Ida Auken: Danmark skal være totalt frit for affald i 2050

DEBAT: Cirkulær økonomi rummer et enormt økonomisk potentiale, men det kræver, at Danmark tør sætte klare politiske mål. Radikales mål er klart: Danmark skal være helt frit for affald i 2050, skriver Ida Auken (R).

Af Ida Auken (R)
Miljøordfører og fhv. miljøminister

Cirkulær økonomi er fremtiden for dansk og europæisk industri. Det er her, fremtidens job ligger. Det er svaret på manglen på ressourcer. Og det er et vigtigt bidrag i kampen mod klimaforandringer.

For få år siden kendte kun få til den cirkulære økonomi. I dag taler ikke mindst virksomheder og investorer om det. Danmark har alle muligheder for at blive et af verdens vigtigste lande for cirkulær økonomi, men det kræver politisk lederskab og klare målsætninger. 

Man må rose regeringen for at komme med en strategi for cirkulær økonomi. Retningen er rigtig. Ambitionerne er i underkanten, men det skal vi nok hjælpe regeringen med. Radikale går derfor ikke til forhandlinger med målet om at få fjernet noget fra regeringens strategi for cirkulær økonomi. Men vi mangler, at regeringen viser os en ambition, et mål, og favner bredere i sin strategi.

Affaldsfrit Danmark
Det er afgørende, at vi sætter et klart mål, så vi får skabt politisk konsensus om målene for cirkulær økonomi. Akkurat som vi forpligter os på at reducere CO2 i 2030 og 2050. Mål driver udviklingen og har været helt centralt for, at Danmark i dag har vindmøller overalt. Radikales mål er klart: Danmark skal være totalt frit for affald i 2050.

Det er et helt konkret mål, som virkelig kan få virksomheder, embedsmænd og kommuner til at tænke i genbrug. Ambitionen er, at Danmark bliver epicenter for cirkulær økonomi. Ifølge Ellen MacArthur Foundation kan Danmark opnå en gevinst på op imod 45 milliarder kroner årligt i 2035, hvis vi sætter os i spidsen for cirkulær økonomi.

Radikale har samtidig nogle helt konkrete ønsker til, hvordan vi kan tænke cirkulær økonomi bredere.

Endnu mere cirkulær økonomi
Vi ønsker at ensarte den kommunale håndtering af affald. Det er virkelig noget, der batter, fordi det skaber klarhed for alle virksomheder og forbrugere, uanset om man skifter kommune. Det er i dag en udfordring, at kommuner håndterer indsamlingen af affald vidt forskelligt. Vi foreslår konkret, at kommunerne forpligtes til selv at lave én ordning for affald i familiehuse, lejligheder og sommerhuse. Lykkes det ikke, kan staten træde til.

Vi ønsker også løsninger på plastområdet. Konkret foreslår vi, at butikkerne maksimalt må bruge tre til fem typer plastemballage. På den måde kan plasten nemt genanvendes. I dag findes der et væld af plasttyper, som gør markedet til en rodebutik.

Vi ønsker, at virksomhederne genanvender al beton. Det kræver, at der kommer styr på standarderne for beton, så virksomhederne er trygge ved at bruge genanvendte materialer. Cementproduktion alene står for omkring 5 procent af de menneskeskabte CO2-udledninger. Over dobbelt så meget som udledningerne fra flytransport. Uden nye løsninger for genbrugt beton og cement kan vi godt glemme alt om at blive et lavemissionssamfund. Der er brug for, at regeringen bliver langt mere ambitiøs på dette område.

Og endelig mangler regeringen at vise løsninger på, hvordan vi kan fremme bygning af træ. Træer opfanger CO2 og hjælper os med at nå Parisaftalen. Samtidig kan det ofte erstatte beton og cement. Der står ikke et ord om træ i regeringens udspil – det er en skam.

Gode takter
Et element vil jeg især gerne rose. Det er positivt, at regeringen fremover vil have kommuner og stat til at tænke genanvendelse med i deres udbud. Når en byggevirksomhed byder på en offentlig opgave, skal staten og kommuner naturligvis tænke over, om materialerne er nemme at genanvende. Og vi skal have flere genanvendte materialer ind i byggeriet. Alt andet er skæv konkurrence til skade for miljøet.

Overordnet ønsker Radikale et Danmark helt uden affald i 2050. Takterne i regeringens udspil er gode. Men vi mangler, at regeringen viser os et mål og favner bredere.

Forrige artikel Airbnb: Vi er en fordel for det danske samfund Airbnb: Vi er en fordel for det danske samfund Næste artikel Morten Helveg: Støjberg, Orban og de usolidariske højreradikale har vundet Morten Helveg: Støjberg, Orban og de usolidariske højreradikale har vundet