Bertel Haarder: Et godt og et dårligt forslag

REPLIK: Det er naivt at tro, at hjælp, der fører til øget velstand, vil dæmpe migrationen, skriver Bertel Haarder i forlængelse af S-forslaget om danske asyllejre i Afrika.

Anna Libaks forslag på Altinget 6. februar om at begynde med danske lejre for afviste asylansøgere i Afrika er værd at overveje. Men det forudsætter jo, at de pågældende lande går med til det. Og det forudsætter, at der ikke ydes andet end nødtørftig forplejning til de pågældende. Ellers bliver de hængende til evig tid.

Til gengæld er Jeppe Kofod utrolig naiv, når han gentager S-forslaget om ”Marshall-hjælp” til afrikanske lande uden betingelser.

Jeg har selv i Altinget foreslået en ”Marshall-hjælp” til afrikanske lande, men kun på to benhårde betingelser:

1) De pågældende lande skal tage imod deres egne borgere, når de får afslag på asyl. (Den betingelse passer godt til Anna Libaks forslag.)

2) De skal have en troværdig familieplanlægningspolitik med adgang for kvinder til prævention, abort med videre, modsat Afrikas folkerigeste stat, Nigeria, hvor kun 14 procent af kvinderne har adgang til prævention.

Det er svært at forstå, hvad Jeppe Kofod mener med at ”målrette” hjælpen til lande med ”affolkning”. Afrikas befolkning fordobles de næste 30 år. Det er den største trussel mod såvel Afrika som Europa. Det er en trussel mod freden og velfærden, og det er en trussel imod det globale miljø.

Enhver hjælp, der ikke bidrager til eller er kædet sammen med kvinders ret til selv at bestemme antallet af børn, vil være som at fylde vand i et bundløst kar.

Det er naivt at tro, at hjælp, der fører til øget velstand, vil dæmpe migrationen. Al erfaring taler for, at øget velstand de første mange år fører til flere og ikke færre migranter, fordi det kræver en vis velstand at migrere.

--------------

Bertel Haarder, MF for Venstre. Blandt andet tidl. EP-medlem, kulturminister, undervisningsminister og europaminister. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Lisbeth Knudsen: Er vi ved at dræbe de værdier, vi vil forsvare? Lisbeth Knudsen: Er vi ved at dræbe de værdier, vi vil forsvare? Næste artikel Majbritt M. Nielsen: Norm-detektiver skal overvåge dig på dit arbejde Majbritt M. Nielsen: Norm-detektiver skal overvåge dig på dit arbejde
Interview med Bo Lidegaard: Kauffmanns linje har holdt siden 1940'erne, men blev brudt i april

Interview med Bo Lidegaard: Kauffmanns linje har holdt siden 1940'erne, men blev brudt i april

FIK DU LÆST: Den danske diplomat i USA, Henrik Kauffmann, forhandlede på egen hånd uden mandat fra København, da den danske regering var kontrolleret af den tyske besættelsesmagt. Han lagde grunden til den relation mellem USA, Danmark og Grønland, som blev ændret i foråret i år. Det fortæller historiker Bo Lidegaard i dette interview i anledning af sin bog om Kauffmann, som nu også portrætteres i en ny film.