L 109 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love. (Ændringer som følge af PEPP-forordningen, ændring af reglerne for outsourcing og præcisering af reglerne om forsikringsmægleres uafhængighed).

Simon Kollerup
Simon Kollerup (33) Erhvervsminister (S), MF (S)

Lovforslag som fremsat

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg L 109 Lov om finansiel virksomhed med videre
(Erhvervsministeriet)

26/3
2020
24/3
2020
28/2
2020
18/2
2020
5/2
2020
Forrige artikel B 81 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) Næste artikel B 92 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)