Kristian Thulesen Dahl til årsmøde: “Hvis Socialdemokratiet ringer, så tager vi den”

Kristian Thulesen Dahl gjorde det klart, at et fremtidigt regeringssamarbejde med Venstre er førstevalget. Men tipper magten til rød blok, kan Mette Frederiksen bare ringe. 

ÅRSMØDETALE: DF går benhårdt efter at komme i regering med et blåt flertal i ryggen. Men hvis rød blok vinder, og der går koks i forhandlingerne, skal S bare ringe. Dermed iscenesatte Thulesen Dahl sit parti som de nye kongemagere i dansk politik.

Det er et symbolsk udtryk for ændringerne i dansk politik, at Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har lagt deres årsmøder i samme weekend.

Og Kristian Thulesen Dahl så ud til at være velvidende om det, da han indtog talerstolen i Herning. 

Her placerede han Dansk Folkeparti som smørklatten i midten af dansk politik: Som kongemagerne, hvis mandater kan bevæge sig tværs over midten, og som uanset valgudfaldet står klar til at høste maksimal indflydelse.

Som et parti, der kan samarbejde med både Venstre og Socialdemokratiet. Og som et parti, der ikke vægrer ved regeringsmagten, men tør tage den til sig. 

En rolle, der ellers historisk set har tilhørt kollegerne i Radikale, der 180 kilometer sydøst for Herning, i Nyborg, holder landsmøde denne weekend. 

"Vores anbefaling til danskerne er altså, at vi ved valget peger på Lars Løkke Rasmussen som fortsat statsminister, men for en nydannet regering, hvor vi også selv er parate til at tage regeringsansvar," sagde Kristian Thulesen Dahl, inden han kom ind på weekendens vigtigste 'men' i dansk politik: 

"Men hvis danskerne sammensætter Folketinget, så vores plan A ikke kan lade sig gøre, vil vi holde alle kort åbne for at sikre Dansk Folkeparti størst mulig indflydelse."   

Plan A står mejslet i sten ... 
Med under et år til næste folketingsvalg gjorde Kristian Thulesen Dahl det mere end klart, at flirten med Socialdemokratiet skal holdes i kog.

Inden han nåede så langt, skulle Dansk Folkepartis plan A slås fast.  

"Vi går til valg på, at hvis de fire partier, der i dag har flertallet, genvinder flertallet, kan Lars Løkke Rasmussen godt fortsætte som statsminister," sagde Kristian Thulesen Dahl. 

Hans parti går dog ikke i regering for enhver pris.

Først og fremmest kræver en regeringsdeltagelse nemlig, at Dansk Folkeparti får en "tilstrækkelig opbakning fra danskerne," sagde Kristian Thulesen Dahl.  

Det betyder i DF-lingo, at "op imod hver femte dansker" skal stemme på partiet, lød det i talen. Altså går Dansk Folkeparti kun i regering, hvis 17-20 procent af vælgerne sætter kryds ved liste O. 

Et sandsynligt estimat, hvis man kigger på Altingets seneste politiske indeks

Derudover slog DF-lederen på tromme for, at Liberal Alliance – eller Liberal Arrogance, som de hånligt kaldes på gangene i Herning – sparkes ud af et blåt regeringssamarbejde.  

"Liberal Alliance skal ikke længere kunne sætte kursen," sagde DF-lederen fra talerstolen.  

 

… Men der er ikke langt til plan B 
Kristian Thulesen Dahl undgik konsekvent at nævne Nye Borgerlige, da han vendte situationen i blå blok.  

Til gengæld adresserede han en anden elefant i messecenteret: Hvad gør DF, hvis rød blok ender med at få flertallet?  

Og det spørgsmål lod Kristian Thulesen Dahl ikke fremstå ubesvaret. For det kan godt være, at plan A er at intensivere samarbejdet med Lars Løkke Rasmussen og besætte ministertaburetter.  

Men det er ikke sådan, at partiformanden sætter sin telefon på lydløs og ubemærket lader den vibrere løs henne i hjørnet, hvis Mette Frederiksens navn toner frem på displayet.  

"Hvis den ringer – så tager jeg den," understregede Thulesen Dahl. 

Partiet vil nemlig også række ud efter indflydelsen, hvis magtbalancen tipper, forklarede formanden og cementerede partiets position som midterparti. 

"Men hvis danskerne sammensætter Folketinget, så vores plan A ikke kan lade sig gøre, vil vi holde alle kort åbne for at sikre Dansk Folkeparti størst mulig indflydelse," lød det fra Thulesen Dahl, inden han endnu en gang sendte en åben invitation til Socialdemokratiets formand.

"Hvis den situation opstår, så kender du mit telefonnummer, Mette". Telefonlinjen til begge lejre er mere varm end nogensinde. 

Ingen sværdslag med LA 
Selv om Thulesen Dahl kort tog livtag med det konfliktfyldte samarbejde med Liberal Alliance, lader det ikke til, at de tidligere sværdslag kommer til forhindre en blå finanslov.  

Klog af skade har VLAK-regeringen ikke lagt op til store skattelettelser eller velfærdsbesparelser i sit finanslovsudspil.

Kristian Thulesen Dahl talte flere gange om det særligt danske ved 'at hygge' i begyndelsen af talen. Og det bliver efter alt at dømme ikke finanslovsforhandlingerne, der kommer til at forstyrre hyggen i blå blok, lod partilederen sine medlemmer vide. 

Men det er ikke ensbetydende med, at DF går ind til finanslovsforhandlingerne uden forventninger om politiske slagsmål. 

Det bliver i høj grad folkepensionen, som bliver en mærkesag for partiet til de kommende finanslovsforhandlinger, lød det fra Thulesen Dahl.

I en tale uden værdipolitiske overraskelser gentog han parolen fra partiets sommergruppemøde: Stop udhulingen af folkepensionen gennem satspuljemidlerne.  

Partiet lægger op til, at udviklingen i folkepensionen skal følge den gængse lønudvikling. 

"Hvis ikke vi gør noget, vil udhulingen fortsætte," sagde Kristian Thulesen Dahl. 

Fra paradigmeskifte til hjemsendelsespolitik 
Og nå ja, så blev der selvfølgelig også plads til endnu en DF-classic i talen: udlændinge.  

Partiet har ikke slækket på det krav, der under sidste års finanslovsforhandlinger udgjorde en af de store knaster: et paradigmeskifte i udlændingepolitikken.  

Lixtallet var der til gengæld slækket på, og Kristian Thulesen foretrak at tale om "hjemsendelser" i stedet for paradigmeskift. 

"For hjemsendelser er der brug for, hvis vi skal stoppe udviklingen henimod, at Danmark bliver mere og mere præget af islam. For det er faktisk det, der er sket i mange år. En større og større del af Danmarks befolkning består af mennesker med oprindelse i muslimske lande. Det er skidt," sagde Kristian Thulesen Dahl.  

Dermed nåede han rundt om de klassiske DF-mærkesager – udlændinge, ældre og velfærd – og slog fast, at vælgerne uanset udfaldet af næste folketingsvalg kan regne med, at DF har indflydelse på disse områder. 

"Du ved stadig, hvad vi står for," som der står i taleboblen ud fra partilederens mund i DF's nye kampagnefremstød. Det vidste de i hvert fald i Herning. Og de kunne lide, hvad de hørte. 

 

, ,

Forrige artikel EU-kampvalg i Radikale: Helvegs udfordrer vil have mere fokus på liberal værdikamp EU-kampvalg i Radikale: Helvegs udfordrer vil have mere fokus på liberal værdikamp Næste artikel Her er Kristian Thulesen Dahls åbningstale ved DF-årsmødet Her er Kristian Thulesen Dahls åbningstale ved DF-årsmødet