Gå til
tilmelding

PROGRAM

VERDENSMÅLSUGEN

22.-25. SEPTEMBER 2020Program tirsdag d. 22. september

10.00-12.00

Høring om Verdensmålene

Verdensmålene fylder 5 år. Det betyder samtidig, at der kun er 10 år tilbage til at indfri målene. Næste skridt er derfor at omsætte ønsket om at indfri de 17 mål til konkret handling. Formålet med høringen er at gøre status over, hvor langt vi egentlig er nået i Danmark og i verden i bestræbelserne på at realisere Verdensmålene de første 5 år og debattere, hvordan vi styrker den danske indsats frem mod 2030. Høringen afholdes af 2030-netværket, som er Folketingets tværpolitiske netværk for FN's Verdensmål, i samarbejde med UN Global Compact Danmark og Altinget/Mandag Morgen. Høringen finder sted tirsdag den 22. september 2020 kl. 10.00-12.00 i Landstingssalen, Christiansborg.

Moderator:

 • Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør for Mandag Morgen & Altinget

10.00 - 10.05: Velkomst:

  • Mette Gjerskov (S), næstformand for 2030-netværket

Præsentation af den samlede markering af Verdensmålene de kommende dage, som høringen i Folketinget markerer startskuddet til af Jonas Keiding Lindholm, direktør i Tænketanken Mandag Morgen og Arena

1. del: De nøgne facts – Hvordan står det til med den nationale og globale indsats for at realisere Verdensmålene her efter 5 år?

10.05 - 10.12: Den globale indsats efter 5 år

   • Sara Krüger Falk, direktør i UN Global Compact Denmark

10.12 - 10.19: Den danske indsats efter 5 år

   • Troels Dam Christensen, sekretariatsleder for 92-gruppen

10.19 - 10.26: Indsatsen for udsatte grupper efter 5 år

   • Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer

10.26 - 10.50: Spørgsmål

2. del: Fremblik: Danmarks indsats henimod 2030 – Hvad vil partierne og regeringen med Verdensmålene fremadrettet? Hvilken ambition skal Danmark have for, at vi både hjemme og ude i verden indfrier Verdensmålene i 2030?

10.50 - 10.55: Præsentation af Venstres bud på handlinger for at indfri Verdensmålene

   • Tommy Ahlers, klimaordfører for Venstre

10.55 -11.00: Spørgsmål v. moderator

11.00 - 11.05: Præsentation af Radikale Venstres bud på handlinger for at indfri Verdensmålene

   • Morten Østergaard, politisk leder for Radikale Venstre

11.05 - 11.10: Spørgsmål v. moderator

11.10 - 11.15: Præsentation af Socialistisk Folkepartis bud på handlinger for at indfri Verdensmålene

   • Jacob Mark, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti

11.15 -11.20: Spørgsmål v. moderator

11.20 - 11.25: Præsentation af Konservative Folkepartis bud på handlinger for at indfri Verdensmålene

   • Marcus Knuth, politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti

11.25 - 11.30: Spørgsmål v. moderator

11.30 - 11.35: Præsentation af Dansk Folkepartis bud på handlinger for at indfri Verdensmålene

   • René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti

11.35 – 11.40: Spørgsmål v. moderator

11.40 - 11.45: Præsentation af regeringens bud på handlinger for at indfri Verdensmålene

   • Nicolai Wammen, finansminister og ansvarlig for den danske opfølgning på Verdensmålene

11.45 - 11.50: Spørgsmål v. moderator

11.50 - 11.57: Refleksion over bud på konkrete politiske handlinger af oplægsholdere under del 1 og overlæg til Verdensmålsugen i Altingets Gård af moderator

11.57 - 12.00: Afrunding

   • Kristian Jensen (V), formand for 2030-netværket

Du kan tilmelde dig høringen her.

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling.