Dan Jørgensen klar med skrappere regler for brug af biomasse

BIOMASSE: Det skal være slut med historier om dansk brug af klimaskadelig biomasse, mener klimaministeren. Tirsdag indleder han forhandlingerne om lovkrav til biomasse, der også kommer til at omfatte mindre værker og importører af træpiller til private.

Tirsdag tager klimaminister Dan Jørgensen (S) hul på forhandlingerne om lovkrav til biomasse.
Tirsdag tager klimaminister Dan Jørgensen (S) hul på forhandlingerne om lovkrav til biomasse.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Morten Øyen

Tirsdag tager regeringen hul på forhandlingerne om lovkrav til biomasse, der skal sikre, at der ikke bruges klimaskadelig biomasse til at lave varme og el i Danmark.

Fakta
Det foreslår regeringen

Regeringen foreslår et skærpet klimakrav til biomasse: 
  • Kun lovligt fældet biomasse kan bruges
  • Biomassen skal primært stamme fra restprodukter fra skovdrift og træindustri
  • Brugen af hele stamme skal begrænses – dvs. kun være eks. tyndingstræ eller stormfald - eller komme fra skove i fremgang eller fra skove, der har bæredygtighedscertificering.
  • Reglerne skal omfatte en langt større del af den biomasse, der bruges – og også gælde mindre værker og private, der i dag ikke er omfattet af brancheaftalen eller VE direktiv.
  • Kontrollen skal styrkes. Der skal være en uafhængig tredjepart, der kontrollerer, at reglerne bliver overholdt.
  • Det følger af lovkrav, at overtrædelser skal kunne sanktioneres
  • Skal også omfatte biomasse fra ikke-skov

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Afbrænding af biomasse såsom træpiller og flis opgøres officielt som Danmarks største grønne energikilde, men har i årevis været kritiseret for ikke at være CO2-neutral, sådan som det opgøres i klimaregnskaberne.

Fakta
Danmarks brug af biomasse til energi eksploderer

Halm, brænde, træpiller og andet biologisk materiale bliver i stigende grad omsat til energi på danske kraftværker i virksomheder og i husstande. I 2018 producerede Danmark 182 petajoule (PJ) energi fra såkaldt biomasse, hvilket er 33 pct. mere end for fem år siden og mere end tre gange så meget som i 1995.

Stadigt mere af den danske energi fra biomasse laves især af skovflis og træpiller, som importeres fra udlandet. I 2018 måtte Danmark importere 37 pct. af den biomasse, som blev brugt i årets produktion af energi, hvilket er den højeste andel nogensinde.

Helt op til begyndelsen af nullerne kunne Danmark stort set producere energi fra biomasse uden brug af importerede materialer, hvorefter importens andel af den samlede biomasse anvendt til energiproduktion i Danmark er steget år for år.

Kilde: Danmarks Statistik

Og i maj konkluderede Energistyrelsen så i en analyse, at ”dansk forbrug af biomasse kan i nogle tilfælde føre til global udledning af drivhusgasser, som ikke bogføres.”

Med de nye lovkrav vil regeringen have strengere regler til, hvornår biomassen er bæredygtig og hvordan det skal dokumenteres og kontrolleres.

Fakta
Fra Energistyrelsens biomasse-rapport fra maj

"Flere lande har ikke p.t. forpligtende klimamål eller medregner ikke LULUCF-sektorens udledninger i deres eventuelle mål. Det gælder f.eks. Rusland og USA, som i 2018 leverede omkring en fjerdedel af den biomasse, som Danmark importerede til energiformål. Forskellige LULUCF-regelsæt, valg af forskellige opgørelsesmetoder og forskellige fortolkninger af det komplicerede faglige grundlag gør det desuden vanskeligt at gennemskue og kontrollere om udledninger fra LULUCF-sektoren opgøres retvisende.

Det kan konkluderes, at selvom forbruget af biomasse i energisektoren i henhold til internationale regler regnes som nuludledning i Danmark, kan der være risiko for at biomasseforbruget fører til udledninger globalt."

Kilde: Energistyrelsen

Selvom der er mange positive elementer i regeringens udspil, så løser det ikke det helt store problem, nemlig at biomasse bør og skal udfases så hurtigt som muligt.

Maria Reumert Gjerding
Præsident, Danmarks Naturfredningsforening

”Vi skal skabe sikkerhed om, at den biomasse, der bruge også reelt er bæredygtig,” siger klimaminister Dan Jørgensen (S) forud for forhandlingerne og tilføjer:

”Der er allerede en frivillig brancheaftale, men den er ikke god nok. Nu kommer vi med lovkrav, der går videre, og som også stiller skrappere krav end der er på vej fra EU.”

Omfatter også mindre værker og private
Cirka halvdelen af den biomasse, der bruges i Danmark, kommer fra udlandet. Og det er særligt importen af træpiller og flis til de danske kraftvarmeværk fra USA, Rusland og Amazonas, der er blevet kritiseret for at pynte på klimaregnskaberne.

Dan Jørgensen fortæller, at regeringens forslag vil stille krav til, at biomassen skal komme fra lovligt fældede træer, at de genplantes og man beskytter de naturområder, der berøres. Det skal være med til at sikre kulstoflagrene opretholdes og at man ser på hele produktionskæden.

"Samlet set vil man se meget mere affaldstræ og flis som vil gøre, at biomassen er bæredygtig," siger ministeren og tilføjer, at alle kravene skal kontrolleres af en uafhængig tredjepart for at sikre, at det går rigtigt for sig, og man kan stole på det indberettede.

Læs hele artiklen på Altinget Energi og Klima. Her får du også reaktioner fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Energi.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dan Jørgensen

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2004)

Kristine van het Erve Grunnet

Områdechef, Hofor
master of european studies (Aalborg Uni. 2001)

Maria Reumert Gjerding

Præsident, Danmark Naturfredningsforening
cand.scient i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier (RUC 2006)

0:000:00