Gå til
tilmelding

Program

Verdensmålsugen


Program 2023 onsdag d. 1. februar - Eigtveds Pakhus

Debat 09:00-11:00

Danske virksomheder som løsningsleverandører til globale udfordringer

Udenrigsministeriet

 

Tilmeld

09:00-09:10

Velkommen Verdensmålsugens dag 2

Lina Gandløse Hansen, Direktør for Trade Council og Global Bæredygtighed, Udenrigsministeriet, byder velkommen.

 

 

09:10-09:55

Hvordan matcher vi dansk bæredygtig innovation med globale udfordringer?

Herhjemme ser vi en bølge af start-ups og SMVer, der byder på innovative løsninger inden for tematikker under Verdensmålene, og som ønsker at være med til at gøre en forskel og være en del af løsningen på de udfordringer, som vi globalt set står over for. Hvordan spiller vi hinanden gode i det danske innovationsøkosystem og får givet de danske virksomheder de bedste betingelser for at indgå i innovationsforløb med internationale partnere med bæredygtighed for øje?

Med udgangspunkt i virksomheden Coastgrass, som har skabt en løsning, der kan erstatte plastik, og som står over for at indgå et samarbejde med en stor israelsk virksomhed inden for landbrug, skal vi drøfte, hvordan vi bedst matcher danske, bæredygtige løsninger med globale udfordringer?

Deltagere:

 • Kristoffer Kilias Møller Jakobsen, CEO, Coastgrass
 • Lasse Vinther-Grønning, Centerchef, Innovation Centre Denmark Tel Aviv
 • Nima Sophia Tisdall, Founder Blue Lobster
 • Michael Johansen, Udviklingschef, Clean Cluster

Moderator:

 • Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Network Denmark

 

 

10:05-10:50

SMV’er som løsningsleverandører

Der er internationalt bud efter produkter og services, der kan adressere de udfordringer, som verdensmålene skitserer: så som stigende ulighed, hastigt voksende sundhedsbyrde eller et behov for mere bæredygtig energi. Mange danske virksomheder – ikke mindst SMV’er – har innovative løsninger der kan være med til at skubbe på en bæredygtig omstilling på globale markeder.

Men for at udnytte de internationale muligheder der ligger i bæredygtig og verdensmål kræver det, at virksomhederne kan se de muligheder– og ikke mindst er på forkant med det stigende antal krav der kommer inden for bæredygtighedsområdet. Men det kan være nemmere sagt end gjort? I en travl hverdag, der ovenikøbet er præget af kriser (energi, forsyningsudfordringer, Ukraine etc) kan det være svært at afsætte tid til at sætte sig ind i ny lovgivning eller lokale SDG planer osv.

Så hvordan lykkes vi med at skabe de bedste rammer for at danske SMV’er bliver løsningsleverandører på den bæredygtige omstilling i et internationalt perspektiv?

Deltagere:

 • Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef, Dansk Erhverv
 • Anette Galskjøt, direktør, Danish Export Association
 • Jakob Andersen, generalkonsul Hamborg, Udenrigsministeriet
 • Johnny Ryser, CEO, Nordic Green Solutions

Moderator:

 • Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Network Denmark

 

 

 

Debat 11:00-14:00

The Nordic Region Accepting the Challenge

Nordisk Ministerråd

 

Tilmeld

Det er muligt at deltage både fysisk og digitalt. Uanset hvordan du deltager, beder vi dig tilmelde dig de enkelte events. Der sendes link til den digitale deltagelse op til arrangementet.

Arrangementet afvikles på engelsk.

11:00-12:05

How sustainable is the Nordic region?

The Nordic Prime Ministers' vision is that the Nordic region must be the most sustainable and integrated region in the world by 2030 and for many actors in the Nordic region the SDG’s are the starting point for their work to create a more sustainable society. But how far have we really come in achieving the SDG’s – what are the Nordic countries doing, where are we on target and where do we need to strengthen our efforts towards 2030? This segment will end with a quick lunch before continuing the program.

Panellists and speakers:

 • Åsa Hildestrand, Senior Project Manager Agenda 2030, Nordregio
 • Kim Gabrielli, CEO, UN Global Compact Norway
 • Katherine Richardson, Professor, University of Copenhagen
 • Per Mickwitz. Pro Vice-Chancellor, Lund University

Moderator:

 • Claus Kragh, editor, Ugebrevet Mandag Morgen

 

12:05-12:20 Lunch

 

12:20-13:10

How can we ensure a just transition in the Nordics?

With the transition to a more sustainable society, we see various consequences for our economies, in which climate and biodiversity policies might cause jobs to disappear or challenge the traditional livelihood of local communities. This can result in resistance and vulnerability among certain groups and might lead to protests and political opposition to the transition. The question is how we can ensure a more sustainable society and make sure that vulnerable groups are not adversely affected by the transition, and that political support is maintained. We end the segment with a quick refueling with tea or coffee.

Panellists and speakers:

 • Nora Sanchez Gassen, Senior Research Fellow, Nordregio
 • Selma de Montgomery, Fridays For Future
 • Mads Flarup Christensen, General Secretary, Greenpeace Norden
 • José Pérez Johansson, Policy Officer, Council of Nordic Trade Unions
 • Birgitte Diget, Global Aktion

Moderator:

 • Claus Kragh, editor, Ugebrevet Mandag Morgen

 

13:15-14:00

How do we achieve sustainable consumption in the Nordics?

One of the big challenges in the Nordic region if we are to achieve the SDG’s by 2030 is our consumption. Compared to other regions in the world, we emit large amounts of greenhouse gases and other pollutants through our purchase and use of goods. We take stock of what our consumption means for climate and biodiversity, how we can measure it and look to solutions on making sustainability the easy choice for consumers.

Panellists and speakers:

 • Anja Phillip, Anja Phillip, chairman, Forbrugerrådet Tænk
 • Katarina Axelsson, research fellow, Stockholm Environment Institute

Moderator:

 • Claus Kragh, editor, Ugebrevet Mandag Morgen

 

Debat 14:00-15:00

Halvvejs - hvordan får vi alle med i mål?

 2030-Panelet ved Den danske LNOB Koalition & Mellemfolkeligt Samvirke

 

Tilmeld

Hvordan sikres bæredygtig udvikling leaving no one behind med de mest marginaliserede i front?

Verdensmålene nås kun når alle er med i den bæredygtige udvikling. Med princippet om leave no one behind har Danmark lovet at starte med de mest marginaliserede og har i handlingsplanen for FN’s Verdensmål forsikret om at nothing about us without us skal være pejlemærke. Men der er netop risiko for at de mest udsatte bliver left out. Både hvis fokus for regeringen og andre aktører bliver for elitært såsom på ledelsesposter på toppen, samt hvis der ikke er konkrete planer og handlinger for at inddrage dem, det handler om. Kom og hør hvordan den danske LNOB koalition anbefaler at alle kommer med i opnåelse af verdensmålene og hvad politikerne mener, der kan gøres fra politisk side.

Deltagere:

 • Yildiz Akdogan, 2030-panelet, forkvinde Kvinderådet, medlem af LNOB-koalitionen
 • Sara El-Khatib, ung debattør og frivillig i MS
 • Trine Bramsen, Socialdemokratiet
 • Francisca Rosenkilde, Politisk leder for Alternativet

Moderator:

 • Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke

 

Debat 15:00-16:00

Kan EU klare sin første Verdensmålseksamen?

2030-panelet

 

Tilmeld

EU skal til sin første Verdensmålseksamen. Vi ser på EU’s udfordringer, løsninger og Danmarks rolle.

Til september afholder FN sit andet store SDG Summit frem mod 2030. Det kommer til at ligge sammen med FN’s årlige generalforsamling UNGA, og det betyder at Verdensmålene kommer til være på allerhøjeste politiske niveau.

EU har i denne anledning meldt sig til at gennemgå sin første Verdensmålseksamen, den såkaldte VNR.

Rapporter viser at EU samlet set klarer det godt på Verdensmålene, men også at EU har outsourcet sine økonomiske, sociale, klimamæssigt påvirkninger til andre regioner. I denne paneldebat undersøger vi hvilke Verdensmålsudfordringer EU står med og hvilke løsningsmuligheder EU har som institution. Dertil kigger vi også nærmere på hvordan selve VNR-processen kommer til at forløbe og hvilken rolle Danmark har.

Deltagere:

 • Julie Rosenkilde, formand, Formand, 92-gruppen
 • Rasmus Nordqvist, bestyrelsesmedlem European Greens

Moderator:

 • Steen Gade, Formand, Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål