Gå til
tilmelding

Program

Verdensmålsugen


Program 2023 torsdag d. 2. februar - Fællessalen på Christiansborg

Debat 09:00-10:00

Klimaneutralitet og verdensmål – en samlet tilgang

2030-panelet ved Dansk Industri

 

Tilmeld

Hvordan løser vi klimakrisen – uden at skabe nye problemer?

Konsekvenserne af klimakrisen er ikke noget der ligger i fremtiden. Det oplever vi nu og her. Vi har sat mål og har store ambitioner – nu er det tid til at handle. Vi skal have fokus på implementering - både hjemme og ude. Danske virksomheders løsninger er der brug for i hele verden og vi må ikke tabe blikket for at der er andre udfordringer end klima. Vi debatter hvordan vi løser klimakrisen uden at skabe nye problemer med bæredygtighed, biodiversitet og andre verdensmål. Det er baggrunden for DI’s debat til Verdensmålsugen, hvor vi stiller et skarpt panel spørgsmålene: Kan vi nå vores klimamål uden at skabe nye problemer? Hvad er balancen mellem vores fokus på DK, EU og globalt? Og hvordan kan du/din organisation bidrage til en sammenhængende tilgang?

Deltagere:

 • Steen Gade, forh. MF for SF og Formand for Rådet for Smafundsansvar og Verdensmål
 • Helene Hagel, Klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace
 • Fleming Voetman, Vice President, External Relations & Sustainability, VELUX A/S

Moderator:

 • Anne Højer Simonsen, Vicedirektør og klimapolitisk chef i Dansk Industri

 

Debat 10:00-11:00

Ungstilling – unge fører an i den bæredygtige omstilling

2030-panelet ved Verdens Bedste Nyheder & Verdensmålsambassadørerne

 

Tilmeld

Verdensmålene er afgørende for at opnå en bæredygtig fremtid – og en bæredygtig fremtid er altafgørende. Det gælder især for de unge, der skal leve på kloden i længst tid. Alligevel inddrages unge alt for lidt i beslutningerne.

I ’Ungstilling – Unge fører an i den bæredygtige omstilling’ sætter Verdensmålsambassadørerne fokus på, hvorfor det er så vigtigt, at unge bliver taget seriøst i den demokratiske bæredygtige omstilling, og hvordan unge selv tager ansvar. Gennem aktiviteter, reflektionsøvelser og taler vil både unge og ældre dele ud af deres erfaringer om ungeinddragelse.

’Hvorfor bør det være vigtigt for ældre at lytte til - og ikke blot høre på – unge?’, ”Hvordan gør unge bedst muligt krav på denne plads?’ og ikke mindst ”Hvordan udnytter unge denne plads bedste muligt” er blot nogle af de spørgsmål, dette event vil komme ind på.

Deltagere:

 • Anders Tingleff Nielsen - Verdensmålsambassadør
 • Gabriel Egholm - Verdensmålsambassadør
 • Maja Nielsen - Verdensmålsambassadør
 • Mursal Popalzai - Verdensmålsambassadør

Moderator:

 • Gabriel Egholm (Verdensmålsambassadør)

 

Debat 11:00-12:00

Grønne løsninger til modebranchen kræver nye politiske rammer

2030-panelet ved Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, Det Europæiske Miljøagentur & Dansk Mode og Tekstil

 

Tilmeld

Modebranchen står overfor en markant grøn omstilling – hvordan kan nye politiske rammer støtte op?

Mode- og tekstilbranchen ligger på en fjerdeplads i Europa i forhold til miljø- og klimabelastning fra forbrug, kun overgået af boliger, fødevarer og transport. Branchen har længe gået under den politiske og offentlige radar, men er for nyligt kommet i fokus - også fra politisk hold i EU. Branchen står i dag overfor en gigantisk opgave med at omstille måden at producere og drive forretning på. Her er en de største udfordringer, at aktuel dansk lovgivning på mange måder spænder ben fremfor at understøtte udviklingen. Den nuværende danske lovgivning er samtidig udfordret af EU’s nye strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler fra marts 2022. En strategi, der skal udrulles inden for de næste få år i Danmark, og som søsætter en række ambitiøse mål, som danske virksomheder, skal leve op til.

Debatten vil belyse branchens udfordringer og potentialer for grøn omstilling - og hvordan politikerne kan støtte op om og skabe rammer for, at Danmark kan blive et grønt foregangsland på området.

Deltagere:

 • Lars Fogh Mortensen, European Environment Agency, Ekspert, tekstiler og cirkulær økonomi
 • Else Skjold, Det Kongelige Akademi; Ph.d., Lektor
 • Marie Busck, Dansk Mode og Tekstil, CSR- og bæredygtighedschef
 • Pernille Weiss, Konservativt mellem af Europa-Parlamentet
 • Anne Paulin, ordfører for miljø og cirkulær økonomi, Socialdemokratiet

Moderator:

 • Lene Dammand Lund, rektor, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering

 

Debat 13:00-14:00

Sådan bliver Danmark 'Verdens Bedste Indkøber'

2030-panelet ved Etisk Handel Danmark

 

Tilmeld

Det batter for kloden, hvis virksomheder og offentlige organisationer indkøber mere bæredygtigt. Både på den grønne og sociale bundlinje.

Danske virksomheder, organisationer og offentlige indkøbere har gennem deres indkøb markant indflydelse på klimaet og miljøet samt arbejdsforhold og levevilkår i de lande, hvorfra vores varer bliver produceret og købt. Derfor skal vi have aktiveret Danmarks store indkøbsmuskel.

Alene den offentlige sektor i Danmark køber ind for ca. 380 mia. kroner om året. Der er stort potentiale i at bidrage til verdensmålene, hvis erhvervslivet, institutioner og offentlige organisationer indkøber mere bæredygtigt og ansvarligt. Til eventet kan du:

 • Høre hvordan indkøbsmusklen kan drive bæredygtig omstilling.
 • Høre inspirerende konkrete eksempler på, hvordan danske virksomheder og organisationer der netop har dystet om prisen som Verdens Bedste Indkøber arbejder med bæredygtigt indkøb.
 • Høre hvad politikerne kan gøre for at fremme ansvarlige og grønne indkøb. Debatten er udviklet i samarbejde med Forum for Bæredygtige Indkøb ved næstformand Rikke Dreyer, og de deltagende organisationer.

Panel:

 • Christian Friis Bach, MF for de Radikale og stifter af Warfair, der handler med kvalitetspodukter fra krigsramte lande
 • David Salomonsen, Københavns Kommunes chef for indkøb og CSR
 • Rikke Dreyer, næstformand i Forum for Bæredygtige Indkøb og chefkonsulent i Miljømærkning Danmark

Nominerede til årets pris som Verdens Bedste Indkøber:

 • Pia Blak, Udbudskonsulent ved Høje-Taastrup Kommune
 • Susanne Backer, Cirkulær Økonomi, Chefkonsulent i Region Midtjylland
 • Claus Nielsen, Direktør i Sinatur Hotel og Konference.

Moderator:

 • Sarah Diechmann, Rådgiver, Etisk Handel Danmark

 

Debat 14:00-15:00

2030-panelet har gjort status – det er tid til handling 

2030-panelet

 

Tilmeld

Hvert år gør 2030-panelet status på udvalgte Verdensmål i en dansk kontekst. Statusrapportens konklusioner og resultater skal bruges som en løftestang til ny handling på de udvalgte mål: 4 – Kvalitetsuddannelse, 5 – Ligestilling mellem kønnene, 12 – Ansvarligt forbrug og produktion, 14 – Livet i havet og 15 – Livet på land.

Resultaterne fra rapporten viser at Danmark har seriøse udfordringer. Vi har en mental sundhedskrise blandt unge, et forbrug og produktion der opbruger klodens ressourcer hurtigere end nogensinde, og en minimal beskyttelse af landets biodiversitet. Danmark halter langt bagud på disse områder, så hvad er status egentlig på Verdensmålene? Hvordan kommer vi i mål til 2030? Og hvordan hænger de forskellige udfordringer sammen?

Kom og hør 2030-Panelets bud på, hvordan Danmark skal handle på målene, og panelisterne diskutere vejen fremad.

Deltagere:

 • Nanna Callisen-Bang, Direktør, Etisk Handel Danmark
 • Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark
 • Christian Friis Bach, MF for de Radikale

Moderator:

 • Thomas Ravn-Pedersen, direktør, Verdens Bedste Nyheder

 

Debat 15:00-16:00

Den store uddannelsesrevolution - på vej mod Verdensmål og bæredygtighed

2030-panelet ved Verdens Bedste Nyheder

 

Tilmeld

I september blev rapporten ”På vej mod uddannelse for bæredygtig udvikling” lanceret som den foreløbige kulmination på et halvt års arbejde i otte partnerskaber, som repræsenterer en samlet uddannelsessektor: elev- og studenterorganisationer, uddannelsesorganisationer, arbejdsgivere, fagforeninger og civilsamfund og grønne organisationer. I alt 80 organisationer, der er klar til at løfte bæredygtig dannelse ind i hele uddannelsesverdenen.

Rapporten indeholder over 100 konkrete forslag rettet mod både Folketing, regering og kommuner samt partnerskabernes egne organisationer. Således er UBU-partnerskaberne udtryk for både stor bredde og handlekraft. Men hvis denne handlekraft og det potentiale, der er i uddannelsessektoren til at adressere vor tids store kriser, skal forløses, kræver det bred politisk opbakning og økonomisk støtte.

Vi inviterer derfor til debat med ordførere og repræsentanter fra partnerskaberne om rapportens centrale konklusioner og hvad der skal til for at sikre, at alle borgere har viden og kompetencer til at kunne indgå i den bæredygtige omstilling af samfundet.

Deltagere:

 • Christina Olumeko, MF (Å), undervisningsordfører
 • Madeleine Williams, forkvinde for DGS
 • Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening
 • Jacob Axelsen, lærer på Damhusengens Skole

Moderator:

 • Thomas Ravn-Pedersen, direktør, Verdens Bedste Nyheder

 

Netværk 16:00-17:00

Fælles om Verdensmålene - netværksmøde for handling

2030-panelet & 2030-netværket

 

Tilmeld

2030-netværket og 2030-panelet inviterer til netværksmøde for at sikre et handlekraftigt Danmark.

Verdensmålene er et fælles politisk mål for Danmark og de næste syv år er afgørende for resultatet. Det er ikke længere nok at diskutere målene, men nødvendigt at handle på dem.

I den anledning inviterer 2030-netværket og 2030-panelet alle samarbejdspartnere og interesserede til netværksmøde for handling på Verdensmålene, hvor du vil kunne møde andre interessenter, mens I får lidt godt til ganen.

Deltagere:

 • Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark
 • Mette Gjerskov, Verdensmålsordfører, Socialdemokratiet