Gå til
tilmelding

Program

Verdensmålsugen 2023 – det danske pre-event til COP28


Se programmet for Verdensmålsugen 2023 herunder

Debat 09:00-10:30

Presset på sygehusene stiger og det gør klimaaftrykket også - kan vi redde begge patienter?

Falck

 

Tilmeld

09:00-09:45

Både sygdomsbilledet og demografien ændrer sig og det er sundhedssystemerne nødt til at indrette sig efter. For vi kan ikke fortsætte, som vi hidtil har gjort – det er efterspørgslen på pleje og behandling alt for stor til. Så hvordan kan vi gentænke sundhedssystemet, så det imødekommer og afspejler den virkelighed vi lever i? Og hvordan undgår vi at sundhedsvæsenet ikke knækker over i samme ombæring?  

Deltagere:

 • Peter Aadal Nielsen, Special Advisor, Copenhagen Institute for Futures Studies
 • Anne Holm, adjunkt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Torben Mogensen, bestyrelsesformand, Lungeforeningen

Moderator:

 • Ole Toft, redaktør, Altinget Sundhed

09:50-10:30

Udsigten til flere patienter i sundhedssystemet vil samtidigt medføre en stigning i sektorens CO2-udledning. Men det har vi ikke råd til, hvis ambitionen om at indfri Verdensmålene og de globale klimamål skal realiseres. Så hvordan lykkes vi med at balancere to afgørende prioriteter på en og samme tid? Hvordan får vi mest muligt udbytte af de teknologiske løsninger? Og hvordan kan vi aflaste sygehusene til gavn for både patienter, personale og klima?  

Deltagere:

 • Jakob Riis, CEO, Falck
 • Jesper Grønbæk, CEO, Health Tech Hub
 • Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører, Socialdemokratiet
 • Christian Bason, Ph.D., forfatter og fhv. direktør, Dansk Design Center

Moderator:

 • Ole Toft, redaktør, Altinget Sundhed

 

Debat 11:00-12:30

Halvvejs mod 2030 - hvordan kan vi skabe håb og handling på tværs af sektorer og generationer?

2030-Panelet & Verdensmålsambassadørerne

 

Tilmeld

Vi er halvvejs mod 2030, men langt fra at være i mål med at indfri Verdensmålene. Unge går på mange måder forrest, men kan ikke trække hele læsset selv og det er nemt at blive ramt af tvivl og håbløshed. Hvad kan unge lære af de generationer, vi står på skuldrene af og hvad kan ældre generationer lære af unges syn på verden og drømme for fremtiden? Vi bygger bro mellem generationerne til en debat om praktiske og virkelighedsnære eksempler og historier, som viser hvordan både unge og ældre kan bidrage til at realisere den fælles globale ambition om bæredygtig udvikling. Der er brug for håb og handling på tværs af generationer.

Kl. 11.05-11.25 - samtale om klima og natur

Deltagere:

 • Emil Grøn Rasmussen, Verdensmålsambassadør
 • Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen
 • Kirsten Brosbøl, direktør og stifter, 2030beyond
 • Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed, Dansk Industri

Kl. 11.25-11.45 - samtale om uddannelse 

Deltagere:

 • Sebastian S. Engen, Verdensmålsambassadør
 • Lisbeth Trinskjær, formand, Folkehøjskolernes Forening
 • Lene Dammand Lund, rektor, Det Kongelige Akademi

Kl. 11.45-12.05 - samtale om køn og ligestilling

Deltagere:

 • Ella Yar, Verdensmålsambassadør
 • Henriette Laursen, direktør, Kvinfo
 • Maria Jose Landeira Østergård, forkvinde, Kvinderådet

Kl. 12.05-12.25 - opsamling og de vigtigste pointer

Deltagere:

 • Caroline Rossmeisl, Verdensmålsambassadør
 • Christian Friis Bach, MF, Radikale Venstre og medlem af 2030-Netværket
 • Sara Krüger Falk, direktør, UN Global Compact Network Denmark & forperson, 2030-Panelet
 • Sofie Lippert, MF, Socialistisk Folkeparti og medlem af 2030-Netværket

Moderator: 

 • Lucas Honoré, Verdensmålsambassadør

 

Debat 13:00-14:30

Partnerskaber - svaret på verdens vilde problemer?

Realdania

 

Tilmeld

13:00-13:30

Fremtidens bæredygtige landskaber - Kampen om arealerne 

Hvordan kan klimakrisen, biodiversitetskrisen, fødevarekrisen og energiforsyningskrisen bekæmpes med lokale projekter til gavn for en grønnere fremtid? Og hvordan får vi plads til vild natur, landbrug og vedvarende energi samtidig med, at vi beskytter vores grundvand?

Det spørger vi Søren Møller om. Søren har stået i spidsen for collective impact arbejdet Fremtidens Bæredygtige Landskaber, hvor parter på tværs af sektorer i otte år har arbejdet sammen om at vende en kamp om arealer til meningsfulde løsninger, der kan skabe samfundsgevinster for både klimaet, landbruget og det lokale liv.

Deltagere:

Søren Møller, tidl. formand, Fremtidens bæredygtige landskaber

Moderator:

Tanja Nyrup Madsen, ansvarshavende chefredaktør, Mandag Morgen

 

13:35-14:30

Hvordan løser vi verdens vilde problemer? 

 

Den globale klimakrise, arealfordeling, hjemløshed, ulighed i sundhed. Alt sammen komplekse, vilde problemer, som vi som samfund skal blive bedre til at løse – og det haster. Omvendt er det også problemer, som ikke kan løses med quick fixes, og det kræver stærk ledelse, tillid mellem parterne, mod og tålmodighed at nå i mål.

Spørgsmålene er, om vi har tid til tålmodighed, når det gælder om at løse f.eks. klimakrisen og sociale problemstillinger? Om gammeldags tænkning fylder mere end nytænkning? Og om aktivisme er nødvendig for at ruske op i hæderkronede demokratiske institutioner, som har svært ved at levere svar på nutidens problemer?

Kom og vær med i en diskussion om, hvordan vi i fællesskaber løser vilde problemer og hør om de erfaringer, paneldeltagerne har gjort sig med collective impact som metode til at finde løsninger på tidens vilde problemer.

Deltagere:

Elise Sydendal, aktivist, Den Grønne Studenterbevægelse

Søren Møller, tidl. formand, Fremtidens bæredygtige landskaber

Jesper Nygård, adm. direktør, Realdania

Kira West, direktør, Hjem til Alle alliancen

Moderator:

Tanja Nyrup Madsen, ansvarshavende chefredaktør, Mandag Morgen

 

Debat 15:00-15.45

Hvordan får vi passagererne tilbage i den kollektive transport?

2030-Panelet v. Forbrugerrådet Tænk 

 

Tilmeld

En velfungerende kollektiv transport spiller en vigtig rolle i opfyldelsen af FN’s verdensmål – ikke mindst i forhold til løftet ”leave no one behind”, der er det styrende princip for alle 17 verdensmål. Men den kollektive transport har de senere år kæmpet med faldende passagertal. Tendensen risikerer at blive yderligere forstærket af stigende priser på kollektiv transport over hele landet grundet inflation og stigende energipriser.

De faldende passagertal risikerer at skabe en nedadgående spiral for den kollektive transport i Danmark, hvor faldende indtægter skaber serviceforringelser og højere priser, som igen medfører færre passagerer. Så hvordan kan vi stoppe den nedadgående spiral, og få flere passagerer med om bord på den kollektive transport, så ingen bliver efterladt på perronen? Det kan du blive klogere på, når Forbrugerrådet Tænk inviterer centrale aktører til debat om emnet.

Deltagere:

Karsten Lauritzen, branchedirektør, DI Transport

Nadia Gullestrup, forperson, Ungeklimarådet

Bjarne Hastrup, adm. direktør, ÆldreSagen

Rasmus Prehn, formand for Folketingets Transportudvalg, Socialdemokratiet

Moderator:

Anja Philip, formand, Forbrugerrådet Tænk