Organisationer advarer mod stop for stofbehandling til udvisningsdømte

HØRING: Regeringens ambition om at begrænse stofbehandling for udvisningsdømte i fængslerne møder kritik. Trods advarsel om muligt konventionsbrud er der støtte fra et flertal i Folketinget.

Mindre undervisning og misbrugsbehandling kan give større problemer i fængslerne og bringe Danmark på kant med sine internationale forpligtelser.

Det er budskabet i høringssvarene fra en række organisationer til et aktuelt lovforslag, som har til hensigt at forringe vilkårene for udvisningsdømte udlændinge, der afsoner i danske fængsler. De kritiske bemærkninger retter sig særligt mod lovforslagets intention om at begrænse de udenlandske indsattes adgang til misbrugsbehandling.

Fra Fængselsforbundets side peger man blandt andet på, at det vil kunne få ”uheldige menneskelige og retsprincipielle konsekvenser”.

”Forbundet tænker især på forslaget om, at indsatte, der er udvist ved dom, ikke skal have ret til misbrugsbehandling. Misbrugsbehandling retter sig nemlig ikke alene mod tiden efter løsladelsen, men i høj grad også mod tiden under afsoningen,” skriver forbundssekretær Rene Larsen i høringssvaret.

Fortsat adgang til metadon
I forhold til misbrugsbehandling vil lovforslaget som udgangspunkt afskære de udvisningsdømte for det, Justitsministeriet betegner som sociale behandlingstilbud. Medicinsk behandling med blandt andet metadon skal udvisningsdømte fortsat have adgang til.

Regeringens lovforslag lægger op til, at de nye regler for udvisningsdømte indsatte vil kunne afviges i konkrete tilfælde. Dog kun som en undtagelse.

Hos Institut for Menneskerettigheder mener man imidlertid, at Justitsministeriets opdeling mellem social og medicinsk behandling svarer dårligt overens med virkeligheden.

”Selv om social stofmisbrugsbehandling uden for fængslerne i dansk ret er reguleret i socialretten, er der tale om en behandlingsform, der er meget tæt forbundet med sundhedsfaglige behandling af den stofafhængige,” skriver instituttet.

Menneskeretsvagthunden er samtidig kritisk over for, at regeringen ikke har beskrevet de menneskeretlige aspekter af lovforslaget.

Ikke mindst fordi begrænsningen af adgang til misbrugsbehandling efter Institut for Menneskerets opfattelse kan være konventionsstridig diskrimination.

Flertal bakker op
Da forslaget blev førstebehandlet sidste tirsdag, var kun Enhedslisten og Alternativet direkte imod. SF og Radikale har endnu ikke taget stilling, mens både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet bakker op.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen vil dog gerne være sikker på, at begrænsningen af misbrugsbehandlingen ikke går udover de ansatte i fængslerne.

”At vi fjerner behandlingsmuligheder er i og for sig fint. Det er heller ikke rimeligt, at danske skatteydere skal betale for det, men det må trods alt ikke ende med at gå ud over fængselsbetjentenes sikkerhed,” sagde Trine Bramsen.

Læs hele artiklen på Altinget:justits (kræver abonnement). Tegn et gratis prøveabonnement her.

Forrige artikel Prøv quizzen: Har du styr på kvinderne i politik? Prøv quizzen: Har du styr på kvinderne i politik? Næste artikel Medie: Thyra Franks plejehjem fik ikke flere penge Medie: Thyra Franks plejehjem fik ikke flere penge