Forfatter om udflytning: Selv topembedsmænd ved ikke, hvad meningen er

DEBAT: Debatten om udflytning er alt for overfladisk. Den mangler faktabaseret viden. Politikere henviser til bedre balance uden at dokumentere det, lokale medier er kritikløse medløbere og topembedsmænd oplever meningsløshed, skriver forfatter Egon Clausen, der står bag en bog om udflytningen.

Af Egon Clausen
Forfatter

Debatten om udflytningen af statslige arbejdspladser er som et hus uden syldsten. Det vil sige et hus uden fundament. Dem var der en del af i gamle dage. Der boede almuen, og den boede elendigt: Gavlene sank. Murene skred ud. Væggene revnede. Dørene hang på skæve hængsler, og vinduerne peb af træk.

Sådan er det også med debatten om statslige arbejdspladser. Den mangler et solidt fundament, og derfor piber den i hængslerne. Den lider under mangel på præcise formuleringer, og derfor bliver den skæv. Den mangler faktabaseret viden om, hvad der sker, og derfor er den overfladisk.

Mange skælder ud på vore dages debattører for ikke at være seriøse nok, og noget er der sikkert om snakken, men i dette tilfælde må de ansvarlige politikere bag udflytningen også anklages, for de har været elendige til at oplyse om, hvad der rent faktisk foregår.

Populistiske pro-argumenter fylder debatten
I stedet har de disket op med populistiske formuleringer om det nære samfund, lokal tryghed, bedre balance og den slags plusord, der er beregnet på at gøre indtryk på vore dages åndelige almue.

Men det er at servere stene for brød, og det efterlader den spørgende borger med dynger af ubesvarede spørgsmål.

Hvad menes der for eksempel med udtrykket ”bedre balance”? Forestiller man sig, at en statslig forvaltning bliver mere jysk af at blive flyttet til Viborg, og hvad siger dem på Lolland til det?

Betyder den ønskede nærhed til befolkningen, at lokale virksomheder, såsom storlandbrug, entreprenører og kemiske industrier, vil få lejlighed til at fortolke miljøbestemmelser på en måde, der passer dem bedst?

Den slags spørgsmål får man ikke svar på, blandt andet fordi det grundlæggende beslutningsgrundlag er ukendt. Offentligheden er hverken blevet oplyst om kommissorium eller udvalgsarbejde.

Der har heller ikke været offentlige høringer, og Folketinget har ikke debatteret planerne. Det har bevirket, at meningen med udflytningen har fortonet sig i det uvisse.

Topembedsmænd forstår heller ikke udflytningen
Ja, selv topembedsmænd ved ikke, hvad meningen er.

I Magisterbladet 17. august kan man således læse om en rapport fra konsulenthuset Lundmann med titlen "Bedre balance? Meningsløshed, kamp, involvering og rekruttering", som blandt andet bygger på interviews med nogle af de chefer, der er i gang med en udflytning af styrelser, råd og nævn.

Den dominerende følelse hos disse ledere har været meningsløshed, mismod og afmagt.

”De har ikke kunnet trække på viden og støtte fra deres overordnede,” står der, og de kunne ikke få svar på helt basale spørgsmål eller praktiske retningslinjer for de berørte medarbejdere.

Denne utilstrækkelige kommunikation om elementære forhold er et gennemgående træk ved hele udflytningsprocessen, og den manglende oplysning viser sig også i mediernes dækning af udflytningen.

Styrelser amputeres, og lokale medier fungerer som medløbere
Hvad provinsens dagblade angår, har dækningen hovedsagelig været kritikløs og medløbende.

Hist og her dukker der dog alternative oplysninger op. Rigsrevisionen har således for nylig rettet en sønderlemmende kritik mod Landbrugsstyrelsen, der mistede det meste af sin kompetence som følge af udflytningen, og som end ikke har styr på, hvordan man laver et regnskab.

De Økonomiske Råd har netop meddelt, at det er slemt handicappet efter udflytningen til Horsens. Søfartsstyrelsens behov for lokaler i Korsør er blevet mødt med benspænd af lokale politikere. Skat i Ringkøbing mangler kvalificerede medarbejdere.

Miljøstyrelsen har mistet de fleste af sine medarbejdere, og det samme gælder åbenbart mange andre af de udflyttede styrelser, men en samlet oversigt findes ikke.

Oplysningerne skal indhentes mange steder fra. Så det hele er stykkevist og delt.

De her nævnte mangler præger også den offentlige debat. Uden bindinger til virkeligheden stritter den i alle retninger. At dømme efter indlæggene i dagspressen og på de sociale medier kan man mene om udflytningen, hvad man har lyst til, og det gør man så.

Drømmebilleder får fortsat lov at dominere
Nogle tror, at udflytningerne vil redde de provinsbyer, som kommunalreformen i sin tid lagde øde, og andre forventer tilsyneladende, at forvaltningen af love og regler bliver påvirket af kulturen i den egn, de flyttes til. Andre vil straffe København, fordi den er blevet for stor.

Det er alt sammen løsagtige drømmebilleder, der får lov til at vokse sig store uden at blive modsagt af kendsgerninger. I den aktuelle sag er det dog ikke kun debattørerne, der skal bebrejdes.

Den siddende regering, der har ansvaret for den manglende oplysning om udflytningen, har også en stor del af skylden. Den har opført en ussel rønne uden syldsten. Det bedste råd, man kan give, er: Flyt ikke ind i det hus. Riv det ned, og forlang noget bedre.

Forrige artikel Socialdemokratiet: DF er villig brik i Storbritanniens Brexit-gamble Socialdemokratiet: DF er villig brik i Storbritanniens Brexit-gamble Næste artikel Søren Hove: Prisen på Brexit – hvad er egentlig op og ned? Søren Hove: Prisen på Brexit – hvad er egentlig op og ned?
 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  Skide Godt Egon!

  Der er tale om et helt unødvendigt politisk signal fra en impotent regering, der ønsker at signalere handlekraft uden at have almindelig sund fornuft i baggagen!

  Udflytning kan være udmærket, når det forberedes ordentligt, langsigtet og økonomisk ansvarligt for både skatteyderne og ikke mindst for brugerne af de styrelser mv., der er blevet omplantet.

  I mine øjne er det en værre gang juks! - Men de lokale borgmestre klapper de små hænder og udbryder tårevædet lovprisninger uden at skele til økonomi og almindelig sund fornuft!

  -Men hvor skulle de da også have fået den fra?

  Hér er det fortaget med bind for øjnene!

 • Anmeld

  Erik Persson · Virksomhedsrådgiver

  Et lille land i balance

  Den gode Egon Clausen er og bliver indfødt københavner og forstår ikke, hvordan provinsen langsomt men sikkert er blevet drænet for offentlige stillinger, der har bare lidt med statsforvaltning at gøre.
  Os ude i landet kan også bringes til at kunne det med statsforvaltning. Så kan vi også neutralisere udtrykket om, at pengene tjenes i Jylland og bruges i København. Først og fremmest vil vi få større alsidighed i stillingsudbud, så vore studerende ikke skal søge hovedstaden for at få det eftertragtede job. Det styrker sammenhængskraften i vort lille land.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Ejendomsprisernes himmelflugt

  Det letter rekrutteringen til offentlige jobopslag når arbejdspladserne flyttes bort fra storstæderne til områder af landet hvor ejendomspriserne matcher aflønningen af offentligt ansatte neden under ledelseslagene.

  Når den næste boligboble brister må det være tiltalende at være offentligt ansat med bolig i provinsen hvor man kan holde skindet på næsen boligmæssigt uden risiko for at være blevet teknisk insolvent.

  Det største problem med udflytningen er at gøre det attraktivt for de højest aflønnede akademikere, men det bør ikke vær styrende for gennemførelse af projektet. Fornuftige åremålsansættelser kan være løsningen.

  Altså: giv cheferne i provinsen højere timebetaling end deres kolleger i København og Aarhus.

 • Anmeld

  Arne Jensen · Politisk Lommefilosof

  Manglende begrundelse.

  Hvis man nu har tanker om at nedlægge regionerne, og har viljen, så kan dette da sagtens lade sig gøre, men vil man så ikke oprette nye arbejdspladser i København, eller hvor skal de opgaver styres fra, som ligger i de 5 regioner. Nu har man regioner som styres centralt i de 5 regioner.
  Region Nordjylland klarer sig bedst af de 5 regioner, Region Syddanmark
  ligger også rigtig flot i den undersøgelse, Region Midtjylland ligeså, jo tættere man kommer på København, jo dårligere klarer man sig, skyldes det at der er flere kommuner i Københavns området, som har en dårligere
  økonomi eller styret for dårligt, så man ikke kan arbejde bedre sammen med regionerne. Hvis det skyldes kommunerne, så vil det da ikke blive bedre af at regionerne nedlægges.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Udflytning.

  Jeg tror at det vil være godt, hvis københavnske DJØF, fere vil få at se, at der, trods alt, også findes et land, vest for Valby bakke. Tror københavnere virkelig ikke at der også i provinsen findes folk med højere uddannelser, eller er det kun i hovedstaden at disse findes?.

 • Anmeld

  Peter Balslev-Clausen · Provst og adj. proffessor em., ph.d.

  Fraflytning og udflytning

  Som Egon Clausen gør opmærksom på, er udflytningen af statslige institutioner populisme af værste skuffe. Udflytningen er begrundet med ønsket om en decentralisering af det danske samfund. Udflytningen af statsinstitutioner er imidlertid ikke udtryk for decentralisation. Der er, som Egon Clausen nævner, længere fra Lolland til Viborg, end der er fra Lolland til København, og en beslutning taget i Viborg er ligeså meget centralisme, som en beslutning taget i København, og, for at tage et eksempel, ser beslutninger vedrørende skat taget i Ringkøbing ikke ud til at være bedre end en beslutning taget i København. Beslutninger, der gælder hele landet bør tages i og administreres fra hovedstaden, også i et lille land med så korte afstanden som Danmark.
  Den ubalance, der tales så meget om, skyldes to forhold, hvoraf det ene er affødt af det anden. Landområderne ligger i dag i forhold til for 50-75 år øde hen. Landbrugene er slået sammen og de landbrug, der er tilbage, drives i forhold til tidligere af ufatteligt få mennesker. Dvs. at kundegrundlaget for handlende og håndværkere er mere eller mindre forsvundet. Det betyder, at det tidligere tætmaskede service-apparat (skoler, læger, præster, postvæsen, politi, retsvæsen m.m.m.) ikke længere er tilstede, hvilket igen betyder, at det ikke er nær så attraktivt som tidligere at bo i landområderne.
  Det er en gammel vittighed, at kan man ikke undgå en skandale skal man gå i spidsen for den. Det vil i denne sammenhæng sige: ikke flytte statsinstitutioner i spredt fægtning ud over hele landet, men retablere de lokale servicenetværk så tæt på de naturlige arbejdspladseder som muligt, sådan at det giver mening for landets borgere at flytte der hen, hvor det arbejde i landbrug, industri og handel findes, som de er uddannede til at bestride. Samtidig vil det være en god idé at give landbrug, håndværkere, lokale handlende og produktionsvirksomheder så gode kår som muligt i hele landet. Allerede Christian 4. vidste, at det var sådan man skulle gøre. Hvad med at gøre det samme i dag? Statsinstitutionerne skal ligge i hovedstaden, hvor regering og Folketing kan holde dem i ørerne og sørge for at de giver hele landets befolkning gode leve- og arbejdsvilkår!

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Tag på ørkenvandring

  Hr. Peter Balslev- Clausen bør ihukomme en herre der tog ud i ørkenen i 40 dage og blev meget klogere. Som bekendt sidder Djævelen i detaljen.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  En lidt for dum kronik

  Hvis topembedsmænd ikke forstår meningen med udflytningen af statslige arbejdspladser- og styrelsen, burde de fyres for slet og ret uduelighed.

  Meningen er, at embedsværket skal komme i bedre kontakt med HELE Danmark, herunder ikke mindst i kontakt med det produktions-erhvervsliv der trives udenfor København, både i embedsudførelsen og i privaten, og meningen er at højere uddannede fra provinsens universiteter skal kunne finde beskæftigelse i den offentlige forvaltning uden at fylkes i København

  Og når Egon Clausen skriver at han heller ikke forstår det, er jeg sikker på at han politiserer, gør sig dum og uvidende, blot med det formål at kritisere nogle han pr. definition ikke kan lide.

  Sørgeligt at en forfatter på kulturparnasset kan finde på at opføre sig så barnagtigt, blot for at få anledning til at lufte sin animositet imod den nuværende regering. Det havde han ikke behøvet. Den kender vi godt fra alle hans tidligere offentlige ytringer.

  Men vi kan jo tage ham på ordet - og herefter tælle ham med blandt de uvidende.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Fint indlæg..

  Og naturligvis er ideen lokalforvaltning ift. industriens interesser her.

  Landbrugstyrelser til Jylland, samtig med at bønderne overtager skat, og gør indkrævninger umulige, Da høtyven i lolland er ubruglig mod strandvejsbeboeren i københavn.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ..At trække ting ned over hovedet på andre....

  "Skide godt, Egon". TAK for et godt og meget seriøst indspark, Egon Clausen.
  Tja. Olsenbanden var også snu og snedig....Havde store planer som de kastede sig veloplagte og hovedkuls ud i....Men nok om dem. Det var jo "kun" film.
  ....
  Tror, at man på Borgen i sin iver er ved at få "reformforstoppelse".
  At trække ting ned over hovedet på borgerne og medarbejderne og at tvangsforflytte, har sjældent givet gode resultater.
  Tænker på, da man tvangsforflyttede beboerne i Thule...for at give plads til Thulebasen. Miseren fortsætter... både med bla skolereformen, med SKAT og nu med udflytningen af Styrelserne..
  Selvfølgelig mister både ledere og medarbejdere (incl. deres familier) fodfæstet. Det vil tage TID og koste PENGE at genopbygge og at reetablere.
  **Tænk, at man som ledende, ansvarlige politiker bruger millioner / milliarder (?) på at flytte de styrelser og de medarbejdere, der i det daglige arbejde skal rådgive og støtte politikerne med specialindsigt og viden, så langt væk fra den daglige, politiske arbejdsplads som muligt.**
  At kalde det ledelse i "i balance" er direkte fup og fiduser..... i værste fald er det uvidenhed og ansvarsløshed. ....For egenrådigt magtbegær håber jeg da ikke, der kan være tale om? ....Selv om embedsmænd jo nok kan være "irriterende", når de banker på med deres indsigt og rådgivning ?
  Man undlader at planlægge, gennemarbejde og strukturere, så man har hele "organisationen" og de ansatte med. Man undlader at inddrage den store vidensbank, der findes i Danmark, inden man tager sine omfattende og dyre beslutninger.
  ....
  Mest ved jeg om udflytningen af "Det centrale Handicapråd", da vi via vores svært handicappede datter omgås mange mennesker med forskellige handicaps. Det er mennesker, der både kæmper med deres svækkelser, men i særdeleshed kæmper for rent faktisk at blive hørt,..og for at få mulighed for at videregive erfaringer og ideer.
  **Man har flyttet "Det centrale Handicapråd" til det nordvestligste, tyndest befolkede område af Danmark. : Til BROVST.**
  Der er dejligt i Brovst. Men tilgængeligheden dertil er for langt de fleste danskere meget besværlig og langsommelig, og er man blind eller har fysiske handicaps, er placeringen absolut ikke tilgængelig.
  ....
  Tommy Jensen, Vollerup. Du skriver: "Med bind for øjnene". JA. Tænk at skulle rejse til Brovst med bind for øjnene !!
  Hvordan i alverden forestiller man sig, at blinde og svært fysisk handicappede, der skal deltage i møder i Det centrale Handicapråd, rent praktisk kommer til det fjerne Brovst. Den slags styrelser skal og må placeres, hvor befolkningstætheden og de trafikale muligheder kan fungere nemmest, så den lovfæstede tilgængelighed sikres bedst muligt. . Placeringen i Brovst vil for de fleste betyde lange, meget komplicerede og særdeles omkostningsfulde transporter med overnatninger, der af samme årsag vil betyde, at man er nødt til også at have udgifter til medhjælp for at kunne komme frem og at kunne overnatte.
  Det er dybt respektløst og uigennemtænkt.
  Det kan godt være, at man bliver klogere på handicaps i Brovst af den udflytning. Men ærligt talt: Et land i balance? Hvad med en ledelse i balance? Hvad med borgerne, og hvad med den umiddelbare oplysning og indsigt, som Styrelserne gerne lettilgængeligt skal kunne viderebringe til de , ansvarlige politikere?
  **Tror nogen på, at Politikerne lige smutter til møder i Brovst for at blive klogere på problemstillingerne, inden de tager deres beslutninger?**
  PS: Gad vide, om man fra politisk hold har til hensigt at lave evalueringer undervejs i processen? Hvordan går det? Hvad fungerer? Hvad fungerer ikke? Hvad skal der til for at få balance? Hvilke udgifter har der været? Hvilke udgifter skal man forudse.
  Du har ret, Egon Clausen: Lad os vælgere høre lidt fakta om processerne, så vi kan følge med og være "kloge", når vi skal til valgurnerne. Det er udelukkende ledelsens, Regering og Folketings, ansvar at formidle de rette oplysninger til borgerne og vælgerne.
  .

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Ingen tvivler vel på behovet for velfærd regulering?

  Det kan naturligvis ikke fortsætte at offentlige ansatte tjener det tre dobbelte tit af lavt ansatte private i de mindre jobs, som buschauffør mod togfører mv.?

  .Dette er jo sindsygt? Og kan ikke fortsætte i et demokratisk samfund.?

  Hvorfor skulle folket tillade det? Det er landsforræderi!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Til Lisbeth Sørensen

  At offentligt ansatte tjener det tredobbelte af det, privatansatte i samme stilling tjener, er ikke korrekt. Det er en "and".
  Har været offentligt ansat i en menneskealder. Hvis din påstand er rigtig, så skylder det offentlige mig 2/3 af det, jeg har fået udbetalt hver måned. Og DET tror jeg ikke, jeg vil få medhold i, selv om jeg henvender mig til fagforeningen.
  Vh. I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Til Bertelsen..

  Skrev heller ikke det er fakta overalt. Man journalister-togchauffører fx. som andre får alt for høj gage ift. det arbejde de udfører, set over menige privat ansatte.

  Især når deres fede statspensioner medregnes.

  Staten burde bestemme alle lønninger. Det Danske system har spillet fallit her, og kan nemt forbedres her. Man kræver en ordentlig venstreorienteret regering.