Pelle Dragsted
 svarer 
Ane Halsboe-Jørgensen

Mener ministeren, at det er retfærdigt, at herboende danske pensionister fortsat kun kan modtage en lav brøkpension?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 1032

Mener ministeren, at det er retfærdigt, at herboende danske pensionister fortsat kun kan modtage en lav såkaldt brøkpension, dersom de i løbet af deres arbejdsliv har arbejdet i et andet land end Danmark?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra tirsdag den 11. juni 2024

Efter min opfattelse, er det rimeligt, at man optjener pension i det land, hvor man arbejder. Optjeningsprincippet er ens for alle og sikrer, at den enkelte modtager social pension ud fra antal bopælsår i Danmark. Det er således ikke det danske velfærdssystem, der skal yde pension for perioder, hvor den enkelte har arbejdet i andre lande. Borgere, som har optjent en lav brøkpension, har mulighed for at modtage supplerende hjælp til den løbende forsørgelse.

I Danmark optjener man ret til dansk social pension (folkepension, førtidspension, seniorpension og tidlig pension) på baggrund af bopælstid her i riget (Danmark, Grønland og Færøerne). Ret til fuld pension er blandt andet betinget af 40 års fast bopæl her i riget mellem det 15. år og folkepensionsalderen. Hvis man har arbejdet i andre lande end Danmark, vil man som udgangspunkt ikke have optjent dansk pension i disse perioder. Arbejde og ophold i udlandet kan dog i nogle tilfælde sidestilles med bopælstid her i riget, f.eks. ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed.

Optjeningsreglerne er skærpet for personer, der når folkepensionsalderen den 1. juli 2025 eller senere, hvor retten til fuld folkepension er betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden. Hvis man ikke har optjent fuld dansk pension, fordi man har arbejdet i andre lande, vil man få en forholdsmæssig beregnet pension fra Danmark (brøkpension). Pensionen bliver i dette tilfælde fastsat efter forholdet mellem antallet af bopælsår i riget
og det antal år, der kræves efter loven for at kunne modtage en fuld dansk pension.

Det betyder, at pensionen, man har optjent i andre lande, kan supplere den danske brøkpension.

Hvis der er perioder, hvor man ikke har optjent dansk pension, eller pensionen fra det andet land er meget lav, kan det betyde, at den sammenlagte pension ikke er særlig høj. I disse tilfælde har en folkepensionist, som modtager en lavere pension på grund af optjeningsreglerne, mulighed for at ansøge om personlige tillæg, der kan ydes som løbende hjælp til forsørgelse. Personlige tillæg tildeles efter en individuel konkret vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Personlige tillæg, som tildeles en folkepensionist, der modtager brøkpension, nedsættes ikke på baggrund af bopælstid.

Personer med ret til førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, der på grund af reglerne om optjening ikke har ret til fuld pension, kan søge kommunen om supplerende hjælp til løbende forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. Hjælpen tildeles efter en individuel konkret vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Pensionisten skal opfylde de samme betingelser, som gælder med hensyn til ret til kontanthjælp.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024