Aftalen blev præsenteret på et doorstep med deltagelse af sundhedsminister Sophie Løhde (V), udlændige- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M). De tre ministre var flankeret af ordførerne fra de øvrige aftalepartier. 

Partierne er blevet enige om at gennemføre de anbefalinger, som taskforcen om udenlandsk arbejdskraft tidligere i år lancerede.  

Anbefalingerne, der nu skal implementeres, lægger blandt andet op til, at man vil indgå partnerskabsaftaler med tredjelande uden for EU om rekruttering af sundhedspersonale. 

Aftalen har karakter af en stemmeaftale, hvilket vil sige, at partierne forpligter sig til at stemme for de lovforslag, som grundlæggende udmønter aftalens indhold. 

Altinget giver dig en overflyvning over aftalens indhold her. Du kan se hele aftaleteksten her.  

Kortere autorisationsproces for efterspurgt sundhedspersonale og en ny autorisationsopholdsordning 

 • En udenlandsk sundhedsperson skal kunne påbegynde evalueringsansættelse i starten af autorisationsprocessen, hvilket betyder, at man sideløbende kan gennemføre øvrige betingelser. 
 • Hvis en udenlandsk sundhedsperson for tilbud om evalueringansættelse forud for indrejse, så giver det - uanset faggruppe - opholdstilladelse efter den nye autorisationsopholdsordning. 

Opholdstilladelsen til at gennemføre autorisationsprocessen skal forlænges  

 • Såfremt, at sundhedspersonen er blevet tilbudt en evalueringsansættelse, så vil autorisationsopholdstilladelsen forlænges. 

Autorisation af sygeplejersker som sosu-assistenter skal undersøges

 • Man vil igangsætte en undersøgelse af, hvorvidt udenlandskuddannede sygeplejerske, der ikke har kvalifikationer til at få den danske autorisation som sygeplejerske, i stedet kan blive social- og sundhedsassistenter. 

Positivlisten for faglærte skal udvides med social- og sundhedshjælpere

 • Udlændige skal kunne få opholdstilladelse på baggrund af ansættelse som social- og sundhedshjælpere. Det indebærer konkret, at positivlisten bliver udvidet med den type af faglærte ansatte. 
 • Partierne er blevet enige om at indføre en lovbunden kvote på 1.000 opholds- og arbejdstilladelser til udenlandske social- og sundhedshjælpere. 

Øget information om muligheden for ansættelse i stillinger, der ikke kræver autorisation

 • Ansøger man om dansk autorisation eller autorisationsophold, så skal informationsmængden om muligheden for ansættelser i stillinger, der ikke kræver autorisation, øges. Det indebærer blandt andet ansættelser som social- og sundhedshjælper eller eksempelvis plejemedhjælper. 

Afdækning af partnerskaber med tredjelande om målrettet rekruttering af sundhedspersonale 

 • Indholdet af de eksisterende samarbejdsaftaler med forskellige lande om rekruttering og uddannelse af sundhedspersonale skal afdækkes for at tage stilling til, om Danmark kan indgå konkrete parterskabsaftaler med tredjelande. 
 • Partierne er blevet enige om at indlede dialog med Indien og Filippinerne for at afsøge, om der er grundlag for samarbejde om rekruttering og uddannelse af sundhedspersonale. 
 • Eventuelle aftaler skal være i overenstemmelse med de etiske principper i WHO's praksisser. 
 • Nye rekrutteringsordninger skal også tage højde for en god modtagelse af det nye sundhedspersonale på arbejdspladsen og i samfundet generelt. 

Fritagelse af arbejdstilladelse ved autorisationsopholdstilladelse 

 • Kravet om arbejdstilladelse ud over opholdstilladelse skal fjernes for sundhedspersonale på autorisationsophold. Det berører faggrupper som læger, tandlæger og sygeplejersker. 

Undersøgelse af sprogforløb målrettet sundhedspersonale 

 • En tværministeriel undersøgelse skal iværksættes, der skal undersøge muligheden for at etablere sprogforløb målrettet sundhedspersoner. 
 • Kravet om at påkrævede minimumskarakterer for opfyldelse af sprogkravet inden for en tidsfrist på 12 måneder skal ophæves for alle faggrupper. 

Èn indgang til ansøgning om ansættelse samt vejledning og information

Én indgang til ansøgning om evalueringsansættelse samt vejledning og information

 • Ansøgning om evalueringsansættelser skal fremadrettet kun ske gennem jobnet.dk. 
 • Regioner og kommuner skal i den forbindelse bestræbe sig på at tilbyde samlede evalueringsforløb for læger og tandlæger. 
 • Styrelsen for Patientsikkerhed skal have uddybende beskrivelser af krav til evalueringsansættelser på deres hjemmeside. 
 • På Workindenmarks hjemmeside skal al information om de forskellige processer samles. 

Automatisk anerkendelse af ansøgernes EU/EØS-uddannelse

 • Hvis en ansøger har taget en EU/EØS-uddannelse som læge, tandlæge, sygeplejerske eller jordemorder i et tredjeland, så skal man ikke opfylde yderligere betingelser for at opnå autorisation. Det kræver fremadrettet kun dokumentation for uddannelsen, såfremt at den opfylder mindstekravene i anerkendelsesdirektiv om erhvervsmæssige kvalifikationer. 

Inddragelse af videreuddannelse i uddannelsesvurderingen

 • Den formaliserede videreuddannelse for læger, tandlæger og sygeplejersker bliver inddraget i vurderingen af ansøgernes uddannelseskvalifikationer, når man sammenligner med den danske grunduddannelse. 

Evalueringsansættelser skal gøres mere fleksible 

 • Den nuværende praksis, der begrænser antallet af evalueringsansættelser, som ansøgerne får lov til at gennemføre, bliver fjernet. 
 • Arbejdsgivernes pligt til at evaluere ansøgernes i starten af evalueringsansættelsen bliver ligeledes fjernet. 

Hyppigere skriftlige fagprøver for tandlæger og e-læringskursus i sundhedslovgivning

 • De skriftlige fagprøver for tandlæger skal afholdes halvårligt i stedet for årligt. 
 • Forskellige kurser i dansk sundhedslovgivning skal udbydes som e-læringskursus med en tilhørende digital prøve. 

Dispensation fra krav om erhvervserfaring

 • Læger skal omfattes af dispensationsmuligheden fra kravet om at dokumentere at have arbejdet med sit fag i mindst 12 måneder inden for de seneste seks år fra ansøgningen om dansk autorisation. Det er på lige fod med de øvrige faggrupper. 
 • Hvis en arbejdsgiver ønsker at tilbyde en evalueringsansættelse, så skal der gives dispensation. 

Dispensation fra frist om at gennemføre autorisationsprocessen

 • Hvis en ansøger tilbydes evalueringsansættelse, så skal der gives dispensation fra kravet om, at ansøgere fra alle faggrupper skal have gennemført autorisationsprocessen inden for tre år fra det tidspunkt, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet ansøgerens uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det gælder ikke for læger og tandlæger. 

Øvrige punkter 

 • Partierne er blevet enige om at følge op på effekterne af anbefalingerne tre år efter, at man har implementeret dem. Man vil se på, hvilken betydning ændringerne har haft for patientsikkerheden, den faglige kvalitet og arbejdsmiljøet. 
 • Det nuværende autorisationsgebyr skal omlægges. I stedet bliver det til et ansøgningsgebyr. Det skal forsimple gebyrstrukturen, så gebyret ensartes upåagtet om ansøgeren kommer fra Danmark, Norden, EU/EØS eller fra tredjelande. 

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sophie Løhde

Indenrigs- og sundhedsminister, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

Christina Egelund

Uddannelses- og forskningsminister (M), fhv. MF og gruppeformand (LA) 2015-19
studier i moderne litteratur (Sorbonne, Paris 2000-03)

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024